Πώς υποβάλλω ένα αίτημα;

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Ψηφιακή Πύλη EUGO
Βιβλίο: Πώς υποβάλλω ένα αίτημα;
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024, 7:41 AM

1. Γενικά

Στη σελίδα αυτή, παρέχονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να αποκτήσετε το δικαίωμα να παράσχετε την υπηρεσία σας στην Ελλάδα.

Απαρτίζεται από δύο κύρια μέρη ή λειτουργικότητες.

Η πρώτη λειτουργικότητα είναι καθαρά πληροφοριακή. Πηγή της πληροφόρησης είναι το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, όπου περιγράφονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στο Ελληνικό Κράτος και ειδικότερα στην περίπτωσή μας αυτές που αφορούν τις υπηρεσίες EUGO.

Η δεύτερη λειτουργικότητα είναι η δυνατότητα που σας δίνεται, ανάλογα με την διαδικασία

α. Να κάνετε αναγγελία λειτουργίας της επιχείρησής σας στο notifybusiness.gr ή

β. Να κάνετε αίτηση στο ΚΕΠ-ΕΚΕ που επιθυμείτε, το οποίο θα αναλάβει την διεκπεραίωση του αιτήματός σας

Παρακάτω περιγράφονται τα βήματα της διαδικασίας και δίνεται συγκεκριμένο παράδειγμα της διαδικασίας έναρξης μιας επιχείρησης.


2. Βήματα για τη δημιουργία του αιτήματος

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να ολοκληρώσετε το αίτημά σας είναι τα παρακάτω:


1. Αναζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες

Εντοπίστε το είδος της επιχείρησης ή υπηρεσίας που σας ενδιαφέρει.


2. Δείτε τις πληροφορίες για τη διαδικασία

Δείτε βασικές πληροφορίες για τους εμπλεκόμενους φορείς, τον αριθμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το πιθανό κόστος, την προθεσμία για την διεκπεραίωση του αιτήματος κλπ. 


3. Μάθετε τις προϋποθέσεις 

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιούνται για την επιτυχή έκβαση του αιτήματός σας. 


4. Τι θα χρειαστείτε

Πληροφορηθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.


5. Υποβάλλετε το αίτημα

Ολοκληρώστε τη διαδικασία κάνοντας την αίτησή σας ηλεκτρονικά, αφού έχετε ταυτοποιηθεί από το σύστημα και  μεταφορτώνοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Aκολουθεί παράδειγμα με αναλυτική περιγραφή των βημάτων.

3. Εντοπισμός πληροφοριών

Το παράδειγμα που παρουσιάζεται αφορά την διαδικασία απόκτησης άδειας Εμφιάλωσης της Αιθυλικής Αλκοόλης Γεωργικής Προέλευσης (Καθαρό Οινόπνευμα Προς Εμφιάλωση).
Στο πλαίσιο αναζήτησης της πύλης eugo.gov.gr πληκτρολογήστε τη λέξη εμφιάλωση ή κάποια γράμματα από αυτή. Αμέσως εμφανίζονται τα αποτελέσματα που σχετίζονται με επιχειρήσεις αυτού του είδους.Από τα αποτελέσματα επιλέγουμε Άδεια Εμφιάλωσης της Αιθυλικής Αλκοόλης Γεωργικής Προέλευσης (Καθαρό Οινόπνευμα Προς Εμφιάλωση) και μεταφερόμαστε στη σελίδα με τις απαραίτητες πληροφορίες για την έναρξη της επιχείρησης.

.

4. Πληροφορίες για τη διαδικασία

Εδώ γίνεται μια συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας, προκειμένου ο χρήστης να λάβει βασικές πληροφορίες όπως ποιος φορέας είναι ο θεσμικά υπεύθυνος για αυτήν.


Στο επόμενο τμήμα γίνεται επίσης μια συνοπτική παρουσίαση των Δημόσιων Υπηρεσιών που εξυπηρετούν την διαδικασία (για όσες αφορούν σε EUGO τα ΚΕΠ-ΕΚΕ είναι επιλεγμένα ΚΕΠ που ειδικεύονται), τον αριθμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το πιθανό κόστος, την προθεσμία βάσει νόμου για την διεκπεραίωση του αιτήματος. 


Μπορείτε επίσης να προβάλετε το Διάγραμμα Επιχειρησιακής Ροής Διαδικασίας (BPMN) που οπτικοποιεί τα βήματα που ακολουθούνται από το φορέα για την εξυπηρέτηση του αιτήματος.

5. Προϋποθέσεις

Το τμήμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς εντός του απαριθμούνται όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για την επιτυχή έκβαση του αιτήματος του χρήστη. 

Γλιτώνει τον χρήστη από περιττή ταλαιπωρία, αφού  η διαδικασία εξυπηρέτησης του αιτήματος δεν μπορεί καν να ξεκινήσει εάν δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.


6. Τι θα χρειαστείτε

Στο τμήμα αυτό, απαριθμούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση. Συνήθως κάποια από τα δικαιολογητικά αυτά συνδέονται με τις προϋποθέσεις, ως αποδεικτικό στοιχείο ικανοποίησής τους.


 Πατώντας πάνω στο μπλε κουμπί που είναι στα δεξιά κάθε δικαιολογητικού (εφόσον υπάρχει) εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό:


Τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται σε αυτό το τμήμα, κατά κανόνα είναι προσκομιζόμενα. Δηλαδή, ο χρήστης έχει την ευθύνη για την έκδοσή τους. Υπάρχουν όμως και κάποια που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από το φορέα εξυπηρέτησης του αιτήματος, τα οποία  παρουσιάζονται με πιο αχνό τρόπο:


Τέλος, χρήσιμη λειτουργία είναι και το κουμπί εκτύπωσης της λίστας των δικαιολογητικών προς διευκόλυνση του χρήστη (check list) κατά την αναζήτηση των δικαιολογητικών.


7. Υποβολή αιτήματος

Στην τελική έκδοση της Πύλης EUGO, θα έχετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε ψηφιακά την διαδικασία, κάνοντας την αίτησή σας ηλεκτρονικά, αφού έχετε ταυτοποιηθεί από το σύστημα και μεταφορτώνοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όσα δεν είναι αυτεπάγγελτα). Κάποια πεδία της αίτησης θα τα συμπληρώνετε εσείς και κάποια θα προσυμπληρώνονται από διαλειτουργικότητες με άλλα συστήματα.

Το έντυπο της αίτησης θα πρέπει να βεβαιωθεί ψηφιακά, μέσω της υπηρεσίας της ψηφιακής βεβαίωσης εγγράφου της ενιαίας πύλης δημόσιας διοίκησης. Για περισσότερες πληροφορίες και βήμα - βήμα ανάλυση της διαδικασίας δείτε εδώ: https://howto.gov.gr/mod/book/view.php?id=845&chapterid=1331

Μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του κώδικα της εφαρμογής, θα υπάρξει μια ενδιάμεση λειτουργικότητα, η οποία σας δίνει την δυνατότητα να κατεβάσετε το απαραίτητο έντυπο της αίτησης (και εφόσον απαιτείται το απαραίτητο διαβιβαστικό έντυπο που θα συμπληρωθεί από τον υπάλληλο του ΚΕΠ-ΕΚΕ), να το συμπληρώσετε, να το ψηφιοποιήσετε και να το στείλετε στο ΚΕΠ-ΕΚΕ της επιλογής σας, ή να μεταβείτε σε αυτό αυτοπροσώπως (ή μέσω εκπροσώπου).

Οι πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνα, διεύθυνση και χάρτης προς διευκόλυνση) εμφανίζονται μόλις επιλέξετε το ΚΕΠ-ΕΚΕ που θέλετε να παραλάβει το αίτημά σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού και να εξυπηρετηθείτε με τηλεδιάσκεψη μέσω του myKEPLive

Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα:8. Άλλες πληροφορίες

Στη συνέχεια παρατίθενται επιπλέον πληροφορίες όπως η ισχύουσα Νομοθεσία και σχετικοί χρήσιμοι σύνδεσμοι.


Παρέχονται, επίσης, γενικότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία , όπως ο κωδικός της στο ΕΜΔ και τα έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης, αλλά και τους κανόνες που διέπουν την έλλειψη απάντησης από τον αρμόδια Αρχή.


 Στις πληροφορίες περιλαμβάνεται η γλώσσα παροχής της διαδικασίας και ο τρόπος παροχής (Εγκατάσταση - Διασυνοριακά), καθώς και ενημέρωση για ό,τι σχετίζεται με αυτήν.