Γ. Δήλωση και καταχώριση αριθμού κινητού τηλεφώνου

3. Καταχώρηση αριθμού κινητού τηλεφώνου

Στην ενότητα αυτή δηλώνετε τον αριθμό του κινητού σας, ο οποίος για να καταχωρισθεί θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Από πάροχο κινητής τηλεφωνίας
 2. Από πιστωτικό ίδρυμα 
Σε περίπτωση που η επιβεβαίωση με τους παραπάνω τρόπους δεν είναι εφικτή τότε θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα Κ.Ε.Π.

Για να καταχωρήσετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας πατήστε "Δήλωση-Επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου"Εισάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας και πατήστε "Αποστολή κωδικού". Ένας κωδικός επαλήθευσης μιας χρήσης θα σταλεί στον αριθμό αυτό.

Για αριθμό κινητού τηλεφώνου Ελλάδας, εισάγετε τον αριθμό 69...
Για αριθμό κινητού τηλεφώνου εξωτερικού, εισάγετε πρώτα 00 και τον κωδικό χώρας (π.χ. 0044) και στη συνέχεια τον αριθμό κινητού τηλεφώνου εξωτερικού.  Σε πολύ λίγο θα λάβετε ένα γραπτό μήνυμα (SMS) που θα περιέχει τον 6ψήφιο κωδικό μιας χρήσης. 

Αν δεν λάβετε τον κωδικό εντός 2 λεπτών μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Επαναποστολή


Θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό αυτό στο πεδίο "Κωδικός Επαλήθευσης" και να πατήσετε Επαλήθευση.

Ο κωδικός σας είναι έγκυρος για 2 λεπτά


Σε περίπτωση που εισάγετε λανθασμένα τον κωδικό θα εμφανιστεί αντίστοιχο μήνυμα. Διορθώστε τον και πατήστε εκ νέου το κουμπί ΕπαλήθευσηΣε περίπτωση που ξεπεράσετε το χρονικό περιθώριο των δύο λεπτών θα σας εμφανιστεί αντίστοιχο μήνυμα.

Για να προσπαθήσετε ξανά τη διαδικασία θα πρέπει να κλείσετε το παράθυρο είτε πατώντας το Χ στα δεξιά του τίτλου "Δήλωση και Επιβεβαίωση Αριθμού Κινητού Τηλεφώνου", όπως φαίνεται στην εικόνα, είτε πατώντας το κουμπί "Ακύρωση Δήλωσης".

Προσοχή: Μην πατήσετε το Χ που κλείνει το παράθυρο περιήγησης

 


Επιβεβαίωση από Πάροχο Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας
 1. Επιλέγοντας το πλαίσιο «Συνέχεια», διαβιβάζονται τα στοιχεία σας (αριθμός κινητού τηλεφώνου του οποίου δηλώνετε ότι είστε κάτοχος, ΑΦΜ, αριθμός ταυτότητας / διαβατηρίου, επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο) στον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που θα υποδείξετε, αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό της επαλήθευσης του προσωπικού σας αριθμού κινητού τηλεφώνου.

 2. Επιλέγετε τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας του οποίου είστε συνδρομητής.
  Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε και περισσότερους από έναν παρόχους, αν το επιθυμείτε.
 3. Πατήστε «Επαλήθευση από τον/τους επιλεγμένους παρόχους».

Μη Επιβεβαίωση τηλεφώνου από τον πάροχο Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επαλήθευση του κινητού τηλεφώνου που δηλώσατε θα σας εμφανιστεί αντίστοιχο μήνυμα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για διάφορους λόγους όπως π.χ.

 • Επιλέξατε λάθος πάροχο
 • Περιπτώσεις εταιρικών κινητών ή οικογενειακών πακέτων όπου ο αριθμός του κινητού σας είναι δηλωμένος σε άλλον ΑΦΜ από αυτόν που τον δηλώνει
Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ώστε η εφαρμογή του Ε.Μ.Επ. να διαβιβάσει τα ακόλουθα στοιχεία σας, μέσω διαλειτουργικότητας, στα πιστωτικά ιδρύματα που θα υποδείξετε και των οποίων είστε χρήστης e-banking, αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό της επαλήθευσης του προσωπικού σας αριθμού κινητού τηλεφώνου:

 • τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που δηλώσατε ότι είστε κάτοχος και 
 • τον ΑΦΜ σας
 1. Επιλέξτε Συνέχεια
 2. Επιλέξτε το/τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία είστε χρήστης ebanking
 3. Πατήστε το κουμπί ΣυνέχειαΕπιβεβαίωση αριθμού Κινητού Τηλεφώνου
Όταν ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου επαληθευτεί από κάποια από τις παραπάνω μεθόδους θα ενεργοποιηθεί το κουμπί «Ολοκλήρωση Δήλωσης Αριθμού Κινητού Τηλεφώνου». Πατήστε το για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση.

Σε περίπτωση που ο αριθμός του κινητού σας δεν επιβεβαιωθεί ούτε από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ούτε από τα πιστωτικά ιδρύματα της επιλογής σας θα πρέπει να μεταβείτε σε Κ.Ε.Π.

Η
διαδικασία δήλωσης στοιχείων στο Ε.Μ.Επ . διακόπτεται. Επιλέξτε «Ακύρωση Δήλωσης».