Ε. Ιστορικό και Άλλες Ενέργειες

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
Βιβλίο: Ε. Ιστορικό και Άλλες Ενέργειες
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, 12:56 PM

1. Ιστορικό - Αναζήτηση Ανάλυσης

Μπορείτε να δείτε όλες τις αναλύσεις που έχετε συγγράψει απο την επιλογή του μενού Ιστορικό στην ενότητα Διαχείριση Αναλύσεων.


Χρησιμοποιώντας τα αντίστοχα κουμπιά στο πάνω μέρος της σελίδας μπορείτε να δείτε:

  1. Όλες τις αναλύσεις που έχετε συγγράψει ανεξάρτητα την κατάστασή τους (Οι αναλύσεις μου).
  2. Τις αναλύσεις του φορέα σας που βρίσκονται σε κατάσταση "Συντάσσεται" (Διαθέσιμες αναλύσεις του φορέα μου).Κάντε "κλικ" πάνω σε οποιαδήποτε γραμμή του πίνακα για να δείτε τα περιεχόμενα της συγκεκριμένης ανάλυσης.Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία στο πάνω μέρος του εμφανιζόμενου πίνακα έχετε τη δυνατότητα:

  1. να επιλέξετε το πλήθος των αναλύσεων που θα εμφανίζονται ανά σελίδα.
  2. να αναζητήσετε κάποια ανάλυση. Η αναζήτηση γίνεται σε όλα τα πεδία του πίνακα όποτε αν θέλετε π.χ. να εμφανίσετε τις αναλύσεις που οριστικοποιήθηκαν αρκεί αν πληκτρολογήσετε στο πεδίο της αναζήτησης "Οριστικοποιήθηκε". Το φιλτράρισμα των στοιχείων γίνεται καθώς πληκτρολογείτε.
  3. να ταξινομήσετε τον πίνακα πατώντας στο τίτλο οποιαδήποτε στήλης. Με το πρώτο "κλικ" εφαρμόζεται αύξουσα ταξινόμηση και με το επόμενο φθίνουσα.


2. Διαγραφή Ανάλυσης

Μπορείτε να διαγράψετε μια ανάλυση μόνον όταν αυτή βρίσκεται σε κατάσταση "Συντάσσεται".

Για να διαγράψετε μια ανάλυση θα πρέπει πρώτα να την ανοίξετε. Βρείτε την ανάλυση που θέλετε να διαγράψετε από το Ιστορικό και κάντε "κλικ" να την ανοίξετε.
 

Στο πάνω μέρος της Αρχικής Σελίδας της ανάλυσης επιλέγετε Διαγραφή και στη συνέχεια επιβεβαιώνετε πατώντας ΟΚ.

Η διαγραφή είναι οριστική και δεν μπορείτε να επαναφέρετε την ανάλυση.

 

3. Προσωρινή εκτύπωση της Έκθεσης

Μπορείτε να εξάγετε σε μορφή PDF μια έκθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στην τελευταία σελίδα της έκθεσης, οπότε μεταβείτε στην τελευταία σελίδα πατώντας απο τον πίνακα στα δεξιά την τελευταία ενότητα.


1. Πατήστε το κουμπί "Εξαγωγή σε PDF"
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα γαι το αρχείο PDF που θα εξαχθεί
3. Πατήστε το κουμπί ΟΚ

Σε πολύ λίγο θα εμφανιστεί ο σύνδεσμος απ' όπου μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο σας.

4. Πατήστε στον σύνδεσμο για να το κατεβάσετε τον υπολογιστή σας.


4. Αντιγραφή Προσχεδίου σε Σχέδιο Νόμου

Στο στάδιο αυτό οι χρήστες με ρόλο: Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή μπορεί να επιλέξει ένα Προσχέδιο Νόμου σε οποιαδήποτε φάση του (συνήθως ολοκληρωμένο) και να το μετατρέψει σε Σχέδιο Νόμου.
Στην πρώτη σελίδα της ανάλυσης του Προσχεδίου Νόμου

1. Πατήστε το κουμπί "Εξαγωγή σε PDF"
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα γαι το αρχείο PDF που θα εξαχθεί
3. Πατήστε το κουμπί ΟΚ

Σε πολύ λίγο θα εμφανιστεί ο σύνδεσμος απ' όπου μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο σας.

4. Πατήστε στον σύνδεσμο για να το κατεβάσετε τον υπολογιστή σας.


5. Ιστορικό Ανάλυσης

Για να δείτε το Ιστορικό μιας ανάλυσης θα πρέπει πρώτα να την ανοίξετε. Βρείτε την ανάλυση που θέλετε να δείτε το Ιστορικό της και την επιλέγετε για να την ανοίξετε.
 

Έχοντας επιλέξει την ανάλυση εμφανίζεται μενού από το οποίο επιλέγετε Ιστορικό Ανάλυσης.
 

Εμφανίζεται το Ιστορικό Ανάλυσης με ημερομηνία και ώρα και τον χρήστη που πραγματοποίησε αλλαγές.