Δ. Διαχείριση χρηστών

1. Διαχείριση Χρηστών

Αν ο συνδεδεμένος χρήστης έχει δικαιώματα Διαχειριστή, τότε στο οριζόντιο μενού εμφανίζεται η ενότητα Διαχείριση Χρηστών.

Από εκεί ο χρήστης μπορεί να:

  1. Δημιουργήσει νέο χρήστη
  2. Τροποποιήσει τα στοιχεία οποιουδήποτε άλλου χρήστη και
  3. Τροποποιήσει τα στοιχεία του