Υπηρεσίες για Πολίτες

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Ενιαία Ευρωπαϊκή Πύλη
Βιβλίο: Υπηρεσίες για Πολίτες
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024, 6:15 AM

1. Γενικά

Μέσω του Οδηγού για τους πολίτες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας στην ΕΕ, αποφεύγοντας δυσχέρειες και γραφειοκρατία.

Στον οδηγό για τους πολίτες της πύλης Your Europe θα βρείτε απαντήσεις σε ουσιώδεις ερωτήσεις όπως:

 • Πρέπει να δηλώσω ότι κατοικώ στο εξωτερικό;
 • Πώς μπορώ να αναγνωρίσω τα επαγγελματικά μου προσόντα;
 • Η ασφάλεια υγείας μου θα με καλύπτει και στο εξωτερικό;
 • Πού πρέπει να πληρώσω φόρο εισοδήματος;
 • Μπορεί η οικογένειά μου να με ακολουθήσει στη φιλοξενούσα χώρα;

  Η πύλη του Your Europe σας παρέχει πρόσβαση στα εξής:

  • Ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις υποχρεώσεις σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο
  • Πληροφορίες σχετικά με διοικητικές διαδικασίες και τα βήματα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με αυτές
  • Υπηρεσίες υποστήριξης υπό τη διαχείριση της ΕΕ ή των εθνικών αρχών που είναι οι πλέον κατάλληλες για την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών 
  • Ένα εργαλείο ανατροφοδότησης χρηστών για την αναφορά προβλημάτων ή εμποδίων που αντιμετωπίζονται στην πύλη ή άλλες ψηφιακές πηγές που παρέχονται από την ΕΕ και τις εθνικές δημόσιες διοικήσεις. Αυτό συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών και υπηρεσιών 
  • Πληροφορίες σε 23 γλώσσες της ΕΕ 

   Για να βρείτε το θέμα που σας ενδιαφέρει μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αναζήτησης ή απλά να πλοηγηθείτε στις διάφορες θεματικές ενότητες όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα.   2. Παράδειγμα - ταξίδι με ζώο συντροφιάς

   Ενδιαφέρομαι να ταξιδέψω σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και να πάρω μαζί μου τον σκύλο μου. Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;

   Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και να πάρετε μαζί σας τον σκύλο σας χρειάζεται να ακολουθήσετε ορισμένους κανόνες.

   Βήμα 1

   Αρχικά κάντε είσοδο στον οδηγό για τη Ζωή και τα ταξίδια στην Ευρώπη της πύλης Your Europe.

    

   Βήμα 2

   Βρείτε το θέμα που σας ενδιαφέρει.

   Ταξίδια > Τι μπορείτε να πάρετε μαζί σας; > Ταξίδια με ζώα συντροφιάς και άλλα ζώα στην ΕΕ

    

   Βήμα 3
   Στη σελίδα του θέματος θα βρείτε πληροφορίες για τα Ταξίδια με ζώα συντροφιάς και άλλα ζώα στην ΕΕ

    

   Βήμα 4

   Μερικές πληροφορίες είναι διαφορετικές ανάλογα με τη χώρα προέλευσης. Επιλέξτε τη χώρα από την οποία ξεκινάτε το ταξίδι για να βρείτε εξειδικευμένες πληροφορίες.


     

   Βήμα 5

   Στο τέλος κάθε θέματος υπάρχουν επιπλέον πηγές όπως:

   • Συχνές ερωτήσεις σχετικά με σχετικά θέματα
   • Νομοθεσία της ΕΕ


    
   Βήμα 6

   Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ανά χώρα, επιλέγετε τη χώρα που θέλετε.

    

   Βήμα 7

   Στο τέλος κάθε θέματος μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια και συμβουλές από τις υπηρεσίες υποστήριξης

    


   3. Παράδειγμα - εργασία σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα

   Ενδιαφέρομαι να εργαστώ σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνω;

   Αν σκοπεύετε να εργαστείτε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα χρειάζεται να ενημερωθείτε σχετικά.

   Βήμα 1

   Αρχικά κάντε είσοδο στον οδηγό για τη Ζωή και τα ταξίδια στην Ευρώπη της πύλης Your Europe.

    

   Βήμα 2

   Βρείτε το θέμα που σας ενδιαφέρει.

   Ταξίδια > Εργασία στο εξωτερικό > Άδειες εργασίας

     

   Βήμα 3
   Στη σελίδα του θέματος θα βρείτε πληροφορίες για τους υπηκόους της ΕΕ αλλά και για τους υπηκόους εκτός ΕΕ και για άλλες περιπτώσεις.

     

   Βήμα 4

   Στο τέλος κάθε θέματος υπάρχουν επιπλέον πηγές όπως:

   • Συχνές ερωτήσεις με σχετικά θέματα
   • Νομοθεσία της ΕΕ

    

    
   Βήμα 5
   (σε συνέχεια της προηγούμενης επιλογής) Για λεπτομερή πληροφόρηση από την Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιλέγετε τη γλώσσα και τη μορφή του εγγράφου.

     

    
   Βήμα 6

   Στο τέλος κάθε θέματος μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια και συμβουλές από τις υπηρεσίες υποστήριξης