Γ. Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου gov.gr

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Υπεύθυνη Δήλωση
Βιβλίο: Γ. Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου gov.gr
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, 11:51 AM

1. Πριν ξεκινήσετε

Ελέγξτε την εγκυρότητα ενός εγγράφου που έχει εκδοθεί από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr.

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου
  • είτε το QR code


Χαρακτηριστικά

  • Τα έγγραφα που εκδίδονται από το gov.gr φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.
  • Η χρήση της υπηρεσίας ελέγχου εγκυρότητας εγγράφων δεν απαιτεί κάποιο είδος ταυτοποίησης από τον χρήστη (π.χ. Taxisnet, web banking).

2. Βρείτε την υπηρεσία

Βρείτε την υπηρεσία Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφων στο gov.gr με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

■ Με πλοήγηση στις θεματικές ενότητες

Πλοηγηθείτε στις θεματικές ενότητες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr:

Αρχική > Πολίτης και καθημερινότητα > Ψηφιακά έγγραφα gov.gr

Επιλέξτε από τη λίστα Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφων gov.gr.


Στη συνέχεια επιλέξτε «Είσοδος στην υπηρεσία» για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ελέγχου εγκυρότητας εγγράφου.


■ Με αναζήτηση

Στο πλαίσιο αναζήτησης της αρχικής σελίδας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr πληκτρολογήστε τον όρο "Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφων".

Όταν εντοπιστεί η υπηρεσία πατήστε στο σύνδεσμο που θα εμφανιστεί στο αναδυόμενο πλαίσιο από κάτω. Στη συνέχεια κάντε είσοδο στην υπηρεσία όπως δείξαμε παραπάνω.


■ Μέσω της εφαρμογής Ψηφιακά Έγγραφα

Πλοηγηθείτε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Ψηφιακά έγγραφα docs.gov.gr

Πατήστε το κουμπί «Ξεκινήστε εδώ».

 

Στη συνέχεια επιλέξτε από τη λίστα Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου.


3. Τρόποι επαλήθευσης

Μπορείτε να ελέγξτε την εγκυρότητα ενός εγγράφου με έναν από τους παρακάτω τρόπους:Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε σάρωση του κωδικού QR με οποιαδήποτε εφαρμογή σάρωσης διαθέτει η κινητή σας συσκευή.

4. Mε κωδικό επαλήθευσης

Ελέγξετε την εγκυρότητα ενός εγγράφου που έχει εκδοθεί από την ΕΨΠ gov.gr με συμπλήρωση του κωδικού επαλήθευσης.

Βήμα 1 - Βρείτε τον κωδικό

Αν έχετε το έγγραφο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή θα βρείτε τον κωδικό επαλήθευσης στο πάνω ή κάτω μέρος του εγγράφου με την ένδειξη Κωδικός ή Χαρακτηριστικό ασφαλείας ή παρόμοιο.

Εναλλακτικά ο αποστολέας μπορεί να σας έχει στείλει τον κωδικό μέσω email ή άλλο τρόπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας.Βήμα 2 - Συμπληρώστε τον κωδικό

Εισάγετε στο πεδίο τον κωδικό του εγγράφου που πρόκειται να επαληθεύσετε.

Πατήστε το κουμπί «Εύρεση» για να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα.


Βήμα 3 - Ελέγξτε το έγγραφο

Αν ο κωδικός επαλήθευσης είναι έγκυρος, θα προβληθεί αυτόματα το έγγραφο σε νέα σελίδα. Για κάθε έγκυρο έγγραφο που έχει εκδοθεί από το gov.gr εμφανίζονται ο κωδικός επαλήθευσης και ο κωδικός QR.

Μπορείτε να κάνετε λήψη του εγγράφου σε μορφή PDF πατώντας το κουμπί «Λήψη αρχείου».

Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία του εγγράφου αντιστοιχούν στην περίπτωσή σας.


Έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο. Συνεχίστε την πλοήγηση στην επόμενη ενότητα αν θέλετε να μάθετε πως γίνεται ο έλεγχος με σάρωση κώδικα QR.

Μη έγκυρη επαλήθευση

Σε περίπτωση που ο κωδικός επαλήθευσης είναι λανθασμένος τότε θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους.

  • Αν έχετε το έγγραφο σε έντυπη μορφή βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει σωστά τον κωδικό.
  • Αν έχετε το έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή βεβαιωθείτε ότι κάνατε σωστά την αντιγραφή και επικόλληση του κωδικού.
  • Είναι πιθανόν ο αποστολέας να σας έστειλε τον κωδικό λανθασμένα.


5. Με σάρωση QR code

Ελέγξετε την εγκυρότητα ενός εγγράφου που έχει εκδοθεί από την ΕΨΠ gov.gr με σάρωση του κώδικα QR. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συσκευή σας να διαθέτει κάμερα.

Βήμα 1 - Βρείτε τον κωδικό QR

Αν έχετε το έγγραφο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή θα βρείτε τον κωδικό QR στο πάνω ή κάτω μέρος του εγγράφου που θέλετε να ελέγξετε.


Βήμα 2

Μετά την είσοδο στην υπηρεσία πατήστε το κουμπί «Σαρώστε QR Code»

Βήμα 3 - Σαρώστε τον κωδικό QR

Με την κάμερα της συσκευής σας εστιάστε στον κώδικα QR που βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος του εγγράφου.


Βήμα 4 - Ελέγξτε το έγγραφο

Αν ο κωδικός QR είναι έγκυρος, θα προβληθεί αυτόματα το έγγραφο σε νέα σελίδα. Για κάθε έγκυρο έγγραφο που έχει εκδοθεί από το gov.gr εμφανίζονται ο κωδικός επαλήθευσης και ο κωδικός QR.

Μπορείτε να κάνετε λήψη του εγγράφου σε μορφή PDF πατώντας το κουμπί «Λήψη αρχείου».

Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία του εγγράφου αντιστοιχούν στην περίπτωσή σας.


Έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο. Αν θέλετε να μάθετε πως γίνεται ο έλεγχος με εφαρμογή κινητής συσκευής συνεχίστε στην επόμενη ενότητα.

Πιθανά προβλήματα

Δε γίνεται αναγνώριση του κωδικού.

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει αλλοιωθεί ο κώδικας QR στο έντυπο έγγραφο και ότι υπάρχει αρκετός φωτισμός στο χώρο σας.

Δεν εμφανίζεται η εικόνα από την κάμερα

Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι συνδεδεμένη και ότι έχετε επιτρέψει τη χρήση της από τον φυλλομετρητή (Chrome, Firefox, Safari) .

6. Με σάρωση QR code από το κινητό

Επαληθεύσετε γρήγορα ένα έγγραφο με την κινητή συσκευή σας χωρίς την είσοδο στην υπηρεσία της ΕΨΠ gov.gr. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η κινητή σας συσκευή εκτός από κάμερα να διαθέτει και μια εφαρμογή σάρωσης.

Βήμα 1

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο και ανοίξτε την εφαρμογή σάρωσης κώδικα QR:

Σάρωση με συσκευή Android

Οι περισσότερες συσκευές android διαθέτουν προ εγκατεστημένη μια εφαρμογή σάρωσης την οποία μπορείτε να βρείτε με το όνομα Σαρωτής, QR Code reader, QR code scanner ή παρόμοιο. Τη λειτουργία σάρωσης QR code μπορεί να διαθέτει επίσης και η εφαρμογή λήψης φωτογραφιών. Αν δεν διαθέτει τέτοια εφαρμογή η συσκευή σας μπορείτε να εγκαταστήσετε μια δωρεάν όπως η εφαρμογή QR Scanner.

Σάρωση με συσκευή iPhone, iPad.

Σε συσκευές iOS, iPad η σάρωση γίνεται με την ενσωματωμένη εφαρμογή κάμερα. Διαβάστε περισσότερα στην επίσημη σελίδα βοήθειας του κατασκευαστή.

Βήμα 2

Αφού ανοίξει η εφαρμογή (app) σάρωσης εστιάστε με την κάμερα πάνω στον κώδικα QR του εγγράφου.

Βήμα 3

Όταν η εφαρμογή (app) σάρωσης αναγνωρίσει με επιτυχία τον κώδικα QR θα εμφανιστεί ο μοναδικός σύνδεσμος (URL) του εγγράφου.

Ανάλογα με την εφαρμογή μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήστε το σύνδεσμο πατώντας πάνω του για να προβάλετε το έγγραφο.

Αν ο κωδικός QR είναι έγκυρος θα προβληθεί το έγγραφο σε νέα σελίδα όπου μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία του.