Ψηφιακά Βήματα

2. Προσθήκη νέου βήματος

Για να προσθέσετε νέο βήμα πατήστε το κουμπί Προσθήκη κι άλλου. Το βήμα προστίθεται πάντα στο τέλος και παίρνει αυτόματα τον αύξοντα αριθμό του.


Για να εισάγετε ένα βήμα ενδιάμεσα στη διαδικασία, θα πρέπει αφού το προσθέσετε στο τέλος, να το μετακινήσετε (σύρε-άσε) στην κατάλληλη θέση.

Το βήμα θα πάρει αυτόματα νέο αύξων αριθμό ανάλογα τη θέση που θα το τοποθετήσετε.