Τι θα χρειαστείτε (Δικαιολογητικά)

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Μάθημα για Διαχειριστές και Συντάκτες στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Βιβλίο: Τι θα χρειαστείτε (Δικαιολογητικά)
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, 11:38 AM

1. Γενική περιγραφή

Είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εξαιρούνται τα παράβολα), για να πραγματοποιηθεί μία διαδικασία.
Εάν υπάρχει εναλλακτικό δικαιολογητικό, τσεκάρετε την ενότητα «Εναλλακτικό δικαιολογητικό» και καταχωρήστε το.

2. Α/Α

Α/Α: Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα και αφορά τον αύξοντα αριθμό του δικαιολογητικού.
Μπορούν να εισαχθούν δικαιολογητικά επιλέγοντας, στο τέλος της σελίδας, την επιλογή Προσθήκη κι άλλου. Ο αύξων αριθμός συμπληρώνεται αυτόματα.


3. Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋπόθεση

Αφορά στην περίπτωση που ένα δικαιολογητικό ζητείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις και όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα είναι τα δικαιολογητικά που αφορούν σε νομικά πρόσωπα όταν η διαδικασία παρέχεται και σε νομικά και σε φυσικά πρόσωπα. Όταν καταχωρηθούν τέτοιου είδους δικαιολογητικά, στην εμφάνιση της διαδικασίας το σύστημα θα τα εμφανίσει με τη λογκιή από α έως β, όπου στο β θα εμφανίζεται το άθροισμα όλων: από (α=όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται σε κάθε περίπτωση), έως (β=το άθροισμα των προηγούμενων και των των υπό προϋπόθεση). Όλα τα αθροίσματα θα εμφανιστούν χωρίς τα εναλλακτικά δικαιολογητικά.

4. Προϋπόθεση δικαιολογητικού:

Είναι η προϋπόθεση βάσει της οποίας ζητείται το επιπλέν δικαιολογητικό. 

5. Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό

Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό: Για περιπτώσεις που το δικαιολογητικό, αποτελεί εναλλακτική επιλογή.
Αν συμπληρώσετε ότι αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό θα πρέπει να συμπληρώσετε παρακάτω και τον Α/Α του δικαιολογητικού του οποίου αποτελεί εναλλακτικό.
Το πρώτο δικαιολογητικό είναι και το αρχικό και δεν αποτελεί εναλλακτική επιλογή κάποιου άλλου δικαιολογητικού. Επομένως, δεν τσεκάρεται η επιλογή: Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό.

Από το 2ο δικαιολογητικό και μετά μπορούμε να έχουμε εναλλακτικό δικαιολογητικό ενός προηγούμενου.
Αν π.χ. αναφερόμαστε σε δικαιολογητικό που διαφοροποιείται ανάλογα με τον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Αν συμπληρώσετε ότι αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό θα πρέπει να συμπληρώσετε παρακάτω και τον Α/Α του δικαιολογητικού του οποίου αποτελεί εναλλακτικό.


Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του.
Αριθμός του δικαιολογητικού του οποίου αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό (μόνο αν συμπληρωθεί το υποπεδίο «Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό»). Οι προεπιλεγμένες τιμές είναι οι αριθμοί όλων των δικαιολογητικών που έχουν εισαχθεί μέχρι τώρα.


Για παράδειγμα: αν έχουν εισαχθεί 25 δικαιολογητικά, θα είναι διαθέσιμοι οι αριθμοί μέχρι και το 25.

Η επιλογή Κρυμμένο Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: ενημερώνεται αυτόματα με τον αριθμό που εισάγεται στο: Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του.


Παράδειγμα - Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης

Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης - Το εναλλακτικό δικαιολογητικό διαφοροποιείται ως προς την Περιγραφή6. Κατάθεση

Αναφέρεται στον τρόπο που κατατίθεται το δικαιολογητικό. Επιλέξτε από τις προεπιλεγμένες τιμές. Μπορείτε να επιλέξετε πάνω από μία τιμή.
Αναφέρεται στον τρόπο που κατατίθεται. Αν ένα δικαιολογητικό το ορίσετε ως αυτεπάγγελτο (είτε ψηφιακό είτε όχι) το σύστημα δεν θα το αθροίσει στον εμφανιζόμενο αριθμό δικαιολογητικών του «Με μια ματιά»    

Αν θέλετε να επιλέξετε και άλλον τρόπο κατάθεσης δικαιολογητικού επιλέγετε το πλαίσιο εκ νέου για να εμφανιστούν οι επιλογές.


Παράδειγμα - Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης

Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης


7. Κατατίθεται από

Επιλέξτε από τη λίστα, ανάλογα με το ποιος έχει την υποχρέωση να καταθέσει το δικαιολογητικό (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
8. Είδος

Επιλέξτε από προκαθορισμένες τιμές το είδος του δικαιολογητικού.

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό
 • Βεβαίωση
 • Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αποδεικτικό Σπουδών
 • Φορολογική ενημερότητα
 • Δημοτική ενημερότητα
 • Άλλο
 • Άδεια Διαμονής
 • Άδεια Εργασίας
 •  Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Εξουσιοδότηση
 • Αποδεικτικό συνταξιοδότησης
 • Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού
 • Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης
 • Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας
 • Αποδεικτικό εισοδήματος
 • Πιστοποιητικό υγείας
 • Ληξιαρχική πράξη
 • Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας
 • Ταυτοποιητικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήρια, taxisnet)
 • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ
 • Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας
 • Αποδεικτικό ιθαγένειας/υπηκοότητας
 • Αποδεικτικό ανεργίας
 • Πιστοποιητικό κτηματολογικό
  • Πιστοποιητικά δικαστηρίων
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
  • Συμβολαιογραφικό έγγραφο
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας
  • Πιστοποιητικό πολεοδομίας
  • Πιστοποιητικό Τοπογραφικό
  • Αντίγραφο εγγράφου
  • Φορολογικά πιστοποιητικά
  • Δημοτικά πιστοποιητικά
  • Απόφαση
  • Πιστοποιητικό ΟΓΑ
  • Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων
  • Υπηρεσιακό έγγραφο
  • Φωτογραφίες

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν το δικαιολογητικό είναι ήδη δημοσιευμένη διαδικασία και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δικαιολογητικών το σύστημα θα συμπληρώσει αυτόματα τα πεδία της περιγραφής, της συσχετιζόμενης διαδικασίας και του συνδέσμου του δικαιολογητικού. 

  9. Περιγραφή

  Μία σύντομη περιγραφή του δικαιολογητικού, στην περίπτωση που χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά. Εισαγάγετε ελεύθερο κείμενο. Χρησιμοποιείστε πεζά γράμματα.


  Παράδειγμα - Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης

  Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης
  Παράδειγμα - Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης

   

  Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης
  Παράδειγμα - Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης

   

  Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης
  Παράδειγμα - Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης

   

  Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης


  10. Σχετιζόμενη διαδικασία

  Σχετιζόμενη διαδικασία: Η τυχόν διαδικασία βάσει της οποίας αποκτάται το δικαιολογητικό.
  Το σύστημα διαβάζει από λίστα διαδικασιών οι οποίες έχουν δηλωθεί στην αρχική διαδικασία εισαγωγής των διαδικασιών στο πεδίο «Χρήσεις», ότι έχουν χρήση ως δικαιολογητικά. Ξεκινήστε να γράφετε τον τίτλο διαδικασίας και το σύστημα θα σας προτείνει τις πλησιέστερες τιμές.

  11. Σχετικός σύνδεσμος

  Τυχόν ψηφιακός σύνδεσμος, όπου παρέχονται πρότυπα εγγράφων (σε μορφή .pdf ή άλλη), που σχετίζονται με το δικαιολογητικό (πρότυπα αιτήσεων και άλλα), ώστε ο τελικός χρήστης να διευκολυνθεί στην υλοποίηση της διαδικασίας.

  Παρακαλώ κάντε αντιγραφή/επικόλληση του συνδέσμου όπως ακριβώς φαίνεται στη σχετική ιστοσελίδα.


  Παράδειγμα - Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης

  Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης  Ο σχετικός σύνδεσμος στο παραπάνω παράδειγμα οδηγεί στο έγγραφο pdf το οποίο αποτελεί έντυπο για αίτηση. Ο σύνδεσμος παρουσιάζεται με αυτήν τη μορφή καθώς έτσι αποτυπώνονται τα ελληνικά γράμματα.  Επομένως, θα μπορούσαμε να τον δούμε και με τη μορφή: https://wiki.ellak.gr/images/8/87/Αίτηση_Ν3982.pdf.


  Παράδειγμα - Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης

  Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης  Ο σχετικός σύνδεσμος στο παραπάνω παράδειγμα οδηγεί στο έγγραφο pdf το οποίο αποτελεί υπεύθυνη δήλωση προσυμπληρωμένη με όσα απαιτούνται για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα μπορούσαμε να τον δούμε και με τη μορφή: https://wiki.ellak.gr/images/1/16/Υπεύθυνη_δήλωση_για_ελεύθερο_επαγγελματία.pdf

  12. Σημειώσεις

  Για περιπτώσεις στις οποίες χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες για το δικαιολογητικό. Εισαγάγετε ελεύθερο κείμενο. Χρησιμοποιείστε πεζά γράμματα.

  13. Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Επιλέξτε το μέσο της εξακρίβωσης της ταυτότητας, μόνο αν στο είδος δικαιολογητικού έχετε επιλέξει «Ταυτοποιητικά έγγραφα». Αφορά στους διαθέσιμους τρόπους ταυτοποίησης. Απαιτείται η συμπλήρωση του, μόνο με συγκεκριμένα είδη δικαιολογητικών.

  Στα Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής (άλλο): εισαγάγετε ελεύθερο κείμενο μόνο αν έχετε επιλέξει «Άλλο» στα Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής.


  Παράδειγμα

  Παράδειγμα ταυτοποίησης
  Παράδειγμα

  Παράδειγμα ταυτοποίησης  14. Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής (άλλο)

  Το πεδίο αυτό ανοίγει μόνο αν επιλέξετε «Άλλο» στην προηγούμενη επιλογή και αφορά ένα μέσο εξακρίβωσης και ταυτότητας, που δεν αναφέρεται στην προηγούμενη λίστα.