Πώς εισάγω Νέα υπόθεση

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Θυρίδα ΚΕΠ
Βιβλίο: Πώς εισάγω Νέα υπόθεση
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, 11:22 AM

1. Ξεκινώντας μια Νέα υπόθεση


Βήμα 1

Για τη δημιουργία Νέας υπόθεσης επιλέγετε Νέα υπόθεση.


Βήμα 2

Αυτόματα εμφανίζεται το κουμπί Δημιουργία υπόθεσης.  Επιλέγετε από τα διαθέσιμα πρότυπα και στη συνέχεια Δημιουργία υπόθεσης.

 2. Εισαγωγή και επιβεβαίωση στοιχείων του πολίτη

Βήμα 1

Έχοντας επιλέξει ως παράδειγμα το Υπόδειγμα βεβαίωσης εμβολιασμού, εμφανίζεται η δυνατότητα συμπλήρωσης βασικών στοιχείων του πολίτη.


Για την βεβαίωση εμβολιασμού κατά του Covid-19, χρειάζεται να πληκτρολογήσετε μόνο τον ΑΜΚΑ του πολίτηΗ φόρμα και ο αριθμός των πεδίων για συμπλήρωση θα ποικίλει ανάλογα με το είδος της αίτησης

Βήμα 2

Εμφανίζονται τα στοιχεία του πολίτη σύμφωνα με την προηγούμενη καταχώρηση. Επιλέγετε Συνέχεια


3. Διεκπεραίωση της αίτησης

Βήμα 1

Εμφανίζεται η Διεκπεραίωση της αίτησης. Επιλέγετε Εκτύπωση αίτησης οπότε κι εκτυπώνετε την αίτηση ώστε να την υπογράψει ο πολίτης. Ανοίγετε το αρχείο με όποιο λογισμικό διαθέτετε για το άνοιγμα αρχείων τύπου pdf.


Βήμα 2

Τυπώνετε το έντυπο το οποίο πλέον έχει λάβει Αριθμό Υπόθεσης και ο πολίτης το υπογράφει.


Βήμα 3

Επιλέγετε ότι Έχει υπογράψει ο πολίτης και κατόπιν Συνέχεια.


Βήμα 4

Στην περίπτωση που δεν έχει διενεργηθεί εμβολιασμός εμφανίζεται σχετικό μήνυμα "Δεν βρέθηκε βεβαίωση στο μητρώο εμβολιασμού".