Β. Πρόσβαση στην υπηρεσία

3. Είσοδος στην υπηρεσία

Από την αρχική σελίδα επιλέξτε «Σύνδεση με κωδικούς Taxisnet». Το σύστημα θα σας οδηγήσει στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 


Εισάγετε τους κωδικούς σας στο TaxisNet, στα πεδία «Χρήστης» και «Κωδικός». Πατήστε το κουμπί "Σύνδεση".

Στην επόμενη σελίδα πατήστε "Αποστολή".





Κατά την είσοδο στο σύστημα προβάλλονται οι διαθέσιμες υπηρεσίες του συστήματος. Συγκεκριμένα

  • Άδειες Κυκλοφορίας
  • Άδειες Οδήγησης

   



Αν ο ΑΦΜ σας είναι δεν είναι καταχωρημένος στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα οδηγηθείτε σε φόρμα στην οποία θα πρέπει να εισάγετε τον αριθμό άδειας οδήγησης, τον τόπο μόνιμης κατοικίας σας, τον τόπο γέννησης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και να επιλέξετε «Υποβολή». Το σύστημα θα σας ενημερώσει για τις ενέργειες που θα γίνουν προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση.
Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τον αριθμό άδειας οδήγησης. Σε περίπτωση που δεν τον ξέρετε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιοχής σας ώστε να τον ανακτήσετε.