Δ. Χρησιμοποίηση / έλεγχος του ψηφιακού εγγράφου

1. Άνοιγμα της εφαρμογής

Στο κινητό σας τηλέφωνο (smartphone) διαθέτετε πλέον και την εφαρμογή Gov.gr Wallet. Την επιλέγετε.


Ξεκινάτε τη διαδικασία ταυτοποίησής σας. Επιλέγετε Σύνδεση με κωδικούς TaxisNet.