Ψηφιακά Σημεία Παροχής

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Μάθημα για Διαχειριστές και Συντάκτες στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Βιβλίο: Ψηφιακά Σημεία Παροχής
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Wednesday, 22 September 2021, 9:29 PM

1. Γενική περιγραφή

Αφορά στους ιστότοπους που παρέχεται ψηφιακά μία διαδικασία. Σχετίζεται κυρίως με εξωστρεφείς και αμφιστρεφείς διαδικασίες. Παρακαλώ κάντε αντιγραφή/επικόλληση του συνδέσμου όπως ακριβώς φαίνεται στη σχετική ιστοσελίδα..
Υπενθυμίζουμε ότι:
Εξωστρεφείς διαδικασίες: παρέχονται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και άλλους φορείς.
Εσωστρεφείς διαδικασίες: παρέχονται εντός του φορέα που συντελούν στη λειτουργία του.
Αμφιστρεφείς διαδικασίες: συνδυάζουν χαρακτηριστικά των δύο προαναφερθέντων.

2. Τίτλος - Σύνδεσμος - Περιγραφή

Τίτλος: Συμπληρώστε κείμενο με την περιγραφή του ψηφιακού σημείου παροχής. Εισαγάγετε ελεύθερο κείμενο. Χρησιμοποιείστε πεζά γράμματα.


Παράδειγμα - Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης

 

Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης


Σύνδεσμος: Συμπληρώστε URL- σύνδεσμο με την ιστοσελίδα υλοποίησης της διαδικασίας. Παρακαλώ κάντε αντιγραφή/επικόλληση του συνδέσμου όπως ακριβώς φαίνεται στη σχετική ιστοσελίδα.


Παράδειγμα - Παράσταση σε Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Παράσταση σε Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού και ΑθλητισμούΠεριγραφή: Περαιτέρω πληροφορίες για το σημείο παροχής. Εισαγάγετε ελεύθερο κείμενο. Χρησιμοποιείστε πεζά γράμματα.


Παράδειγμα - Ληξιαρχική πράξη γάμου

Ληξιαρχική πράξη γάμου