Για γονείς/κηδεμόνες - μαθητές/μαθήτριες

2. Συμπλήρωση στοιχείων μαθητή/τριας

Εμφανίζονται επιλογές για να καταλήξετε να βρείτε το σχολείο σας. Επιλέγετε με σειρά:

  • Περιφέρεια
  • Περιφερειακή Ενότητα
  • Δήμος
  • Κατηγορία
  • Τύπος
  • Σχολείο

Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε καθώς η κάθε επιλογή σας οδηγεί στις επόμενες και στο τέλος θα πρέπει να εμφανιστεί το σχολείο σας.                 

Συνεχίζετε με τη συμπλήρωση των στοιχείων του μαθητή.

Συμπληρώνετε το Όνομα και το Επώνυμο του μαθητή.

               

Συμπληρώνετε την ημερομηνία γέννησης του μαθητή.

Κατά την εισαγωγή της ημερομηνίας μπορείτε να γράψετε την ημέρα με ένα ψηφίο (π.χ. 8 και η ίδια η πλατφόρμα μετατρέπει την ημέρα σε 08). Το ίδιο συμβαίνει και με τον μήνα.

   Το έτος χρειάζεται να το πληκτρολογήσετε πλήρως.
π.χ. 2022 - κι όχι 22.
   

Συμπληρώνετε τον ΑΜΚΑ του μαθητή.

    

Εάν συμπληρώσετε λάθος ΑΜΚΑ εμφανίζεται μήνυμα ότι συμπληρώσατε μη έγκυρο ΑΜΚΑ και δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε υποβολή της δήλωσης.

    

Eφόσον επιθυμείτε τα στοιχεία του μαθητή να προωθούνται αυτομάτως από την ΗΔΙΚΑ στο σύστημα edupass, επιλέγετε ΝΑΙ και στη συνέχεια επιλέγετε Υποβολή.