Ψηφιακά Βήματα

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Μάθημα για Διαχειριστές και Συντάκτες στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Βιβλίο: Ψηφιακά Βήματα
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024, 7:23 AM

1. Γενικά

Συμπληρώστε για διαδικασίες που υλοποιούνται αποκλειστικά με ψηφιακά βήματα. Σε περιπτώσεις διαδικασιών που εκτελούνται με συνδυασμό χειροκίνητων και ψηφιακών βημάτων, συμπληρώστε μόνο στην καρτέλα "Βήματα".
Πριν ξεκινήσετε την καταχώρηση των βημάτων της διαδικασίας στο σύστημα, φροντίστε να έχετε καταγράψει τα βήματά της σε ένα χαρτί ή σε ένα έγγραφο. Με αυτό τον τρόπο, αφενός θα μπορείτε να δείτε την διαδικασία συνολικά και να εντοπίσετε σημεία που χρειάζονται αλλαγές και αφετέρου να διευκολυνθείτε στην καταχώρηση των βημάτων της στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Παράδειγμα Διαδικασίας "Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης"

Η διαδικασία αυτή υλοποιείται αποκλειστικά με ψηφιακά βήματα.


 

Η διαδικασία καταχώρησης των βημάτων είναι όμοια με αυτή της διαδικασίας με χειροκίνητα βήματα. Η διαφορά έγκειται στο ότι τα βήματα υλοποιούνται από λογισμικά και όχι από ανθρώπους.


2. Προσθήκη νέου βήματος

Για να προσθέσετε νέο βήμα πατήστε το κουμπί Προσθήκη κι άλλου. Το βήμα προστίθεται πάντα στο τέλος και παίρνει αυτόματα τον αύξοντα αριθμό του.


Για να εισάγετε ένα βήμα ενδιάμεσα στη διαδικασία, θα πρέπει αφού το προσθέσετε στο τέλος, να το μετακινήσετε (σύρε-άσε) στην κατάλληλη θέση.

Το βήμα θα πάρει αυτόματα νέο αύξων αριθμό ανάλογα τη θέση που θα το τοποθετήσετε.
3. Περιγραφή βήματος

Τα πεδία του κάθε βήματος είναι όμοια με αυτά που περιγράφηκαν στην Ενότητα Βήματα. Τα παρακάτω πεδία έχουν ιδιαίτερη σημασία στην περιγραφή των Ψηφιακών Βημάτων:

Λογισμικό διεκπεραίωσης

Επιλέξτε από τη λίστα το λογισμικό διεκπεραίωσης του βήματος

  • Ψηφιακή υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου
  • Ψηφιακή έγκριση αρμοδίου υπαλλήλου
  • gov.gr
  • Έξοδος δεδομένων από λογισμικό
  • Λογισμικό θεσμικού φορέα
  • Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

Τρόπος Υλοποίησης

  • Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό
  • Ενέργεια λογισμικού
  • Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)
  • Έξοδος δεδομένων από λογισμικόΠαράδειγμα Διαδικασίας "Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης"

Βήμα 1: Ταυτοποίηση χρήστη μέσω ΓΓΠΣ


Η ταυτοποίηση του χρήστη αποτελεί το 1ο βήμα της διαδικασίας και γίνεται από το εξωτερικό σύστημα της ΓΓΠΣ. Επομένως το λογισμικό διεκπεραίωσης είναι Λογισμικό άλλου φορέα και ο τρόπος υλοποίησης είναι με Αλληλεπίδραση λογισμικών (Διαλειτουργικότητα).

Σελίδα λογισμικού


Καταγραφή στον Δίαυλο


 


Βήμα 2: Ταυτοποίηση τηλεφώνου μέσω e-banking

Η ταυτοποίηση του τηλεφώνου του χρήστη μπορεί να γίνει είτε μέσω e-banking, είτε μέσω του συστήματος της ΓΓΠΣ, οπότε σε αυτό το βήμα υπάρχει διακλάδωση. Για να καταγράψετε το πρώτο παρακλάδι (ταυτοποίηση μέσω e-banking) θα πρέπει να τσεκάρετε το πεδίο "Αποτελεί βήμα διακλάδωσης" και να θέσετε τιμή στο πεδίο "Προηγούμενο βήμα διακλάδωσης". Το προηγούμενο βήμα διακλάδωσης είναι το βήμα 1.

Και εδώ η ταυτοποίηση του τηλεφώνου γίνεται από λογισμικό άλλου φορέα.

Σελίδα λογισμικού


Καταγραφή στον Δίαυλο


 


Βήμα 4: Λήψη των στοιχείων ταυτοποίησης και του κειμένου της υπεύθυνης δήλωσης.

Στο βήμα αυτό έχει πλέον εκδοθεί η Υπεύθυνη δήλωση και εμφανίζονται στον πολίτη τα στοιχεία της δήλωσης και ο κωδικός επικύρωσης.

Σελίδα λογισμικού


Καταγραφή στον Δίαυλο