Προϋποθέσεις

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Μάθημα για Διαχειριστές και Συντάκτες στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Βιβλίο: Προϋποθέσεις
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024, 7:15 AM

1. Γενική περιγραφή


Είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο για να καταναλώσει μία διαδικασία/υπηρεσία. Δεν συμπληρώνεται σε εσωστρεφείς διαδικασίες.
Εάν οι προϋποθέσεις είναι εναλλακτικές (δηλαδή θα μπορούσε να ισχύει η μία ή η άλλη), δηλώστε τη ως εναλλακτική και ορίστε το προηγούμενο βήμα της προϋπόθεσης. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά μιας προϋπόθεσης στην επεξεργασία ακουμπώντας με το ποντίκι τις τελίτσες στο πλαίσιο αριστερά και τοποθετώντας σε όποιο σημείο θέλετε. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αλλάξετε και όλες τις περιπτώσεις εναλλακτικών προϋποθέσεων

2. Α/Α

Α/Α: Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα και αφορά τον αύξοντα αριθμό της προϋπόθεσης.
Μπορούν να εισαχθούν προϋποθέσεις επιλέγοντας, στο τέλος της σελίδας, την επιλογή Προσθήκη κι άλλου. Ο αύξων αριθμός συμπληρώνεται αυτόματα.3. Αποτελεί εναλλακτική προϋπόθεση

Αποτελεί εναλλακτική προϋπόθεση: Για περιπτώσεις που η προϋπόθεση, αποτελεί εναλλακτική επιλογή μιας προηγούμενης.
Η πρώτη προϋπόθεση είναι και η αρχική και δεν αποτελεί εναλλακτική επιλογή κάποιας άλλης προϋπόθεσης. Επομένως, δεν τσεκάρεται η επιλογή: Αποτελεί εναλλακτική προϋπόθεση.
 

Από τη 2η προϋπόθεση και μετά μπορούμε να έχουμε εναλλακτική προϋπόθεση μιας προηγούμενης.

Αποτελεί εναλλακτική προϋπόθεση της:  Για περιπτώσεις που η προϋπόθεση, αποτελεί εναλλακτική επιλογή. Εισαγάγετε τον αριθμό της προϋπόθεσης της οποίας η παρούσα αποτελεί εναλλακτική. Αν δεν δηλώσετε μία προϋπόθεση ως εναλλακτική θεωρείται ότι από εκεί ξεκινά το κοινό βήμα υλοποίησης δύο εναλλακτικών.
 


Παράδειγμα - Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης

Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης
4. Αποτελεί εναλλακτική προϋπόθεση της:

Συμπληρώστε τον αριθμό της προϋπόθεσης της οποίας η παρούσα προϋπόθεση αποτελεί εναλλακτική της.

5. Παράδειγμα σύνθετων προϋποθέσεων

Παράδειγμα σύνθετων προϋποθέσεων
 

Παράδειγμα μοντελοποίησης σύνθετης προϋπόθεσης - Μία σύνθετη προϋποθέση όπως η παρακάτω:

Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ86 ή Δάσκαλος ΠΕ70 με πιστοποίηση Β’ Επιπέδου γράφεται ως εξής: Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ86 ή (Δάσκαλος ΠΕ70 και πιστοποίηση Β’ Επιπέδου)


Στη συνέχεια την αναλύουμε σε 2 μέρη που συνδέονται με σύζευξη (ΚΑΙ):

Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ86 ή Δάσκαλος ΠΕ70

και

Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ86 ή πιστοποίηση Β’ Επιπέδου

Το παραπάνω το καταγράφουμε στο σύστημα σε 4 βήματα ως εξής:

6. Είδος

Αφορά στο είδος των προϋποθέσεων για να πραγματοποιηθεί μία διαδικασία.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Διοικητικές
 • Εργασιακές
 • Ηλικιακές
 • Εκπαιδευτικές
 • Προϋπηρεσίας
 • Υπηκοότητας
 • Αναπηρίας
 • Εισοδηματικές
 • Οικογενειακές
 • Ασφαλιστικές

  • Πολεοδομικές
  • Υγειονομικές
  • Φορολογικές
  • Χρονικής Προθεσμίας
  • Άλλο


  7. Περιγραφή

  Μία σύντομη περιγραφή της προϋπόθεσης που απαιτείται (π.χ. «να είναι απόφοιτος Λυκείου», «Δελτίο Ανεργίας».) Εισαγάγετε ελεύθερο κείμενο. Χρησιμοποιείστε πεζά γράμματα.


  Παράδειγμα - Έκδοση φορητού εντύπου U1 (PD U1)

  Έκδοση φορητού εντύπου U1 (PD U1)


  8. Σύνδεσμος


  Παρακαλώ κάντε αντιγραφή/επικόλληση του συνδέσμου όπως ακριβώς φαίνεται στη σχετική ιστοσελίδα.


  Παράδειγμα - Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης

  Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης