Προγραμματίστε τα ραντεβού σας

1. Με ποιους τρόπους μπορώ να προγραμματίσω το ραντεβού;

Ο προγραμματισμός των ραντεβού εμβολιασμού μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

Μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS), εφόσον έχετε εγγραφεί στη άυλη συνταγογράφηση και είστε δικαιούχοι εμβολιασμού. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την εγγραφή στην Άυλη Συνταγογράφηση εδώ.
Απευθείας με χρήση της πλατφόρμας emvolio.gov.gr όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια
Κατόπιν προσέλευσής σας ή μέσω τρίτου προσώπου για λογαριασμό σας στο πλησιέστερο ΚΕΠ. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τρίτων προσώπων, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα ενσωματωθεί σε δεύτερο χρόνο στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr. Επίσης, ο τρίτος που θα προσέρχεται θα πρέπει να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του άμεσα ενδιαφερομένου καθώς και τον ΑΔΤ ή να φέρει φωτοτυπία τους.
Κατόπιν προσέλευσής σας ή μέσω τρίτου προσώπου για λογαριασμό σας στο πλησιέστερο Φαρμακείο.