Ηλεκτρονική εγγραφή στο Taxisnet

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Εξουσιοδότηση
Βιβλίο: Ηλεκτρονική εγγραφή στο Taxisnet
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024, 11:56 PM

1. Πριν ξεκινήσετε

Τι είναι το TAXISnet

Το TAXISnet είναι ένα πληροφοριακό σύστημα με το οποίο οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων παρακάμπτοντας την δημόσια οικονομική υπηρεσία. Στόχος του TAXISnet είναι η διευκόλυνση των φορολογουμένων ώστε να ρυθμίζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ευκολότερα γρηγορότερα και πιο σωστά.

Τι προσφέρει ο λογαριασμός TAXISnet

Με τη δημιουργία λογαριασμού TAXISnet μπορείτε να έχετε πρόσβαση όχι μόνο σε φορολογικές υπηρεσίες, αλλά και σε πολλές άλλες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης και της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr.

Πώς γίνεται η εγγραφή στο TAXISnet

Η εγγραφή γίνεται σε 3 βήματα

 1. Υποβολή αίτησης (ηλεκτρονικά). Στην αίτηση συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία και δημιουργούμε το όνομα χρήστη (username) και τον μοναδικό κωδικό πρόσβασης (password) στην υπηρεσία
 2. Παραλαβή κλειδάριθμου. Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης θα παραλάβετε έναν κλειδάριθμο. Η παραλαβή μπορεί να γίνει
  • από την αρμόδια ΔΟΥ
  • ή, σε περίπτωση φυσικών προσώπων, ηλεκτρονικά μέσω SMS και email.
 3. Ενεργοποίηση του λογαριασμού (ηλεκτρονικά). Για την ενεργοποίηση θα χρειαστούμε το όνομα χρήστη και κωδικό καθώς και τον κλειδάριθμο που παραλάβατε στα προηγούμενα βήματα.

Τι χρειάζεται για την εγγραφή στο TAXISnet

 • Να γνωρίζετε τα απαραίτητα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ΑΦΜ
 • Να διαθέτετε προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail και να έχετε πρόσβαση στα εισερχόμενα μηνύματα
Επιπλέον για την απόδοση κλειδάριθμου ηλεκτρονικά, πρέπει να συμπληρώσετε επιπλέον στην αίτηση
 • τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που εξυπηρετεί τον αριθμό που θα δηλώσετε στην αίτησή σας,
 • τον αριθμό ταυτότητας και τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ που διαθέτετε στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής, με τον οποίο συνεργάζεστε.

Τι διαφορά έχει ο κλειδάριθμος με τον κωδικό πρόσβασης

Είναι δυο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ο κλειδάριθμος είναι ένας μοναδικός αριθμός που δημιουργείται κατά την εγγραφή σας στο TAXISnet με σκοπό τη μεγαλύτερη ασφάλεια της διαδικασίας. Χρησιμοποιείται κυρίως για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας και κατά την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης. Για την είσοδο και ταυτοποίηση στην υπηρεσία κάθε φορά θα χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Ο κλειδάριθμος δηλαδή δεν έχει σχέση με τον κωδικό πρόσβασης και δε χρησιμοποιείται κατά την είσοδο και ταυτοποίηση.

2. Πρόσβαση στην υπηρεσία

Αρχικά μεταβείτε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) που είναι η διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους με τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου.

Στη γραμμή διεύθυνσης του περιηγητή σας (π.χ. Chrome, Firefox, Opera) πληκτρολογήστε τη διεύθυνση www.gov.gr


Μετάβαση στο GOV.GR

Α' τρόπος: Με πλοήγηση στις θεματικές ενότητες

Από την αρχική σελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, επιλέξτε την κατηγορία Πολίτης και καθημερινότητα.

Στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες υποκατηγορίες. Επιλέξτε Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα.


Στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες που αφορούν την κατηγορία που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα. Από τον τίτλο Εγγραφή στο Taxisnet επιλέξτε Ηλεκτρονική εγγραφή/ διαχείριση κωδικών Taxisnet.Β' τρόπος: Με αναζήτηση

Στο πλαίσιο αναζήτησης της αρχικής σελίδας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr πληκτρολογήστε τον όρο "taxisnet".

Όταν εντοπιστούν οι σχετικές υπηρεσίες επιλέξτε Ηλεκτρονική εγγραφή/ διαχείριση κωδικών TaxisnetΕίτε με τον Α' τρόπο είτε με τον Β' τρόπο, στη σελίδα που εμφανίζεται επιλέξτε Είσοδος στην υπηρεσία.

Στη σελίδα που εμφανίζεται, βλέπετε πλέον ότι θα βρεθείτε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Επιλέγετε και πάλι Είσοδος στην υπηρεσία.Θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα υπηρεσιών πιστοποίησης. Ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Αν κάνετε πρώτη φορά εγγραφή επιλέξετε Αρχική εγγραφή
 • Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης ή/και το όνομα χρήστη και επίσης δε γνωρίζετε τον κλειδάριθμο επιλέξτε Επανεγγραφή
 • Αν έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία την αρχική εγγραφή ή επανεγγραφή και έχετε παραλάβει τον κλειδάριθμο επιλέξτε Ενεργοποίηση Λογαριασμού
 • Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης επιλέξτε Ξέχασα τον κωδικό μου. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε τον κλειδάριθμο.


3. Αίτηση εγγραφής / επανεγγραφής

Αφού μεταβείτε στη σελίδα Υπηρεσίες Πιστοποίησης της ΑΑΔΕ:

 • Επιλέξτε Αρχική εγγραφή στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε για πρώτη φορά στις υπηρεσίες του TAXISnet.
 • Επιλέξτε Επανεγγραφή στην περίπτωση που είστε ήδη χρήστης του TAXISnet αλλά έχετε ξεχάσει το username σας ή έχετε ξεχάσει τον κωδικό και τον κλειδάριθμό σας ή έχετε απενεργοποιήσει το λογαριασμό σας και θέλετε να τον ενεργοποιήσετε. Για την επανεγγραφή σας θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με αυτήν της αρχικής εγγραφής.

Οι διαδικασίες εγγραφής και επανεγγραφής είναι όμοιες


Επιλέξτε Φυσικό πρόσωπο στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε ως φυσικό πρόσωπο στις υπηρεσίες του TAXISnet.


Όνομα χρήστη και κωδικός

Username: Πρέπει να αποτελείται από 3-20 λατινικούς χαρακτήρες ή νούμερα. Πατώντας το το εικονίδιο συμπληρώνεται αυτόματα με μια προτεινόμενη τιμή.

Κωδικός (password): Πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιέχει τουλάχιστον 1 αριθμητικό χαρακτήρα, 1 κεφαλαίο αλφαβητικό χαρακτήρα, 1 πεζό αλφαβητικό χαρακτήρα και 1 ειδικό χαρακτήρα. Συμπληρώστε την ίδια τιμή και στο πεδίο Επιβεβαίωση κωδικού.

 

ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο

Συμπληρώστε υποχρεωτικά όλα τα πεδία που σημειώνονται με μονό αστερίσκο (*).

Ταυτότητα και IBAN

Για την ηλεκτρονική αποστολή κλειδαρίθμου μέσω SMS και email θα πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία πεδία που σημειώνονται με διπλό αστερίσκο (**):

 • τύπος και αριθμός ταυτότητας
 • ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είστε κάτοχος ή δικαιούχος.


Επιβεβαίωση email

Στο πεδίο email αυστηρά συμπληρώστε το προσωπικό σας email και όχι κάποιου συγγενικού ή τρίτου προσώπου. Θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στα εισερχόμενα του email σας ώστε να γίνει η επιβεβαίωσή του.

 1. Στο πεδίο email συμπληρώστε το προσωπικό σας email
 2. Μετά πατήστε το κουμπί Επιβεβαίωση e-mail. Ελέξτε τα εισερχόμενα μηνύματα στο email και αντιγράψτε τον κωδικό επιβεβαίωσης.
 3. Συμπληρώστε τον Κωδικό επιβεβαίωσης που λάβατε στο αντίστοιχο πεδίο.

Κινητό τηλέφωνο και πάροχος

Για την αποστολή κλειδαρίθμου μέσω SMS και email θα πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία που σημειώνονται με διπλό αστερίσκο (**):

 • Κινητό τηλέφωνο και
 • Πάροχος κινητού τηλεφώνου

Χαρακτήρες εικόνας: Στο πεδίο αυτό συμπληρώστε τους χαρακτήρες που διακρίνετε στην εικόνα. Αν οι χαρακτήρες δεν είναι ευδιάκριτοι πατήστε το εικονίδιο για να δοκιμάσετε μια άλλη εικόνα.Υποβολή

Πατώντας "Υποβολή", οι τιμές που συμπληρώσατε στα πεδία θα ελεγχθούν ως προς την εγκυρότητά τους.

Σε περίπτωση μη ορθής συμπλήρωσης, θα εμφανιστεί κατάλληλο μήνυμα λάθους δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο.

Σε περίπτωση επιτυχημένης εισαγωγής η αίτηση εγγραφής σας θα καταχωρηθεί.

 

4. Παραλαβή κλειδαριθμου

Ηλεκτρονική παραλαβή

Εφόσον επιβεβαιωθεί η ταυτότητά σας και ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού σας και πιστοποιηθεί ότι είστε κάτοχος του κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει θα λάβετε τον κλειδάριθμό σας σε δύο τμήματα:

α) το πρώτο τμήμα, ψηφίων (συμπεριλαμβάνονται και οι παύλες) θα σας αποσταλεί στο επιβεβαιωμένο email σας

β) το δεύτερο τμήμα, πέντε (5) ψηφίων, θα σας αποσταλεί στο κινητό που δηλώσατε.

Συμπληρώνετε το σύνολο των ψηφίων που λάβατε στο email και το κινητό σας τηλέφωνο με την παραπάνω σειρά (πρώτο μέρος από το email, δεύτερο μέρος από το κινητό) χωρίς κενό μεταξύ τους και έχετε διαθέσιμο τον κλειδάριθμό σας.

Υποστήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν για οποιοδήποτε λόγο αποτύχει η αποστολή του κλειδαρίθμου σε εσάς με τον παραπάνω τρόπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο +302131621000 (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων) ή επικοινωνήστε με τη ΔΟΥ σας για να εξυπηρετηθείτε με προγραμματισμένη επίσκεψη σας στη ΔΟΥ. Μπορείτε να βρείτε τα email και τηλέφωνα επικοινωνίας των ΔΟΥ εδώ.

5. Ενεργοποίηση λογαριασμού

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο TAXISnet θα πρέπει απαραίτητα να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας. Θα χρειαστείτε:

 • το όνομα χρήστη και κωδικό που δημιουργήσατε κατά την αίτηση
 • το κλειδάριθμο που παραλάβετε ηλεκτρονικά με την αίτηση ή με την επίσκεψή σας στη ΔΟΥ
 • τον ΑΦΜ σας

Για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας στο TAXISnet:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα Υπηρεσίες Πιστοποίησης της ΑΑΔΕ
 2. Επιλέξτε Ενεργοποίηση Λογαριασμού.

Συμπληρώστε υποχρεωτικά όλα τα πεδία.

Username / Κωδικός: Συμπληρώστε το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που επιλέξατε κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής ή επανεγγραφής στο TAXISnet.

Κλειδάριθμος: Ο αριθμός που σας δόθηκε ηλεκτρονικά ή κατά την πιστοποίησή σας στη ΔΟΥ. Συμπληρώστε τον με ακρίβεια, συμπεριλαμβάνοντας τις παύλες.

Χαρακτήρες εικόνας: Στο πεδίο αυτό συμπληρώστε τους χαρακτήρες που διακρίνετε στην εικόνα. Αν οι χαρακτήρες δεν είναι ευδιάκριτοι πατήστε το εικονίδιο για να δοκιμάσετε μια άλλη εικόνα.

Επιλέξτε το κουμπί Επόμενο

6. Αλλαγή κωδικού

Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης μπορείτε να δημιουργήσετε νέο κωδικό. Θα χρειαστείτε:

 • το όνομα χρήστη (username) και
 • τον κλειδάριθμό.

Αν δεν έχετε όλα τα παραπάνω τότε θα πρέπει να κάνετε την αίτηση επανεγγραφής.

Για να δημιουργήσετε νέο κωδικό:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα Υπηρεσίες Πιστοποίησης της ΑΑΔΕ
 2. Επιλέξτε Ενεργοποίηση Λογαριασμού.

Συμπληρώστε υποχρεωτικά όλα τα πεδία

Username: Το όνομα χρήστη (username) που επιλέξατε κατά την εγγραφή σας στο TAXISnet.

Κλειδάριθμος: Ο κλειδάριθμος είναι ο αριθμός που σας δόθηκε κατά την πιστοποίησή σας στη ΔΟΥ. Συμπληρώστε τον με ακρίβεια, συμπεριλαμβάνοντας τις παύλες.

Νέος Κωδικός (password): Πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιέχει τουλάχιστον 1 αριθμητικό χαρακτήρα, 1 κεφαλαίο αλφαβητικό χαρακτήρα, 1 πεζό αλφαβητικό χαρακτήρα και 1 ειδικό χαρακτήρα. Συμπληρώστε την ίδια τιμή και στο πεδίο Επιβεβαίωση νέου κωδικού

Χαρακτήρες εικόνας: Στο πεδίο αυτό συμπληρώστε τους χαρακτήρες που διακρίνετε στην εικόνα. Αν οι χαρακτήρες δεν είναι ευδιάκριτοι πατήστε το εικονίδιο για να δοκιμάσετε μια άλλη εικόνα.

Επιλέξτε το κουμπί Υποβολή

Υποβολή: Πατώντας Υποβολή, οι τιμές που συμπληρώσατε στα πεδία θα ελεγχθούν ως προς την εγκυρότητά τους. Εάν όλα τα πεδία είναι έγκυρα ο νέος κωδικός σας θα τεθεί άμεσα και θα μπορείτε πλέον να συνδέεστε στο TAXISnet με αυτόν.

Επιστροφή: Πατώντας "Επιστροφή", θα μεταβείτε στην αρχική σελίδα των υπηρεσιών πιστοποίησης.