Η. Δημιουργία Πρότασης Νόμου ή Τροπολογίας

1. Δημιουργία Πρότασης Νόμου ή Τροπολογίας

Οι βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 2 επιπλέον τύπους ανάλυσης από το αρχικό μενού (Πρόταση Νόμου ή Τροπολογία).

Η διαδικασία συμπλήρωσης και ολοκλήρωσής τους είναι παρόμοια με αυτή που παρουσιάστηκε αλλά με λιγότερα ενεργά πεδία.

Από την κεντρική σελίδα επιλέξτε τον τύπο της Ανάλυσης που θέλετε να δημιουργήσετε. Π.χ. Τροπολογίες Βουλευτών