Γ1. Σύνταξη Ανάλυσης (Γενικές Οδηγίες)

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
Βιβλίο: Γ1. Σύνταξη Ανάλυσης (Γενικές Οδηγίες)
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024, 12:06 PM

1. Σύνταξη Νέας Ανάλυσης

Από την κεντρική σελίδα επιλέξτε τον τύπο της Νέας Ανάλυσης που θέλετε να δημιουργήσετε. Π.χ. Σχέδιο Νόμου

Η σύνταξη οποιασδήποτε ανάλυσης περιλαμβάνει το ίδιο υπερσύνολο πεδίων, απλά ανάλογα με τον τύπο Ανάλυσης κάποια πεδία είναι ανενεργά.
 

Η ανάλυση αποτελείται από ένα σύνολο σελίδων, όπως αυτές εμφανίζονται στον Πίνακα Έκθεσης στη δεξιά στήλη. 

2. Πλοήγηση

Η ανάλυση αποτελείται από ένα σύνολο σελίδων, όπως αυτές εμφανίζονται στον Πίνακα Έκθεσης στη δεξιά στήλη.

Ταυτόχρονα, μπορείτε να μεταβείτε άμεσα σε μια οποιαδήποτε σελίδα της ανάλυσης πατώντας το αντίστοιχο σύνδεσμο από το πίνακα της έκθεσης στα δεξιά.


 

Κάθε σελίδα της έκθεσης μπορεί να συμπληρώνεται πεδίο προς πεδίο.

Για να αλλάξετε σελίδα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Πίνακα Έκθεσης στα δεξιά είτε να πατήσετε τα κουμπιά Επόμενα/Προηγούμενα Πεδία  στο κάτω μέρος της σελίδας.

Δεν χρειάζεται να πατάτε το κουμπί Προσωρινή Αποθήκευση πριν την αλλαγή σελίδας.
  

   Το κουμπί Επιστροφή στο ιστορικό στο πάνω μέρος κάθε σελίδας, σας γυρίζει στο Ιστορικό Αναλύσεων και όχι στην προηγούμενη σελίδα. Φροντίστε να έχετε κάνει Προσωρινή Αποθήκευση πριν, αλλιώς θα χάσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει.

  

3. Συμπλήρωση πεδίων

Σε κάθε πεδίο υπάρχει ένα info icon  το οποίο εμφανίζει περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες συμπλήρωσης.


Σε πολλά πεδία υπάρχει η ένδειξη των λέξεων, χωρίς αυτό να θέτει κάποιο περιορισμό.

 


Η Επιλογή τιμής σε μια λίστα (π.χ. Ναι ή Όχι) ενδέχεται να εμφανίσει επιπλέον πεδία προς συμπλήρωση.

 
Σε ορισμένα πεδία υπάρχει η δυνατότητα να ανεβάσει κανείς αρχεία pdf.

Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης επιλέγει ένα ή περισσότερα αρχεία και κάνει Άνοιγμα. Εμφανίζεται στη συνέχεια το πλήθος των αρχείων που έχουν επιλεγεί.

  4. Αποστολή προς Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Όταν έχετε ολοκληρώσει τη συμπλήρωση όλων των πεδίων και πριν κάνετε οριστική υποβολή, θα πρέπει να σταλεί η ανάλυση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ).

Αυτό γίνεται από την ενότητα Β. "Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους" (άρθρο 75 παρ. 1 ή 2 του Συντάγματος)"


 

Για να σταλεί η ανάλυση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επιλέξτε το σχετικό checkboxΜόλις το επιλέξετε ειδοποιείστε σχετικά ότι η Έκθεση θα αλλάξει κατάσταση και θα περάσει στον έλεγχο του ΓΛΚ.

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας ΟΚ στο πλαίσιο διαλόγου.

Τέλος, πατήστε το κουμπί Προσωρινή Αποθήκευση.

Από αυτό το σημείο και έπειτα δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στην ανάλυση, εκτός και αν ζητηθούν από το ΓΛΚ ή από το μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.

  Η ανάλυση θα εμφανίζεται πλέον  στο Ιστορικό σε Κατάσταση:
"Εκκρεμεί η έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους"


  


 

5. Συμπλήρωση Έκθεσης από ΓΛΚ

Το βήμα αυτό ολοκληρώνεται μόνο απο τους χρήστες με ρόλο "Γενικό Λογιστήριο"

Ως χρήστης με τον ρόλο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, συνδέεστε στο σύστημα και αναζητάτε από το Ιστορικό, τις Αναλύσεις του Φορέα του που εκκρεμεί η έκθεση του ΓΛΚ.

Απο το μενού επιλέγετε:

Ιστορικό -> Διαθέσιμες Αναλύσεις του Φορέα. Επιλέγετε την Ανάλυση που επιθυμείτε.

 


Διατρέχετε τα πεδία. Μεταβείτε στην ενότητα Β και συμπληρώστε τα πεδία 15 και 16. Συμπληρώνετε τις υπογραφές (πεδίο 16) προσθέτοντας και τον τελικό υπογράφοντα. Επιλέγετε Προηγούμενα πεδία για να μεταβείτε στο πεδίο 15.


  Έπειτα απο την συμπλήρωση των πεδίων, έχετε επιστρέψει στο πεδίο 15 στη σελίδα και απεπιλέξτε το checkbox "Απαιτείται η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους". Στο σχετικό μήνυμα που ενημερώνει για την επικείμενη αλλαγή κατάστασης πατήστε ΟΚ.

Έτσι, η Ανάλυση ελευθερώνεται απο τον έλεγχο του ΓΛΚ και συνεχίζει για τον τελικό έλεγχο (και τις υπογραφές) στη ΓΓΝΘΚ και τις επιτροπές της.

  


Η ανάλυση αλλάζει κατάσταση σε "Ελέγχθηκε απο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους" και  εμφανίζεται πλεον μόνο στο Ιστορικό του Συντάκτη.

  


6. Προώθηση για έλεγχο

Η ανάλυση είναι πλέον διαθέσιμη στο χρήστη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ή στον Αρμόδιο του Υπουργείου)

Από το Ιστορικό μπορείτε να επιλέξετε τις Διαθέσιμες Αναλύσεις του Φορέα όπου βρίσκετε αυτήν η οποία ελέγχθηκε κι έτσι πλέον έχει την κατάσταση "Ελέγχθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους".

Την επιλέγετε για να την ανοίξετε και να κάνετε έναν τελευταίο έλεγχο.

  


Αν όλα είναι εντάξει πατήστε το κουμπί Προσωρινή Αποθήκευση ώστε για να προωθηθεί στο επόμενο στάδιο της τελικής έγκρισης από τις επιτροπές και τον Γενικό Γραμματέα ΝΚΘ.

   


7. Έλεγχος και Εγκρίσεις

Στο στάδιο αυτό οι χρήστες με ρόλο: Επιτροπή Αξιολόγησης, Επιτροπή Καλής Νομοθέτησης, Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικών Θεμάτων και τέλος ο Γενικός Γραμματέας ΝΚΘ, ελέγχουν και εγκρίνουν την Ανάλυση.

Από το Ιστορικό στην καρτέλα "Διαθέσιμες Αναλύσεις του Φορέα" μπορείτε να βρείτε την Ανάλυση η οποία πλέον έχει την κατάσταση "Ελέγχθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους".

Την επιλέγετε για να την ανοίξετε. 

  
 

Για να μπορείτε να γράψετε στα πεδία 34-40 χρειάζεται να έχετε συμπληρώσει το πεδίο 33.
  
 

Μεταβείτε στην τελευταία σελίδα στο πεδίο 40 και εγκρίνετε την ανάλυση επιλέγοντας το checkbox που αντιστοιχεί στον ρόλο σας.

    


Επιλέγετε Επιπλέον σειρά και στη συνέχεια εμφανίζονται τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου. Επιλέγετε το μέλος του υπουργικού συμβουλίου που υπογράφει κι εμφανίζεται και η ιδιότητά του. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Προσωρινή Αποθήκευση.    


Αφού έχουν εγκρίνει η  Επιτροπή Αξιολόγησης, η Επιτροπή Καλής Νομοθέτησης, η Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικών Θεμάτων και τέλος ο Γενικός Γραμματέας ΝΚΘ έχει κάνει τον τελευταίο έλεγχο και δώσει την τελευταία έγκριση, ενεργοποιείται πλέον η Οριστική Αποθήκευση που ουσιαστικά Ολοκληρώνει την έκθεση.


     

8. Εξαγωγή Οριστικής έκθεσης - Ψηφιακές Υπογραφές

Στο στάδιο αυτό οι χρήστες με ρόλο: Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και Γενικός Γραμματέας ΝΚΘ μπορούν να εξάγουν το τελικό PDF της Ανάλυσης και να το κυκλοφορήσουν εκτός πλατφόρμας για να υπογραφεί ψηφιακά από τους αρμόδιους.


Μεταβείτε στην τελευταία σελίδα και πατήστε το κουμπί Εξαγωγή σε PDF.

    


Μόλις το αρχείο PDF υπογραφεί ψηφιακά από όλους τους υπογράφοντες, θα πρέπει να επισυναφθεί στην εφαρμογή. Ανοίξτε την ανάλυση και μεταβείτε στην τελευταία σελίδα.

Πατήστε το κουμπί Choose File  κάτω από τον τίτλο "Επισύναψη υπογεγραμμένου pdf" και επιλέξτε να επισυνάψετε το αρχείο PDF με τις ψηφιακές υπογραφές.

Μπορείτε να κάνετε λήψη του τελικού αρχείου από τον σύνδεσμο που εμφανίζεται πάνω από τον τίτλο "Επισύναψη υπογεγραμμένου pdf".


    


 

9. Λήψη τελικής (Κατατεθειμένης) έκθεσης

Στο στάδιο αυτό ο χρήστης με ρόλο: Βουλή μπορεί να κάνει λήψη της τελικής κατατεθειμένης Ανάλυσης.


Από το Ιστορικό στην καρτέλα "Διαθέσιμες Αναλύσεις του Φορέα" μπορείτε να βρείτε την Ανάλυση η οποία πλέον έχει την κατάσταση "Οριστικοποιήθηκε".

Κάντε κλικ πάνω της για να την ανοίξετε.Μπορείτε να διαβάσετε την ανάλυση σελίδα-σελίδα από το σύστημα ή να μεταβείτε στην τελευταία σελίδα για να κάνετε λήψη το τελικό αρχείο PDF.