Η. Δημιουργία Πρότασης Νόμου ή Τροπολογίας

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
Βιβλίο: Η. Δημιουργία Πρότασης Νόμου ή Τροπολογίας
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, 11:09 AM

1. Δημιουργία Πρότασης Νόμου ή Τροπολογίας

Οι βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 2 επιπλέον τύπους ανάλυσης από το αρχικό μενού (Πρόταση Νόμου ή Τροπολογία).

Η διαδικασία συμπλήρωσης και ολοκλήρωσής τους είναι παρόμοια με αυτή που παρουσιάστηκε αλλά με λιγότερα ενεργά πεδία.

Από την κεντρική σελίδα επιλέξτε τον τύπο της Ανάλυσης που θέλετε να δημιουργήσετε. Π.χ. Τροπολογίες Βουλευτών