Ε. Ανάκληση ψηφιακού εγγράφου του Gov.gr Wallet - μέσω υπολογιστή

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: GOV.GR Wallet
Βιβλίο: Ε. Ανάκληση ψηφιακού εγγράφου του Gov.gr Wallet - μέσω υπολογιστή
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Tuesday, 6 June 2023, 1:13 PM

1. Τι είναι η ανάκληση - Πότε τη διενεργούμε

 1. Η Ανάκληση των ψηφιακών εγγράφων είναι η διαδικασία κατά την οποία τα ψηφιακά έγγραφα δεν βρίσκονται πλέον στο Gov.gr wallet.
 2. Η ανάκληση των ψηφιακών αντιγράφων δεν ακυρώνει τα αντίστοιχα έγχαρτα πιστοποιητικά.
 3. Σε περίπτωση που κάποιος κλέψει το κινητό σας, πρέπει να ακυρώσετε τα ψηφιακά πιστοποιητικά που έχετε αποθηκεύσει. Μπορείτε να ανακαλέσετε την ισχύ του ψηφιακού δελτίου ταυτότητας ή και της ψηφιακής άδειας οδήγησης μέσω της σχετικής υπηρεσίας στο gov.gr (περιγράφουμε την ανάκληση παρακάτω). Μόλις πραγματοποιηθεί η σχετική δήλωση, αυτόματα παύει η ισχύς και των ψηφιακών αντιγράφων.2. Είσοδος στην υπηρεσία

Μπορείτε να προχωρήσετε σε ανάκληση ψηφιακού εγγράφου ή του ίδιου του τηλεφώνου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr αφού εισαχθείτε στην υπηρεσία με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Με αναζήτηση

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση της υπηρεσίας ανάκλησης ψηφιακών εγγράφων μέσω της Ενιαίας ψηφιακής Πύλης gov.gr:

 1. Πηγαίνετε στην αρχική σελίδα https://www.gov.gr/
 2. Στο πλαίσιο της αναζήτησης πληκτρολογήστε wallet ή gov.gr wallet.
 3. Κάντε κλικ στο στην υπηρεσία όταν εμφανιστεί στο αναδυόμενο πλαίσιο από κάτω.

 

β) Με πλοήγηση στις θεματικές ενότητες

Μπορείτε να βρείτε την υπηρεσία ανάκλησης των ψηφιακών εγγράφων ή/και του κινητού τηλεφώνου με πλοήγηση στις παρακάτω θεματικές ενότητες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr (με διαδοχικά βήματα):

 • Πολίτης και καθημερινότητα
 • Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα
 • Ανάκληση ψηφιακών εγγράφων του Gov.gr Wallet

 

γ) Μέσω της κεντρικής υπηρεσίας reg.services.gov.gr

Μπορείτε να βρείτε την υπηρεσία ανάκλησης των ψηφιακών εγγράφων στη διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/anaklese-psephiakon-eggraphon-tou-gov-gr-wallet


 

Με έναν από τους παραπάνω τρόπους βρίσκεστε στην σχετική σελίδα κι επιλέγετε Είσοδος στην υπηρεσία.

 

3. Ταυτοποίηση του κατόχου των ψηφιακών εγγράφων

Απαιτείται ταυτοποίηση του ατόμου κι επιλέγετε Σύνδεση.

 


Επιλέγετε με ποιον φορέα θα συνδεθείτε. Επιλέγετε να συνδεθείτε:

 • είτε στη ΓΓΠΣΔΔ με κωδικούς TaxisNet.
 • είτε εναλλακτικά, επιλέξτε έναν από τους υπόλοιπους φορείς π.χ. τράπεζα στην οποία έχετε κωδικούς web banking
Οι διαθέσιμες τράπεζες είναι: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, alpha bank, Euro Bank, attica bank, Παγκρήτια τράπεζα, Τράπεζα Ηπείρου, Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, Τράπεζα Χανίων, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.


Ακολουθεί παράδειγμα σύνδεσης με στοιχεία τράπεζας και με στοιχεία Taxisnet.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εάν συνδεθείτε με κωδικούς τραπέζης θα χρειαστείτε το κινητό σας στο οποίο θα λάβετε κωδικό επιβεβαίωσης. Ενώ κατά τη σύνδεση με κωδικούς Taxisnet δεν απαιτείται το κινητό σας τηλέφωνο.

 

3.1. Σύνδεση με στοιχεία τραπέζης

(Οι εικόνες είναι από τη σύνδεση με την Εθνική Τράπεζα).

   

Εισάγετε τον κωδικό χρήστη και τον μυστικό κωδικό (Password) και επιλέγετε ΣΥΝΔΕΣΗ.

   
Λαμβάνετε έναν κωδικό επιβεβαίωσης στο κινητό σας τηλέφωνο και τον εισάγετε στο πεδίο. Στη συνέχεια επιλέγετε ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
   
Ενημερώνεστε για τη συνεργασία της τράπεζας με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δημόσιας Διοίκησης.
   
Επιλέγετε ΝΑΙ, ΣΥΜΦΩΝΩ.
   
Εμφανίζεται Επισκόπηση των στοιχείων σας τα οποία πρέπει να είναι τα σωστά.
   

3.2. Σύνδεση με στοιχεία Taxisnet

Παράδειγμα σύνδεσης με κωδικούς Taxisnet.

   

Εισάγετε το όνομα Χρήστη και τον Κωδικό.

Στην περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης στο TaxisNet, τότε μπορείτε να τον ανακτήσετε από τη διεύθυνση: https://www1.gsis.gr/registration/forgotPassword.htm

Επιλέγετε Σύνδεση.

   

Ενημερώνεστε ότι η εφαρμογή "Εφαρμογές Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης" θα αποκτήσει πρόσβαση σε στοιχεία που παρέχονται από το φορολογικό μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε.

Επιλέγετε Αποστολή.


   
Εμφανίζεται Επισκόπηση των στοιχείων σας τα οποία πρέπει να είναι τα σωστά.
   

4. Ανάκληση των ψηφιακών εγγράφων

Επιλέγετε τι θέλετε να ανακληθεί: συσκευή ή έγγραφο.

Ακολουθεί η διαδικασία ανάκλησης εγγράφου.

Επιλέγετε την ανάκληση εγγράφου και Συνέχεια.

   

Επιλέγετε το έγγραφο το οποίο θέλετε να ανακληθεί.

Έστω ότι επιλέγετε το έγγραφο Άδειας Οδήγησης. Στο έγγραφο αναγράφεται πότε το εκδώσατε καθώς και το Αναγνωριστικό του.

Επιλέγετε Ανάκληση.


   
Ενημερώνεστε ότι η ανάκληση του εγγράφου ήταν επιτυχής. Στο έγγραφο (για το παράδειγμα μας: για το Δίπλωμα Οδήγησης) αναγράφεται και ο κωδικός που αντιστοιχούσε στο έγγραφο (1) καθώς και πότε έγινε η ανάκληση.