Α. Περιγραφή της υπηρεσίας

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Υπεύθυνη Δήλωση
Βιβλίο: Α. Περιγραφή της υπηρεσίας
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, 11:37 AM

1. Γενικά

Μέσω της εφαρμογής "Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση" της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr έχετε τη δυνατότητα να εκδίδετε ηλεκτρονικά μια υπεύθυνη δήλωση και να τη στείλετε στο φορέα, ιδιώτη ή δημόσια υπηρεσία μέσω μηνύματος SMS ή/και e-mail.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε μια υπεύθυνη δήλωση που σας έχει αποσταλεί με βάση τον μοναδικό αριθμό της ή τον κώδικα QR.

Η εφαρμογή "Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση" περιλαμβάνει τις παρακάτω διακριτές υπηρεσίες:

α) Έκδοση εξουσιοδότησης
β) Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης

Μπορείτε να εκδώσετε εύκολα και γρήγορα μια υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση επιλέγοντας και συμπληρώνοντας το κείμενο της δήλωσης και τα στοιχεία αποστολέα. Για κάθε έγγραφο που εκδίδετε, απαιτείται η άμεση επικύρωσή του μέσω μηνύματος SMS στο κινητό σας τηλέφωνο.

Μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά ένα έγγραφο που εκδώσατε στον φορέα, ιδιώτη ή δημόσια υπηρεσία μέσω μηνύματος SMS ή/και e-mail. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης του εγγράφου σε μορφή PDF καθώς και άμεσης εκτύπωσης.

γ) Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφων gov.gr

Όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του. Ο κωδικός επαλήθευσης εμφανίζεται και σε μορφή κώδικα QR για αυτόματη σάρωση.

Όλες οι δηλώσεις που εκδίδετε μέσω της υπηρεσίας, αποθηκεύονται στην προσωπική σας ηλεκτρονική θυρίδα (θυρίδα πολίτη)

Νομική ισχύς

Η υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής. Γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. (Διαβάστε περισσότερα)


2. Προαπαιτούμενα

Για την υπεύθυνη δήλωση

Για την είσοδο στην υπηρεσία θα χρειαστείτε:

  • τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking ης τράπεζάς σας εφόσον αυτή υπάρχει ως επιλογή στη σελίδα σύνδεσης της υπηρεσίας
ή

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)

Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης χρειάζεται:

  • να γνωρίζετε τον παραλήπτη του εγγράφου
  • να έχετε κινητό τηλέφωνο και σε σύνδεση με το Διαδίκτυο για να λάβετε με SMS κωδικούς επιβεβαίωσης


Για τον έλεγχο εγκυρότητας

Θα χρειαστείτε:

  • τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου ή το QR code3. Πρόσβαση στην υπηρεσία

Αρχικά μεταβείτε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) που είναι η νέα διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους με τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου.

Στη γραμμή διεύθυνσης του περιηγητή σας (π.χ. Chrome, Firefox, Opera) πληκτρολογήστε τη διεύθυνση www.gov.gr

Μετάβαση στο GOV.GR

Από την αρχική σελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, επιλέξτε την κατηγορία Πολίτης και καθημερινότητα.

Στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες υποκατηγορίες. Επιλέξτε Ψηφιακά έγγραφα gov.gr.


Στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες που αφορούν την κατηγορία που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα. Ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

  • Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης
  • Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφων gov.gr