Α.Εισαγωγή στην υπηρεσία

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: myKEPlive
Βιβλίο: Α.Εισαγωγή στην υπηρεσία
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Monday, 8 August 2022, 7:11 PM

1. Εισαγωγή

Tο myKEPlive είναι είναι η νέα πλατφόρμα διαδικτυακής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης για την διεκπεραίωση συγκεκριμένου αιτήματος, μέσω τηλεδιάσκεψης / βιντεοκλήσης, με ραντεβού, από υπαλλήλους των ΚΕΠ για πολίτες και επιχειρήσεις.


Στόχος του myKEPlive

Στόχος του myKEPlive  είναι η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και η παροχή διοικητικής πληροφόρησης στους πολίτες, χωρίς τη φυσική μετάβαση αυτών στα ΚΕΠ. Με τη ψηφιακή πλατφόρμα αναβαθμίζεται και βελτιώνεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών από το κράτος με στόχο τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση τους.

2. Υπηρεσίες που περιλαμβάνει

Η υπηρεσία myKEPlive περιλαμβάνει διοικητικές διαδικασίες και διοικητική ενημέρωση που διεκπεραιώνονται από υπαλλήλους των ΚΕΠ επιλέγοντας μια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1. Διοικητική πληροφόρηση - Ενημέρωση

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αλλά και τους τρόπους εξυπηρέτησης των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ αλλά και να ζητήσετε οποιαδήποτε διοικητική πληροφορία.

Διάρκεια: 10 λεπτά.

2. Υποβολή αίτησης

Μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, από τις συνολικά πενήντα δύο (52) διαφορετικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ. Δείτε τις διαθέσιμες Υπηρεσίες προς Πολίτες.

Διάρκεια: 40 λεπτά.

3. Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση πιστοποιητικών από τις συνολικά δώδεκα (12) διαφορετικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ. Περαιτέρω, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις και το κόστος για συνολικά 235 διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεων και έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας. Δείτε τις διαθέσιμες Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις.

Διάρκεια: 20 λεπτά.

4. Εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία

Μπορείτε να αιτηθείτε το σύνολο των υπηρεσιών της θεματικής ενότητας «Υποβολή Αίτησης». Σε αυτή την κατηγορία παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα αιτήματος παρουσίας διερμηνέα της ελληνικής νοηματικής γλώσσας / χειλεανάγνωσης, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Δείτε τις διαθέσιμες Υπηρεσίες προς Πολίτες.

Διάρκεια: 40 λεπτά.

5. Εξυπηρέτηση από τον δήμο σας

Μπορείτε να αιτηθείτε συνολικά πέντε διαδικασίες από τον αρμόδιο για την διεκπεραίωση του αιτήματος σας Δήμο. Οι διαδικασίες αυτές, ωστόσο, είναι διαθέσιμες μόνο στους Δήμους που συμμετέχουν στο myKEPlive. Δημοτικές υπηρεσίεςΔιαθέσιμοι δήμοι (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  – ΔΗΜΟΙ).

Διάρκεια: 20 λεπτά.

3. Τι θα χρειαστείτε

Για την είσοδο σας στην υπηρεσία myKEPlive θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

Για να κλείσετε το ψηφιακό σας ραντεβού, θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:

  • το ονοματεπώνυμό σας
  • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail)
  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
  • τη διεύθυνσή σας
  • πρόσθετες πληροφορίες
  • συγκατάθεση για κράτηση

Πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης με τον υπάλληλο του ΚΕΠ θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ταυτότητα (Έλληνες Πολίτες) ή διαβατήριο και νομιμοποιητικό έγγραφο διαμονής (Αλλοδαποί Πολίτες).

Προσέξτε ότι:

  • Το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος εκ μέρους σας. Ωστόσο στην τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να συμμετέχετε εσείς αυτοπροσώπως.
  • Αν αιτήστε κάποιο έγγραφο (πιστοποιητικό, βεβαίωση) η αποστολή του θα ολοκληρωθεί σε δεύτερο χρόνο μετά την τηλεδιάσκεψη.