Β. Τι χρειάζεστε...

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: GOV.GR Wallet
Βιβλίο: Β. Τι χρειάζεστε...
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, 10:51 AM

1. Τι χρειάζεστε για την έκδοση των ψηφιακών εγγράφων του Gov.gr Wallet

Για τη δημιουργία ψηφιακού δελτίου ταυτότητας και άδειας οδήγησης είναι απαραίτητο να διαθέτετε:

 1. είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου
 2. είτε τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking.
Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου πιστοποιείται αποκλειστικά με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
 1. καταχώριση του αριθμού κινητού τηλεφώνου στο ΕΜΕΠ.
  (πληροφορίες για την υπηρεσία ΕΜΕΠ - Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας- δείτε το παρακάτω υπο-κεφάλαιο)
 2. σύνδεση μια φορά με τους κωδικούς web banking
Σκοπός της ταυτοποίησης είναι αφενός η ταυτοποίηση των στοιχείων σας και αφετέρου η επιβεβαίωση ότι το κινητό στο οποίο θα αποσταλεί ο κωδικός ανήκει όντως σε εσάς.
Χρειάζεστε επίσης σύνδεση στο Διαδίκτυο.1.1. Πιστοποίηση τηλεφώνου μέσω Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)


Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) είναι το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της κεντρικής βάσης μοναδικής καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων. Στο Ε.Μ.Επ. δύναται να καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4174/2013 (Α‘170). 
 

 • Για την είσοδο στην εφαρμογή για το Εθνικό    Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)  πηγαίνετε στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep
 • Για να δείτε το πλήρες μάθημα που αφορά στα σχετικά του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας πηγαίνετε στη διεύθυνση: https://howto.gov.gr/course/view.php?id=14
  

1.2. Πιστοποίηση τηλεφώνου μέσω Web Banking

Κάθε τράπεζα έχει το δικό της περιβάλλον για την πιστοποίηση του τηλεφώνου. Η γενική διαδικασία περιλαμβάνει:

 1. την είσοδο με τους κωδικούς της τράπεζας,
 2. τη λήψη μηνύματος με έναν κωδικό που στέλνει στο τηλέφωνό σας η τράπεζα,
 3. την εισαγωγή του κωδικού αυτού στο πεδίο που σας εμφανίζει η τράπεζα.

 


Εισάγετε τον κωδικό χρήστη, τον μυστικό κωδικό σας και πατήστε το κουμπί Σύνδεση 

NBG Login


Στη συνέχεια θα λάβετε ένα μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο που έχετε δηλωμένο στο ebanking, με τον κωδικό επιβεβαίωσης. Εισάγετέ τον στο πεδίο πoυ εμφανίζεται στη σελίδα και πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ

* Σε περίπτωση που λήξει το χρονικό όριο της σελίδας θα πρέπει να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα και να επιλέξετε ξανά τον φορέα σας.


Στην επόμενη σελίδα αναφέρονται τα προσωπικά σας στοιχεία που θα διαβιβαστούν στο gov.gr απο την τράπεζά σας (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Αριθμός κινητού τηλεφώνου)

Επιβεβαιώστε ότι συμφωνείτε για την διαβίβαση πατώντας το κουμπί ΝΑΙ, ΣΥΜΦΩΝΩ.

* Σε περίπτωση που λήξει το χρονικό όριο της σελίδας και εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα λάθους θα πρέπει να κάνετε εκκαθάριση της κρυφής μνήμης του προγράμματος περιήγησης και να ξανακάνετε όλα τα βήματα απο την αρχή.

Συναινώ


Τέλος, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Τα 2 τελευταία ψηφία του, εμφανίζονται ήδη στη σελίδα. Συμπληρώστε ολόκληρο τον αριθμό στο πεδίο της σελίδας και πατήστε το κουμπί ΣυνέχειαΑν έχετε ήδη κάνει ταυτοποίηση μέσω taxisnet, θα σας εμφανιστεί η επιλογή να πιστοποιήσετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας στο gov.gr. Αν επιλέξετε Ναι (το προτείνουμε) δεν θα χρειαστεί να ξανακάνετε σύνδεση με το web banking λογαριασμό σας για την επιβεβαίωση του κινητού σας τηλεφώνου.

Πιστοποίηση - Αποθήκευση κινητού στο gov.gr