Γ. Απόκτηση ψηφιακής ταυτότητας και ψηφιακής άδειας οδήγησης

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: GOV.GR Wallet
Βιβλίο: Γ. Απόκτηση ψηφιακής ταυτότητας και ψηφιακής άδειας οδήγησης
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024, 1:04 PM

1. Εγκατάσταση της εφαρμογής

Οι οδηγίες παρακάτω αφορούν σε κινητά με λογισμικό Android.

Στο κινητό σας τηλέφωνο το οποίο έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, βρίσκετε το Play Store και το επιλέγετε.


Στο πλαίσιο της αναζήτησης του Play Store πληκτρολογείτε το: gov.gr wallet. Ακόμα και χωρίς να το πληκτρολογήσετε πλήρως, είναι πιθανό να σας το προτείνει παρακάτω. Επιλέγετε το gov.gr wallet.

 

Εμφανίζονται διάφορα σχετικά αποτελέσματα που αφορούν είτε στο gov.gr είτε σε wallet. Προσέχετε να επιλέξετε το Gov.gr Wallet.


Επιλέγετε Εγκατάσταση.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση επιλέγετε Άνοιγμα.2. Είσοδος στην εφαρμογή και ταυτοποίηση του κατόχου

Σκοπός της ταυτοποίησης είναι αφενός η ταυτοποίηση των στοιχείων σας και αφετέρου η επιβεβαίωση ότι το κινητό στο οποίο θα αποσταλεί ο κωδικός ανήκει όντως σε εσάς.

Ξεκινάτε τη διαδικασία ταυτοποίησής σας. Επιλέγετε Σύνδεση με κωδικούς TaxisNet.

     

Επιλέγετε με ποιον φορέα θα συνδεθείτε. Επιλέγετε να συνδεθείτε:

  • είτε στη ΓΓΠΣΔΔ με κωδικούς TaxisNet.
  • είτε εναλλακτικά, επιλέξτε έναν από τους υπόλοιπους φορείς π.χ. τράπεζα στην οποία έχετε κωδικούς web banking.

Οι διαθέσιμες τράπεζες είναι: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, alpha bank, Euro Bank, attica bank, Παγκρήτια τράπεζα, Τράπεζα Ηπείρου, Τράπεζα Θεσσαλίας, Συναιτεριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, Τράπεζα Χανίων, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η επιβεβαίωση του κινητού σας τηλεφώνου παρέχεται αυτομάτως:

  • Αν επιλέξετε να ταυτοποιηθείτε μέσω ΓΓΠΣΔΔ και έχετε ήδη καταχωρήσει τον αριθμό τηλεφώνου σας στο Εθνικό Μητρώο επικοινωνιών (ΕΜΕπ).
  • Αν επιλέξετε να ταυτοποιηθείτε μέσω των κωδικών web banking, εφόσον πρόκειται για τον αριθμό τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στην τράπεζά σας.

Ακολουθεί παράδειγμα με σύνδεση στη ΓΓΠΣΔΔ.

Επιλέξτε ΓΓΠΣΔΔ (Κωδικοί Taxisnet).


  ήΕισάγετε το όνομα Χρήστη και τον Κωδικό.

Στην περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης στο TaxisNet, τότε μπορείτε να τον ανακτήσετε από τη διεύθυνση: Ηλεκτρονική εγγραφή / διαχείριση κωδικών Taxisnet

Επιλέγετε Σύνδεση.


   

Ενημερώνεστε ότι η εφαρμογή "Εφαρμογές Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης" θα αποκτήσει πρόσβαση σε στοιχεία που παρέχονται από το φορολογικό μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε.

Επιλέγετε Αποστολή.

   

Έχει πλέον σταλεί ένας κωδικός στο κινητό που έχετε δηλώσει είτε μέσω Ε.Μ.Επ είτε μέσω τράπεζας. 

   

Επιλέγετε στο κινητό σας να βλέπετε τις εφαρμογές του κι επιλέγετε τα Μηνύματα.

 

Βρίσκετε το μήνυμα που εκδίδεται από το GOVGR.

   

Το πλήρες μήνυμα είναι όπως το παρακάτω. Περιλαμβάνει τον 6ψήφιο κωδικό τον οποίο εισάγετε εκεί όπου ζητήθηκε.

   

Μπορείτε να μην επιλέξετε Ενεργοποίηση της εφαρμογής για αναγνώριση προσώπου ή σάρωσης δακτυλικού αποτυπώματος και να επιλέξετε Θα το κάνω αργότερα.

   

3. Έκδοση της ψηφιακής ταυτότητας

Ενημερώνεστε ότι η εφαρμογή θα χρησιμοποιεί τις ειδοποιήσεις στο τηλέφωνό σας. Επιλέγετε Επόμενο.

   

Έχετε πλέον συνδεθεί κι επιλέγετε από το Δελτίο Ταυτότητα το +.

   

Ενημερώνεστε ότι θα λάβετε έναν εξαψήφιο κωδικό στο κινητό σας για να προχωρήσετε στην έκδοση του ψηφιακού Δελτίου Ταυτότητας. Επιλέγετε Αποστολή κωδικού.

   

Σας έχει αποσταλεί μήνυμα με κωδικό τον οποίο πρέπει να συμπληρώσετε. (Ο κωδικός φαίνεται ψηλά στην οθόνη).

  

Αν δεν προλάβετε να δείτε τον κωδικό, αυτός υπάρχει στα Μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο. Θα έχετε λάβει μήνυμα από το GOVGR.

Συμπληρώνετε τον κωδικό.

   

Το περιεχόμενο του πλήρους μηνύματος αναφέρει ότι πρόκειται για κωδικό που αφορά στην έκδοση εγγράφου. 


   

Εκδίδεται το ψηφιακό σας Δελτίο Ταυτότητας. Περιλαμβάνει τα στοιχεία όπως αναγράφονται στην έγχαρτη ταυτότητα.

 

Επίσης, στο ψηφιακό Δελτίο ταυτότητας ταυτότητα περιλαμβάνεται:

  • ο κωδικός του εγγράφου και
  • η υπενθύμιση ότι αυτή η ψηφιακή ταυτότητα δεν αποτελεί διεθνές ταξιδιωτικό έγγραφο.

4. Έκδοση της ψηφιακής άδειας οδήγησης

     Δεν μπορεί να εκδοθεί ψηφιακή άδεια οδήγησης αν δεν έχει εκδοθεί προηγουμένως η ψηφιακή ταυτότητα.
Συνεχίζετε για να εκδώσετε και την ψηφιακή άδεια οδήγησης. Επιλέγετε το βελάκι (προς τα αριστερά).
   

Στο πλαίσιο όπου αναγράφεται η Άδεια Οδήγησης επιλέγετε το +.

   

Ενημερώνεστε ότι θα λάβετε έναν εξαψήφιο κωδικό στο κινητό σας για να προχωρήσετε στην έκδοση της ψηφιακής Άδειας Οδήγησης. Επιλέγετε Αποστολή κωδικού.

   

Σας έχει αποσταλεί μήνυμα με κωδικό τον οποίο πρέπει να συμπληρώσετε. (Ο κωδικός φαίνεται ψηλά στην οθόνη).

   

Αν δεν προλάβετε να δείτε τον κωδικό, αυτός υπάρχει στα Μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο. Θα έχετε λάβει μήνυμα από το GOVGR.

Συμπληρώνετε τον κωδικό.
Το περιεχόμενο του πλήρους μηνύματος αναφέρει ότι πρόκειται για κωδικό που αφορά στην έκδοση της ψηφιακής Άδειας Οδήγησης. 

 


Εκδίδεται η ψηφιακή σας Άδεια Οδήγησης. Περιλαμβάνει τα στοιχεία της όπως αναγράφονται στην έγχαρτη Άδεια Οδήγησης.

Η φωτογραφία αντλείται από τα Δελτία των Αστυνομικών Ταυτοτήτων και επομένως είναι ίδια με αυτή που διαθέτετε στο Δελτίο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας κι όχι με αυτή της Άδειας Οδήγησης (εκτός αν στην Άδεια Οδήγησης είχατε δώσει την ίδια φωτογραφία με εκείνη του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητας).
 

Περιλαμβάνονται στοιχεία όπως η ημερομηνία γέννησης, ο τόπος γέννησης, η ημερομηνία λήξεως ισχύος κ.α.

 

Επίσης, στην ψηφιακή Άδεια Οδήγησης  περιλαμβάνεται:

  • ο κωδικός του εγγράφου και
  • η υπενθύμιση ότι αυτό το έγγραφο δεν αποτελεί διεθνές ταξιδιωτικό έγγραφο.

 

Έχετε πλέον και τα δύο ψηφιακά έγγραφα (Δελτίο Ταυτότητας και Άδεια Οδήγησης) στο κινητό σας τηλέφωνο.