Ηλεκτρονική εγγραφή στο Taxisnet

1. Πριν ξεκινήσετε

Τι είναι το TAXISnet

Το TAXISnet είναι ένα πληροφοριακό σύστημα με το οποίο οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων παρακάμπτοντας την δημόσια οικονομική υπηρεσία. Στόχος του TAXISnet είναι η διευκόλυνση των φορολογουμένων ώστε να ρυθμίζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ευκολότερα γρηγορότερα και πιο σωστά.

Τι προσφέρει ο λογαριασμός TAXISnet

Με τη δημιουργία λογαριασμού TAXISnet μπορείτε να έχετε πρόσβαση όχι μόνο σε φορολογικές υπηρεσίες, αλλά και σε πολλές άλλες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης και της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr.

Πώς γίνεται η εγγραφή στο TAXISnet

Η εγγραφή γίνεται σε 3 βήματα

 1. Υποβολή αίτησης (ηλεκτρονικά). Στην αίτηση συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία και δημιουργούμε το όνομα χρήστη (username) και τον μοναδικό κωδικό πρόσβασης (password) στην υπηρεσία
 2. Παραλαβή κλειδάριθμου. Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης θα παραλάβετε έναν κλειδάριθμο. Η παραλαβή μπορεί να γίνει
  • από την αρμόδια ΔΟΥ
  • ή, σε περίπτωση φυσικών προσώπων, ηλεκτρονικά μέσω SMS και email.
 3. Ενεργοποίηση του λογαριασμού (ηλεκτρονικά). Για την ενεργοποίηση θα χρειαστούμε το όνομα χρήστη και κωδικό καθώς και τον κλειδάριθμο που παραλάβατε στα προηγούμενα βήματα.

Τι χρειάζεται για την εγγραφή στο TAXISnet

 • Να γνωρίζετε τα απαραίτητα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ΑΦΜ
 • Να διαθέτετε προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail και να έχετε πρόσβαση στα εισερχόμενα μηνύματα
Επιπλέον για την απόδοση κλειδάριθμου ηλεκτρονικά, πρέπει να συμπληρώσετε επιπλέον στην αίτηση
 • τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που εξυπηρετεί τον αριθμό που θα δηλώσετε στην αίτησή σας,
 • τον αριθμό ταυτότητας και τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ που διαθέτετε στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής, με τον οποίο συνεργάζεστε.

Τι διαφορά έχει ο κλειδάριθμος με τον κωδικό πρόσβασης

Είναι δυο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ο κλειδάριθμος είναι ένας μοναδικός αριθμός που δημιουργείται κατά την εγγραφή σας στο TAXISnet με σκοπό τη μεγαλύτερη ασφάλεια της διαδικασίας. Χρησιμοποιείται κυρίως για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας και κατά την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης. Για την είσοδο και ταυτοποίηση στην υπηρεσία κάθε φορά θα χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Ο κλειδάριθμος δηλαδή δεν έχει σχέση με τον κωδικό πρόσβασης και δε χρησιμοποιείται κατά την είσοδο και ταυτοποίηση.