Α. Εισαγωγή στην υπηρεσία

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Πιστοποιητικά
Βιβλίο: Α. Εισαγωγή στην υπηρεσία
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024, 12:26 PM

1. Πιστοποιητικά Δημοτολογίου και Ληξιαρχικές Πράξεις

Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις δημοτολογίου όπως πιστοποιητικό γέννησης, ληξιαρχική πράξη γάμου κ.α.

Χαρακτηριστικά

 • Το πιστοποιητικό ή την ληξιαρχική πράξη μπορείτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά ή να το εκτυπώσετε και να το παραδώσετε έντυπα.
 • Κάθε πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης φέρει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και είναι νομικά ισοδύναμη με την έντυπη.
 • Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση ενός εγγράφου και να κάνετε έλεγχο εγκυρότητας (επαλήθευσης) των περιεχομένων του.
 • Όλα τα έγγραφα που εκδίδετε αποθηκεύονται στη Θυρίδα Πολίτη. Η θυρίδα πολίτη είναι το ψηφιακό σας γραμματοκιβώτιο στην πύλη gov.gr. Μπορείτε να βρείτε έγγραφα που εκδώσατε online στη πύλη ή έγγραφα που εκδώσατε σε δεύτερο χρόνο από φορέα μέσω της πύλης.

Τρόποι έκδοσης

Μπορείτε να εκδώσετε ένα πιστοποιητικό ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Άμεση έκδοση ηλεκτρονικά

Μπορείτε να εκδώσετε άμεσα και ηλεκτρονικά ένα πιστοποιητικό ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Σημειώστε ότι διαθέσιμες για άμεση έκδοση ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί:

 • από το 2013 και μετά
 • παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά

 

β) Έκδοση ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ

Αν το πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη που αιτήστε δεν είναι διαθέσιμο για άμεση έκδοση μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση του ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ. Μετά την διεκπεραίωση της υπόθεσης από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΕΠ, το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θα σταλεί στη δική σας θυρίδα του πολίτη και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.

 

γ) Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη

Αν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.


 

2. Διαθέσιμα πιστοποιητικά

Τα πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις καθώς και οι διαθέσιμοι τρόποι που μπορείτε να τα εκδώσετε φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Τίτλος Περιγραφή Άμεση έκδοση ηλεκτρονικά Έκδοση σε δεύτερο χρόνο μέσω ΚΕΠ
Με τηλεδιάσκεψη myKEPlive
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Εκδώστε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την οικογενειακή μερίδα που έχετε την κανονική σας εγγραφή.

Πιστοποιητικό γέννησης

Εκδώστε πιστοποιητικό γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας, από την οικογενειακή μερίδα που έχετε την κανονική σας εγγραφή.

Πιστοποιητικό ιθαγένειας

Εκδώστε πιστοποιητικό ιθαγένειας για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας, από την οικογενειακή μερίδα που έχετε την κανονική σας εγγραφή.

Πιστοποιητικό εντοπιότητας

Εκδώστε πιστοποιητικό εντοπιότητας από την οικογενειακή μερίδα που έχετε την κανονική σας εγγραφή.

Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων

Εκδώστε πιστοποιητικό εγγραφής σας στο μητρώο αρρένων του δήμου που δηλωθήκατε κατά την γέννηση σας.

Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών

Εκδώστε αντίγραφο πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται μία φορά και τηρείται στα αρχεία του Δήμου που ήταν δημότης ο θανόντας. Στη συνέχεια λαμβάνετε αντίγραφα από αυτό το πιστοποιητικό.

Η πρώτη έκδοση γίνεται με αίτηση μέσω ΚΕΠ.

Υπό προϋποθέσεις Μπορείτε να εκδώσετε αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών που έχει εκδοθεί μετά τις 16/4/2020, εφόσον είστε εγγύτερος συγγενής του θανόντα.

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Εκδώστε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας.

Υπό προϋποθέσεις

Άμεσα διαθέσιμα είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί:

 • από το 2013 και μετά
 • παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά
 • από τις 22/1/2018 και μετά και αφορούν γεγονότα που τελέστηκαν στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Εκδώστε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου.

Υπό προϋποθέσεις

Άμεσα διαθέσιμα είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί:

 • από το 2013 και μετά
 • παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά
 • από τις 22/1/2018 και μετά και αφορούν γεγονότα που τελέστηκαν στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης

Εκδώστε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Εκδώστε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης μπορεί να εκδοθεί αν είστε ή ήσασταν οποιαδήποτε στιγμή, στην ίδια μερίδα με το θανόντα

Υπό προϋποθέσεις

Άμεσα διαθέσιμα είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί:

 • από το 2013 και μετά
 • παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά
 • από τις 22/1/2018 και μετά και αφορούν γεγονότα που τελέστηκαν στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

3. Προαπαιτούμενα

Ανάλογα με τι θέλετε να κάνετε, θα χρειαστείτε:

Για την έκδοση πιστοποιητικού ή αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης:

 • τα στοιχεία του λογαριασμού σας για την ταυτοποίηση. Η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει μόνο μέσω του λογαριασμού σας στο TaxisNet. Οδηγίες για την ηλεκτρονική εγγραφή στο Taxisnet.
 • ανάλογα με το είδος του πιστοποιητικού ή αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης μπορεί να χρειαστούν επιπλέον στοιχεία που θα πρέπει να καταχωρήσετε.

Για τον έλεγχο εγκυρότητας:

 • τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου ή το QR code

Για την προβολή της θυρίδας πολίτη

 • τα στοιχεία του λογαριασμού σας για την ταυτοποίηση. Η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει μέσω TaxisNet, ή μέσω του λογαριασμού web banking σε μια από τις κύριες τράπεζες.
Ταυτοποίηση με TaxisNet
Κώδικας QR και κωδικός επαλήθευσης εγγράφου

4. Πρόσβαση στην υπηρεσία

Μπορείτε να βρείτε την υπηρεσία έκδοσης ενός πιστοποιητικού ή ληξιαρχικής πράξης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Με αναζήτηση

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση της υπηρεσίας έκδοσης ενός πιστοποιητικού ή ληξιαρχικής πράξης μέσω της Ενιαίας ψηφιακής Πύλης gov.gr:

 1. Πληκτρολογήστε το όνομα του πιστοποιητικού ή ληξιαρχικής πράξης στο πλαίσιο αναζήτησης της αρχικής σελίδας του gov.gr
 2. Κάντε κλικ στο στην υπηρεσία όταν εμφανιστεί στο αναδυόμενο πλαίσιο από κάτω.


β) Με πλοήγηση στις θεματικές ενότητες

Μπορείτε να βρείτε μια υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού ή ληξιαρχικής πράξης με πλοήγηση στις παρακάτω θεματικές ενότητες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr:

 • Οικογένεια > Απώλεια
 • Οικογένεια > Γέννηση
 • Οικογένεια > Οικογενειακή κατάσταση


γ) Μέσω της κεντρικής υπηρεσίας reg.services.gov.gr

Μπορείτε να βρείτε την υπηρεσία έκδοσης Πιστοποιητικών δημοτολογίου και ληξιαρχείου στη διεύθυνση reg.services.gov.gr