Πλοήγηση στο gov.gr

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Το gov.gr
Βιβλίο: Πλοήγηση στο gov.gr
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024, 12:41 PM

1. Η δομή του gov.gr

Πολιτο-κεντρική δομή

Η δομή των υπηρεσιών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr είναι πολιτο-κεντρική, δηλαδή είναι σύμφωνη με τις ανάγκες του πολίτη και όχι σύμφωνη με την οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης των υπουργείων, των υπηρεσιών κ.λπ. Με σκοπό τον ευκολότερο εντοπισμό, η δομή όλων των υπηρεσιών έχει οργανωθεί σε 3 επίπεδα οργάνωσης και πλοήγησης.

Παραδείγματα

Μερικά παραδείγματα της δομής υπηρεσιών του gov.gr δίνονται παρακάτω:

 • Πολίτης και καθημερινότητα > Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση > Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης
 • Υγεία και πρόνοια > Φάκελος υγείας > Άυλη συνταγογράφηση
 • Εκπαίδευση > Εγγραφή σε σχολείο > Εγγραφές στα Δημόσια ΙΕΚ
 • Περιουσία και φορολογία > Φορολογία πολιτών > Αλλαγή στοιχείων μητρώου φορολογούμενων
 • Πολίτης και καθημερινότητα > Μετακινήσεις > Προσωρινή άδεια οδήγησης

Επίπεδο 1 - Κατηγορία

Στο Επίπεδο 1, οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν κατανεμηθεί σε 11 ευρύτερες ομάδες ή κατηγορίες που αντιστοιχούν σε τομείς πολιτικής, θεματικές ή πτυχές της ζωής των πολιτών (π.χ. οικογένεια, επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπαίδευση, υγεία και πρόνοια, κ.ά.).

Επίπεδο 2 - Γεγονός ζωής

Για την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών οι παραπάνω ευρύτερες ομάδες χωρίζονται σε υποκατηγορίες, όπου η κάθε μια ομαδοποιεί στενά συνδεδεμένες υπηρεσίες και αντιστοιχούν σε γεγονότα ζωής ή τις ανάγκες των πολιτών (π.χ. Οικογενειακή κατάσταση, Εγγραφή σε σχολείο, Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, κτλ.)

Επίπεδο 3 - Υπηρεσία / συναλλαγή

Στο τρίτο και τελευταίο επίπεδο βρίσκονται οι ίδιες οι υπηρεσίες και οι συναλλαγές που διαθέτει το gov.gr (π.χ. Έκδοση εξουσιοδότησης, Βεβαίωση γέννησης, Εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ, Δήλωση φορολογίας εισοδήματος, Προσωρινή άδεια οδήγησης, κ.ά.).


Κλασική δομή

Εκτός από την πολιτο-κεντρική δομή, το gov.gr διατηρεί παράλληλα και την κλασική οργάνωση των υπηρεσιών με βάση τα υπουργεία, τους φορείς ή οργανισμούς και τις ανεξάρτητες αρχές, προκειμένου να διευκολύνει πολίτες και επιχειρήσεις που είναι εξοικειωμένοι με την εσωτερική οργάνωση της δημόσιας διοίκησης ή τους φορείς-παρόχους των υπηρεσιών που χρειάζονται.

Στην εικόνα φαίνεται παράδειγμα από την πλοήγηση με βάση τα υπουργεία: ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να προβάλει όλες τις υπηρεσίες που διαθέτει ένα υπουργείο. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ομαδοποιούνται με βάση τον οργανισμό ή φορέα, όταν αυτές υπάγονται σε έναν εκ των εποπτευόμενων φορέων ή απευθείας σε κάποιο υπουργείο.


2. Πλοήγηση στις κατηγορίες

Στο gov.gr μπορείτε να βρείτε γρήγορα και εύκολα την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει με πλοήγηση στα 3 επίπεδα οργάνωσης (Κατηγορία > Γεγονός ζωής > Υπηρεσία).

Από την αρχική σελίδα επιλέξτε την κατηγορία (επίπεδο 1) που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που αναζητάτε.


Αφού επιλέξετε κατηγορία, εμφανίζονται τα γεγονότα ζωής/ υποκατηγορίες (Επίπεδο 2) μαζί με μια σύντομη περιγραφή τους. Επιλέξτε το γεγονός ζωής/ υποκατηγορία για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.

Σε συσκευές με μεγάλη οθόνη (υπολογιστής, tablet), παρουσιάζεται παράλληλα και η λίστα με τις κατηγορίες (1ο επίπεδο) στην αριστερή πλευρά, όπως φαίνεται στην εικόνα. Η ενεργή κατηγορία επισημαίνεται με μπλε χρώμα. Μπορείτε να αλλάξετε κατηγορία επιλέγοντας την από τη λίστα.


Αφού επιλέξετε το γεγονός ζωής/ υποκατηγορία, εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Σε συσκευές με μεγάλη οθόνη (υπολογιστής, tablet) εμφανίζεται και η λίστα με τα γεγονότα ζωής/ υποκατηγορίες (2ο επίπεδο). Το ενεργό γεγονός ζωής/ υποκατηγορία επισημαίνεται με μπλε χρώμα. Μπορείτε να αλλάξετε γεγονός ζωής/ υποκατηγορία επιλέγοντας το από τη λίστα ή να να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα πατώντας το εικονίδιο 

Σε οποιαδήποτε συσκευή μπορείτε να πλοηγηθείτε σε μια προηγούμενη σελίδα μέσω του μενού πλοήγησης που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας


3. Πλοήγηση με βάση υπουργεία και φορείς

Ένας εναλλακτικός τρόπος εύρεσης υπηρεσίας στο gov.gr είναι με βάση την οργάνωση των υπηρεσιών ανά υπουργείο, φορέα και οργανισμό ή ανεξάρτητη αρχή.

Για να πλοηγηθείτε με τον παραπάνω τρόπο επιλέξτε ένα από τα εικονίδια Υπουργεία, Φορείς & Οργανισμοί, Ανεξάρτητες Αρχές, Περιφέρειες στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας. Εναλλακτικά πατήστε στον αντίστοιχο σύνδεσμο.


Στην επόμενη σελίδα εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες της κατηγορίας που επιλέξατε.

Σε συσκευές με μεγάλη οθόνη (τάμπλετ, υπολογιστής) εμφανίζεται αριστερά η λίστα με τα υπουργεία ή φορείς. Το επιλεγμένο στοιχείο επισημαίνεται με μπλε χρώμα. Μπορείτε να αλλάξετε υπουργείο επιλέγοντας από τη λίστα.

Σε οποιαδήποτε συσκευή μπορείτε να πλοηγηθείτε σε μια προηγούμενη σελίδα μέσω του μενού πλοήγησης που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας.


Όταν οι υπηρεσίες ενός υπουργείου ανήκουν σε κάποιο φορέα ή οργανισμό, εμφανίζονται οργανωμένες κάτω από το όνομα του φορέα ή οργανισμού. Για να δείτε μόνο τις υπηρεσίες του φορέα ή οργανισμού πατήστε το εικονίδιο δίπλα από το όνομά του.


Στην επόμενη σελίδα εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες του φορέα ή οργανισμού που επιλέξατε.

Σε συσκευές με μεγάλη οθόνη (τάμπλετ, υπολογιστής) εμφανίζεται και η λίστα με τους φορείς ή οργανισμούς του υπουργείου. Ο επιλεγμένος φορέας ή οργανισμός επισημαίνεται με μπλε χρώμα. Μπορείτε να αλλάξετε φορέα ή οργανισμό επιλέγοντας από τη λίστα  ή να να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα πατώντας το εικονίδιο


4. Παραδείγματα εύρεσης υπηρεσίας

Πώς μπορώ να βρω την υπηρεσία έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης

 1. Από την αρχική σελίδα, επιλέξτε την κατηγορία Πολίτης και καθημερινότητα
 2. Στη συνέχεια επιλέξτε την κατηγορία ψηφιακά έγγραφα gov.gr
 3. Τέλος επιλέξτε την υπηρεσία Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης

Πώς μπορώ να βρω την υπηρεσία εγγραφής σε Δημόσιο ΙΕΚ;

 1. Από την αρχική σελίδα, επιλέξτε την κατηγορία Εκπαίδευση
 2. Στη συνέχεια επιλέξτε την κατηγορία Εγγραφή σε σχολείο
 3. Τέλος επιλέξτε την υπηρεσία Εγγραφές στα Δημόσια ΙΕΚ

Πώς μπορώ να βρω τις διαθέσιμες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης;

 1. Στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας επιλέξτε το εικονίδιο Υπουργεία
 2. Στη συνέχεια επιλέξτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης από τη λίστα με τα υπουργεία. Στην επόμενη σελίδα θα εμφανιστούν όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες του υπουργείου.

Πώς μπορώ να βρω τις διαθέσιμες υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ);

 1. Στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας επιλέξτε το εικονίδιο Υπουργεία
 2. Όταν οι υπηρεσίες υπάγονται σε φορέα εμφανίζεται το εικονίδιο >. Επιλέξτε το εικονίδιο >
 3. Στην επόμενη σελίδα θα εμφανιστούν όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες του φορέα

Πώς μπορώ να βρω την υπηρεσία αίτησης συμμετοχής σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ;

 1. Στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας επιλέξτε το εικονίδιο Ανεξάρτητες Αρχές
 2. Στη συνέχεια από τη λίστα με τις αρχές, επιλέξτε Ανεξάρτητο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
 3. Τέλος επιλέξτε την υπηρεσία Συμμετοχή σε Διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

5. Γρήγορη Αναζήτηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση για να βρείτε εύκολα και γρήγορα την υπηρεσία που θέλετε.

 1. Στο πεδίο της Αναζήτησης (1) που βρίσκεται πάνω αριστερά στην κεντρική σελίδα του gov.gr, απλά πληκτρολογήστε το όνομα της Υπηρεσίας που θέλετε. Δε χρειάζεται να πληκτρολογήσετε ολόκληρο το όνομα, αλλά τουλάχιστον 3 γράμματα.
 2. Στη συνέχεια εμφανίζονται αυτόματα οι υπηρεσίες (2) που ταιριάζουν στο κείμενο που δώσατε. Καθώς εισάγετε νέο γράμμα, τα αποτελέσματα αλλάζουν σύμφωνα με την επιλογή σας.
 3. Μόλις εμφανιστεί η υπηρεσία που επιθυμείτε, πατήστε πάνω στο όνομά της για να μεταβείτε σε αυτήν. 

 


6. Σύνθετη Αναζήτηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνθετη αναζήτηση για να εντοπίσετε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει, συνδυάζοντας λέξεις-κλειδιά και φίλτρα. Για να ανοίξετε τη σελίδα της Αναζήτησης πατήστε στο εικονίδιο με το μεγεθυντικό φακό στα δεξιά του πεδίου αναζήτησης.

Μετάβαση στη σύνθετη αναζήτηση


Η σελίδα της Αναζήτησης περιλαμβάνει 3 τμήματα.

Τμήμα 1 - Λέξεις κλειδιά

Στο τμήμα 1 μπορείτε να εισάγετε λέξεις-κλειδιά ή μέρος αυτών (π.χ. "συνταγο"), όπως ακριβώς και στην γρήγορη αναζήτηση. Η αναζήτηση γίνεται αυτόματα καθώς πληκτρολογείτε.

Θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

Τμήμα 2 - Φίλτρα Αναζήτησης

Σε αυτό το τμήμα εμφανίζονται τα διαθέσιμα φίλτρα. Μπορείτε να φιλτράρετε - περιορίσετε τα αποτελέσματα επιλέγοντας την κατηγορία υπηρεσιών ή/και το Υπουργείο/Φορέα που την παρέχει. Δίπλα απο κάθε επιλογή εμφανίζεται σε παρένθεση το πλήθος των υπηρεσιών που έχει η συγκεκριμένη επιλογή.

Όλα τα φίλτρα εφαρμόζονται συνδυαστικά (ΚΑΙ).

Αν έχετε πληκτρολογήσει κάποια λέξη κλειδί θα εμφανίζονται ΜΟΝΟ οι κατηγορίες υπηρεσιών και τα υπουργεία/φορείς που περιλαμβάνουν κάποιο σχετικό αποτέλεσμα.

Τρόπος εφαρμογής

- Αρχικά θα πρέπει να επιλέξετε αν αναζητάτε υπηρεσία που αφορά σε πολίτες ή επιχειρήσεις.

- Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε την Κατηγορία Υπηρεσιών στην οποία θέλετε να αναζητήσετε (ή να δείτε) κάποια υπηρεσία.

Αν επιλέξετε περισσότερες απο μία κατηγορίες, αυτές εφαρμόζονται συνδυαστικά (ΚΑΙ), και το πιθανότερο είναι να μην επιστραφούν αποτελέσματα.

- Απο το φίλτρο Υπουργεία & Αρχές μπορείτε να επιλέξετε κάποιο υπουργείο/φορέα ώστε να δείτε τις διαθέσιμες υπηρεσίες αυτού του φορέα.

Τμήμα 3 - Αποτελέσματα

Στο δεξί τμήμα της σελίδας εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης που αντιστοιχούν στα κριτήρια που έχετε θέσει. Η αναζήτηση είναι δυναμική και καθώς αλλάζετε κάποιο απο τα κριτήρια, η λίστα των αποτελεσμάτων διαμορφώνεται αυτόματα.

Τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται σε σελίδες ανά δέκα. Για να δείτε την επόμενη σελίδα (δεκάδα) πατήστε στον κατάλληλο αριθμό που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της λίστας των αποτελεσμάτων.

Σελίδα Αναζήτησης7. Παραδείγματα Αναζήτησης

Τι είδους βεβαιώσεις παρέχονται απο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων;

- Μεταβείτε στην Σύνθετη αναζήτηση
- Πληκτρολογήστε τη λέξη κλειδί "Βεβαίωση" στο πεδίο της Αναζήτησης
- Απο την περιοχή των φίλτρων αναζήτησης,  επιλέξτε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ενότητα των Υπουργείων/Φορέων.
- Οι σχετικές υπηρεσίες εμφανίζοντια στα δεξιά 

Πως μπορώ να βρώ την υπηρεσία για την δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1;
Μεταβείτε στη Σύνθετη αναζήτηση πατώντας το εικονίδιο με τον μεγεθυντικό φακό

Αν πληκτρολογήσετε την λέξη κλειδί Ε1 στο πεδίο της αναζήτησης δεν θα επιστραφούν αποτελέσματαγιατί έχει λιγότερα απο 3 γράμματα.
Αντ' αυτού πληκτρολογήστε τη λέξη φορολογία και απο την περιοχή των φίλτρων αναζήτησης,  επιλέξτε την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εξόδων (ΑΑΔΕ) στην ενότητα των Υπουργείων/Φορέων.

Εναλλακτικά μπορείτε να πληκτρολογήσετε Ε1 και μετά ένα κενό χαρακτήρα

 


8. Επίκαιρες Αναζητήσεις

Στην αρχική σελίδα της πύλης, εμφανίζεται πάνω δεξιά το πλαίσιο με τις επίκαιρες αναζητησεις. Απο εκεί μπορείτε να μεταβείτε άμεσα με ένα κλικ, σε επιλεγμένες υπηρεσίες που είναι επίκαιρες το τρέχον διάστημα.

Η λίστα των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτό το πλαίσιο ενδέχεται να αλλάζει κατα διαστήματα, οπότε αν η υπηρεσία που επιθυμείτε δεν εμφανίζεται εκεί πλέον, θα πρέπει να την αναζητήσετε με τους τρόπους που έχουμε αναφέρει.

Επίκαιρες Αναζητήσεις