Γ2. Έκδοση εγγράφου ληξιαρχικής πράξης με αίτηση μέσω ΚΕΠ

1. Πριν ξεκινήσετε

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άμεση έκδοση ηλεκτρονικά, μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση των παρακάτω ληξιαρχική πράξεων σε δεύτερο χρόνο μέσω ΚΕΠ:

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου
  • Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Θα χρειαστείτε:
  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
Χαρακτηριστικά
  • Διαθέσιμα μέσω ηλεκτρονικής αίτησης σε ΚΕΠ, αλλά σε δεύτερο χρόνο, είναι όλα τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων, ανεξάρτητα από έτος έκδοσης τους.
  • Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση της πράξης από το ΚΕΠ, το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.
  • Το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης που θα εκδοθεί μέσω ΚΕΠ έχει υπογραφή και σφραγίδα Ληξίαρχου.Στη συνέχεια περιγράφουμε τα βήματα για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου. Η διαδικασία είναι παρόμοια και για τις υπόλοιπες ληξιαρχικές πράξεις.