Γενικές Πληροφορίες

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Μάθημα για Διαχειριστές και Συντάκτες στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Βιβλίο: Γενικές Πληροφορίες
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Wednesday, 31 May 2023, 2:25 AM

1. Επίσημος Τίτλος (Υποχρεωτικό)

Αφορά στον τίτλο που αποδίδεται στη διαδικασία, βάσει του νομικού πλαισίου με το οποίο δημιουργήθηκε.
Ο τίτλος θα πρέπει να προκύπτει από τη νομοθεσία και όχι από τη συνήθη χρήση του. Εισαγάγετε ελεύθερο κείμενο με πεζά γράμματα. Χρησιμοποιείστε κεφαλαία μόνο για τα αρχικά των λέξεων εφόσον δεν είναι σύνδεσμοι ή άρθρα.

Παράδειγμα Διαδικασίας

Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας

Παράδειγμα Διαδικασίας

Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης

2. Εναλλακτικοί Τίτλοι

Αφορά στους τυχόν τίτλους, που μπορεί να είναι γνωστή μία διαδικασία είτε στο gov.gr, είτε σε φιλικούς/χρηστικός τίτλους προς τον πολίτη.
Εισαγάγετε ελεύθερο κείμενο με πεζά γράμματα. Χρησιμοποιείστε κεφαλαία μόνο για τα αρχικά των λέξεων. Μπορείτε να εισαγάγετε πάνω από έναν τίτλους, αρκεί να τους διαχωρίσετε με κόμμα (,) μεταξύ τους.


Παράδειγμα Διαδικασίας

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας


3. Περιγραφή

Είναι μία μικρή ανάπτυξη του σκοπού της διαδικασίας, λίγο εκτενέστερη από τον τίτλο.

Παράδειγμα Διαδικασίας
"Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης"

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού.

Παράδειγμα Διαδικασίας
"Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας"

Αποκτήστε δωρεάν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) και εκτυπώστε απευθείας την προσωρινή κάρτα.


4. Ο αρμόδιος φορέας είναι ιδιωτικός

Ένδειξη ότι ο Αρμόδιος Φορέας δεν είναι θεσμικός αλλά ιδιωτικός. Αποτελεί εναλλακτική επιλογή στον Θεσμικό Φορέα και αφορά τυχόν ιδιωτικό φορέα που έχει την εκτελεστική ικανότητα για τη διαδικασία και δεν περιλαμβάνεται στην απογραφή φορέων.
Στην περίπτωση που θα τσεκάρετε το πεδίο αυτό, ΔΕΝ συμπληρώνετε το πεδίο Θεσμικός Φορέας αλλά το πεδίο Αρμόδιος ιδιωτικός φορέας

Παράδειγμα 5. Θεσμικός Φορέας

Είναι ο φορέας που έχει τη θεσμική αρμοδιότητα για τη διαδικασία. (χωρίς να έχει πάντα και την εκτελεστική ικανότητα υλοποίησης μιας διαδικασίας). 
Ξεκινήστε να γράφετε σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ και το σύστημα θα σας προτείνει τους φορείς που ταιριάζουν μέσω της απογραφής φορέων.

Παράδειγμα Διαδικασίας
"Εγγραφή σε Νηπιαγωγείο"

Ο φορέας που παρέχει την διαδικασία είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Συμπληρώνετε με κεφαλαία και στη συνέχεια επιλέγετε από την λίσταΠαράδειγμα Διαδικασίας
"Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας"

Ο φορέας που παρέχει την διαδικασία είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Συμπληρώνετε με κεφαλαία και στη συνέχεια επιλέγετε από την λίστα

 


Παράδειγμα Διαδικασίας
"Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης"

Ο φορέας που παρέχει την διαδικασία είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Συμπληρώνετε με κεφαλαία και στη συνέχεια επιλέγετε από την λίστα6. Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Είναι η Διεύθυνση του θεσμικά Υπεύθυνου Φορέα που είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία.  
Αν η διεύθυνση δεν είναι συγκεκριμένη, τότε συμπληρώστε Γενική Διεύθυνση ή Γενική Γραμματεία.  Εισαγάγετε ελεύθερο κείμενο με πεζά γράμματα.

Παράδειγμα Διαδικασίας
"Εγγραφή σε Νηπιαγωγείο"

Στην διαδικασία "Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο" η Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας που είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία είναι η "Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης", οπότε συμπληρώνετε (προσοχή: δεν εμφανίζονται εδώ οι τυχόν εποπτευόμενοι φορείς): Παράδειγμα Διαδικασίας
"Έκδοση Φορητού Εντύπου U1 (PD U1)"

Στην διαδικασία "Έκδοση Φορητού Εντύπου U1 (PD U1)" (πρόκειται για μια βεβαίωση που χορηγείται για τις περιόδους ασφάλισης και απασχόλησης, και χρησιμοποιείται για τη λήψη επιδόματος ανεργίας σε άλλο Kράτος - Mέλος της Ε.Ε.), το τμήμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εκδίδει την βεβαίωση είναι το Τμήμα Εφαρμογής Κανονισμών Ε.Ε.

Από το οργανόγραμμα του Υπουργείου προκύπτει πως το τμήμα αυτό ανήκει στην Διεύθυνση Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών οπότε συμπληρώνετε:


7. Τυχόν Φορέας που την παρέχει

Είναι η μονάδα που έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης μιας διαδικασίας, είτε ο ίδιος ο Αρμόδιος Θεσμικός Φορέας (υπουργείο) είτε ένας εποπτευόμενος φορέας του.
Σε αυτό το πεδίο καταγράφετε τον φορέα που έχει τη θεσμική αρμοδιότητα, όταν ταυτοχρόνα παρέχει και τη διαδικασία σε τρίτους. Πρόκειται για μεμονωμένους φορείς και όχι κανάλια εξυπηρέτησης με γεωγραφική κατανομή. Αφορά περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο Θεσμικός φορεάς ή κάποιος εποπτευόμενος φορέας του, είναι και σημείο εξυπηρέτησης. 

Ξεκινήστε να γράφετε σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ και το σύστημα θα σας προτείνει τους φορείς που ταιριάζουν, μέσω της απογραφής φορέων

Παράδειγμα

ΕΚΚΕ ή ΕΔΥΤΕ ή το Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου

8. Υπηρεσία/οργανική μονάδα φορέα που τυχόν παρέχει την υπηρεσία

Είναι η Διεύθυνση του Φορέα που παρέχει την διαδικασία.  
Αν η διεύθυνση δεν είναι συγκεκριμένη, τότε συμπληρώστε Γενική Διεύθυνση ή Γενική Γραμματεία.  Εισαγάγετε ελεύθερο κείμενο με πεζά γράμματα.Παράδειγμα Διαδικασίας
"Έκδοση Φορητού Εντύπου U1 (PD U1)"

Στην διαδικασία "Έκδοση Φορητού Εντύπου U1 (PD U1)" (πρόκειται για μια βεβαίωση που χορηγείται για τις περιόδους ασφάλισης και απασχόλησης, και χρησιμοποιείται για τη λήψη επιδόματος ανεργίας σε άλλο Kράτος - Mέλος της Ε.Ε.), το τμήμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εκδίδει την βεβαίωση είναι το Τμήμα Εφαρμογής Κανονισμών Ε.Ε.

Από το οργανόγραμμα του Υπουργείου προκύπτει πως το τμήμα αυτό ανήκει στην Διεύθυνση Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών οπότε συμπληρώνετε:


9. Σημεία εξυπηρέτησης (με γεωγραφική κατανομή) της υπηρεσίας

Είναι τα καταστήματα που παρέχουν τη διαδικασία (συμπεριλαμβάνονται και τα ψηφιακά όπως το gov.gr)
Επιλέξτε από τις προκαθορισμένες τιμές. (αφορά σε φορείς που διαθέτουν πολλά κανάλια εξυπηρέτησης με γεωγραφική κατανομή των καναλιών τους). Αν η διαδικασία δεν παρέχεται μέσω τοπικών υποκαταστημάτων αφήστε το πεδίο κενό, αρκεί να έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον τον φορέα που παρέχει τη διαδικασία.


Παράδειγμα Διαδικασίας
"Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης"

Σύμφωνα με το ΦΕΚ οι υπηρεσίες παρέχονται από τις Περιφέρειες

Οπότε επιλέγετε

Παράδειγμα Διαδικασίας
"Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας"

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας παρέχεται από τα καταστήματα του ΕΦΚΑ και ηλεκτρονικά από την ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr. Επιλέγετε από την αναδυόμενη λίστα και τις 2 επιλογές10. Εξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αφορά στα σημεία εξυπηρέτησης που δεν είναι ψηφιακά, ωστόσο υλοποιούνται μέσω υπολογιστή με τηλεδιάσκεψη (π.χ. MyAADElive). Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε το url αυτών των σημείων σε κάνενα πεδίο, καθώς είναι εγγεγραμμένο στο σύστημα και τοποθετείται αυτόματα, εμφανίζεται δε στην ενότητα «Με μια ματιά» με περιγραφή και σύνδεσμο.

11. Μητρώα που τηρούνται

Αφορά στα μητρώα που ενημερώνονται, όταν εκτελεστεί μία διαδικασία
Ξεκινήστε να γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ το όνομα του Μητρώου και το σύστημα θα επιλέξει την πλησιέστερη τιμή. Μπορείτε να επιλέξετε πάνω από μία τιμή. Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε το Μητρώο από τις διαθέσιμες τιμές, παρακαλώ αναφέρετε το Μητρώο μέσω της βοήθειας «i» και αιτηθείτε την εισαγωγή του. 

  Παράδειγμα   12. Παρατηρήσεις

  Αφορά παρατηρήσεις που αφορούν τη διαδικασία και δεν μπορούν να εισαχθούν σε οποιοδήποτε από τα υπάρχοντα πεδία
  Συμπληρώστε εδώ οποιαδήποτε πληροφορία θεωρείτε πως είναι απαραίτητη προς τους ενδιαφερόμενους και δεν έχει ήδη εισαχθεί σε ξεχωριστό πεδίο. Εισαγάγετε ελεύθερο κείμενο και χρησιμοποιείστε πεζά γράμματα.

   Παράδειγμα Διαδικασίας
   "Έκδοση Φορητού Εντύπου U1 (PD U1)"   13. Προθεσμία υλοποίησης

   Αφορά τυχόν προθεσμία που ρητά προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο και που πρέπει να τηρηθεί από τον χρήστη ή από την αρμόδια αρχή.
   Συμπληρώστε μόνο αν δεν υπάρχει ή δεν θα συμπληρωθεί εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης. Εφόσον συμπληρωθεί αυτό το πεδίο, δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τον Εκτιμώμενο χρόνο. Η τιμή που θα συμπληρώσετε θα εμφανίζεται στους πολίτες.    14. Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης

    Αφορά το μέσο εκτιμώμενο ή ενδεικτικό χρονικό διάστημα που χρειάζεται η αρμόδια αρχή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. 
    Συμπληρώστε μόνο εφόσον δεν υπάρχει από το νομικό πλαίσιο της διαδικασίας προθεσμία υλοποίησης. Ο χρόνος που συμπληρώνετε εδώ δεν είναι δεσμευτικός (όπως η προσθεσμία υλοποίησης) και αφορά σε εκτίμηση χρόνου βάσει της εμπειρίας σας.     15. Γλώσσες παροχής

     Αφορά τις γλώσσες που είναι διαθέσιμη η διαδικασία (επιπλέον από την ελληνική)
     Επιλέξτε από τη λίστα τη γλώσσα που παρέχεται η υπηρεσία, εφόσον γνωρίζετε ότι είναι διαθέσιμη σε κάποιο άλλο πληροφοριακό σύστημα (π.χ. EUGO). Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία γλώσσες. Μην συμπληρώνετε τα «Ελληνικά» ως γλώσσα.       16. Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Αφορά ένδειξη αν η διαδικασία μπορεί να υλοποιηθεί από πολίτες ευρωπαϊκών χωρών και αφορά κυρίως στις διαδικασίες που παρέχονται μέσω του EUGO
       Μπορεί να πάρει τις ακόλουθες τιμές (μία εκ των δύο ή και τις δύο):

      Εγκατάστασης

      Η διαδικασία μπορεί να υλοποιηθεί από πολίτες ευρωπαϊκών χωρών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας


      Διασυνοριακά

      Η διαδικασία μπορεί να υλοποιηθεί από πολίτες της ΕΕ που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας