Β. Επικαιροποίηση στοιχείων στο ΠΙΧΟ σας μέσω egov-KYC

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: KYC
Βιβλίο: Β. Επικαιροποίηση στοιχείων στο ΠΙΧΟ σας μέσω egov-KYC
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Tuesday, 30 May 2023, 9:02 PM

1. Γενικά

Η χρήση της εφαρμογής eGov-KYC μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking), σας επιτρέπει να ενημερώσετε ή να μεταβάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία στο Πιστωτικό Ίδρυμα ή Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό (ΠΙΧΟ), λαμβάνοντας ό,τι χρειάζεστε απευθείας από την κρατική υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε τις δια ζώσης συναντήσεις στην τράπεζα. Η διαδικασία χρήσης της εφαρμογής eGov-KYC μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά σε τέσσερα (4) βήματα όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:


Βήμα 1

Το ΠΙΧΟ του οποίου είστε χρήστης web-banking, όταν επαληθεύσει ότι απαιτείται επικαιροποίηση σε ορισμένη κατηγορία ή στο σύνολο των στοιχείων που τηρεί για εσάς, σας ενημερώνει μέσω του web-banking για την επικαιροποίηση και συνάμα σας καλεί να κάνετε χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής eGov-KYC εφόσον το επιθυμείτε. Αν επιλέξετε τον ηλεκτρονικό τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων σας για τη συγκεκριμένη κατηγορία δεδομένων στα οποία απαιτείται επικαιροποίηση, το web-banking σας ανακατευθύνει στην εφαρμογή eGov-KYC.

Βήμα 2

Για την είσοδο στην εφαρμογή eGov-KYC πραγματοποιείται επαλήθευση και επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας σας με αυθεντικοποίηση μέσω χρήσης των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet) και τη χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης (αποστολή sms στο κινητό σας). Σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρισθεί, η υπηρεσία σας παραπέμπει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας πολιτών για την καταχώριση του κινητού σας τηλεφώνου.

Βήμα 3

Μετά την επιτυχημένη αυθεντικοποίηση από το ΠΙΧΟ και με την προϋπόθεση ότι ελέγξετε την κατηγορία των πληροφοριών, υποβάλλετε αίτημα στην εφαρμογή eGov-KYC για την άντληση και τη διαβίβαση των κατά περίπτωση απαιτούμενων κατηγοριών δεδομένων ή του συνόλου αυτών στο ΠΙΧΟ στο οποίο έχετε κωδικούς e-banking.

Γενικώς λάβετε υπόψη σας ότι η διαδικασία αυθεντικοποίησης σε κάθε ΠΙΧΟ δεν είναι ίδια. Επίσης, στο μέλλον θα προστεθούν και άλλα ΠΙΧΟ, χωρίς τη διάθεση web banking όπως γνωρίζουμε μέχρι τώρα.

Βήμα 4

Μετά την άντληση των δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα των δημοσίων φορέων, επιβεβαιώνετε την ορθότητα των στοιχείων που σας αφορούν και στη συνέχεια παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την πρόσβαση του συγκεκριμένου ΠΙΧΟ στις επιλεγμένες κατηγορίες δεδομένων ή στο σύνολο αυτών αντίστοιχα.

2. Πριν ξεκινήσετε

Ενημερώστε ή μεταβάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία στο ΠΙΧΟ σας αντλώντας τα απευθείας με τη νέα υπηρεσία διασύνδεσης eGov-KYC «Know Your Customer-Συστηθείτε». Η πρόσβαση στην εφαρμογή eGov-KYC γίνεται μέσα από το περιβάλλον web banking του ΠΙΧΟ. Αυτήν τη στιγμή οι περισσότερες συστημικές ελληνικές τράπεζες έχουν διασύνδεση με την υπηρεσία eGov-KYC.

Σημειώστε ότι για τη χρήση της υπηρεσίας eGov-KYC θα πρέπει να έχετε δηλωμένο και επιβεβαιωμένο έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)

Τι θα χρειαστείτε

 • Το κινητό σας τηλέφωνο που έχετε δηλώσει στο Ε.Μ.Επ.
 • Τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο web banking (όνομα χρήστη και κωδικό)
 • Τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο TAXISnet

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τη διαδικασία μέσα από το παράδειγμα του web banking της Εθνικής Τράπεζας. Η διαδικασία είναι παρόμοια και για τα υπόλοιπα ΠΙΧΟ που υποστηρίζουν τη διασύνδεση με την υπηρεσία eGov-KYC.

3. Είσοδος στην εφαρμογή

Αρχικά θα πρέπει να συνδεθείτε στο περιβάλλον web banking του ΠΙΧΟ σας και από εκεί να βρείτε την υπηρεσία eGov-KYC.

 1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή web banking του ΠΙΧΟ σας.
 2. Μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής web banking του ΠΙΧΟ αναζητήστε τη λειτουργία επικαιροποίησης στοιχείων μέσω eGov-KYC. Ο τρόπος εκκίνησης της διαδικασίας είναι διαφορετικός για κάθε ΠΙΧΟ. Συνήθως, η λειτουργία αυτή βρίσκεται στις ρυθμίσεις του προφίλ σας.
Παράδειγμα εμφάνισης της σελίδας προφίλ χρήστη στο περιβάλλον web banking της Εθνικής Τράπεζας.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη χρήση του eGov-KYC μέσω web banking ανατρέξτε στις επίσημες οδηγίες του πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού που είστε πελάτης.

4. Εισαγωγή κωδικών TAXISnet και αποστολή OTP

Μέσα από το περιβάλλον του ΠΙΧΟ θα μεταφερθείτε στη σελίδα σύνδεσης της ΓΓΠΣΔΔ, όπου θα πρέπει να εισάγετε τους κωδικούς TAXISnet.

Αφού εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό πατήστε «Σύνδεση».


Στη συνέχεια, θα σας αποσταλεί κωδικός μιας χρήσης (OTP) στο κινητό σας εάν έχετε ήδη καταχωρίσει τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στο Ε.Μ.Επ. ή το έχετε δηλώσει κάνοντας χρήση της υπηρεσίας "Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση -Eξουσιοδότηση" μέσω της πύλης gov.gr.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό μιας χρήσης και πατήστε «Σύνδεση».


Αδυναμία αποστολής κωδικού μιας χρήσης (OTP)

Στην περίπτωση που ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου δεν έχει καταχωρισθεί στα αρχεία της ΓΓΠΣΔΔ, εμφανίζεται σύνδεσμος που θα σας ανακατευθύνει στην εφαρμογή του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) προκειμένου να δηλώσετε ή και να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.


Με το πέρας της δήλωσης των στοιχείων σας στο Ε.Μ.Επ., κλείνετε το παράθυρο και μεταβαίνετε στο περιβάλλον του ΠΙΧΟ για να δοκιμάσετε εκ νέου τη χρήση της υπηρεσίας eGov-KYC.

5. Έλεγχος των στοιχείων

Στη σελίδα που ακολουθεί θα ζητηθεί η συναίνεσή σας για τη διαβίβαση των στοιχείων σας στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Πριν πατήσετε το κουμπί της συναίνεσης, έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε τα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στο κάθε μητρώο ξεχωριστά την τρέχουσα στιγμή πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο.


1.Στοιχεία Ταυτότητας

Τα στοιχεία που αντλούνται από το Μητρώο της ΕΛ.ΑΣ. είναι τα εξής:

 • Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
 • Ονοματεπώνυμο
 • Πατρώνυμο
 • Μητρώνυμο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Τόπος γέννησης
 • Ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας
 • Αρχή έκδοσης της ταυτότητας
 • Φωτογραφία ταυτότητας, εφόσον τηρείται στο μητρώο της ΕΛ.ΑΣ


2.Στοιχεία εισοδήματος

Τα στοιχεία Εισοδήματος που αντλούνται από το Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είναι τα εξής:

 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
 • Οικονομικό Έτος
 • Ημερομηνία Εκκαθαριστικού
 • Ανάλυση Εισοδημάτων


3.Στοιχεία επικοινωνίας

Τα στοιχεία που αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) που διατηρεί η ΓΓΠΣΔΔ είναι:

 • Κινητό Τηλέφωνο
 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail)
 • Σταθερό Τηλέφωνο
 • Διεύθυνση Διαμονής
 • Διεύθυνση Επικοινωνίας

Σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας δεν είναι καταχωρισμένα, μπορείτε να μεταβείτε στην εφαρμογή του ΕΜΕπ πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο προκειμένου να τα καταχωρίσετε / επικαιροποιήσετε.


4.Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας από ΕΡΓΑΝΗ

Τα στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που αντλούνται από το Μητρώο «ΕΡΓΑΝΗ» είναι τα εξής:

Στοιχεία Εργοδότη

 • ΑΦΜ
 • Επωνυμία
 • Έδρα
 • Δραστηριότητα (ΚΑΔ)

Εργασιακή σχέση

 • Καθεστώς Απασχόλησης


5.Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας από ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Τα στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου στο Δημόσιο που αντλούνται από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΟΓΡΑΦΗ) είναι τα εξής:

 • Στοιχεία Φορέα Οργανικής Θέσης
 • Στοιχεία Φορέα Απασχόλησης για τους αποσπασμένους
 • Στοιχεία θέσης
  • Εργασιακή σχέση
  • Κατηγορία προσωπικού

Σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν είναι επικαιροποιημένα ή είναι ανακριβή, απευθυνθείτε στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του Φορέα σας.


6.Επαγγελματικά στοιχεία επιτηδευματία από ΑΑΔΕ

Τα στοιχεία που αντλούνται από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εφόσον ο πολίτης είναι ενεργός επιτηδευματίας είναι τα εξής:

 • Επωνυμία Επιχείρησης
 • Διεύθυνση Έδρας Επιχείρησης (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ.-Περιοχή)
 • Στοιχεία δραστηριότητας (ΚΑΔ), κύριας και δευτερεύουσας


6. Συναίνεση για διαβίβαση στοιχείων

Αφού ελέγξετε τα στοιχεία σας θα πρέπει να δώσετε τη συναίνεση σας για τη διάθεση τους στο ΠΙΧΟ.

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου «Έχω ελέγξει τις τιμές των στοιχείων μου και επιθυμώ να συνεχίσω»
 2. Πατήστε το κουμπί «Συναινώ στη διάθεση των παραπάνω στοιχείων».

Η συναίνεση δίδεται για την άντληση και τη διαβίβαση των συγκεκριμένων κατηγοριών και των πεδίων που περιέχουν. Οι τιμές των πεδίων που διαβιβάζονται φαίνονται μετά την επιστροφή στο ΠΙΧΟ από το οποίο πραγματοποιείται η πρόσβαση στην εφαρμογή eGov-KYC.


Η εφαρμογή σας επιστρέφει στο περιβάλλον του ΠΙΧΟ, στο οποίο διαβιβάζει τα συγκεκριμένα στοιχεία για τη συνέχιση της διαδικασίας και την καταχώριση τους εάν το επιθυμείτε.

Στην εικόνα φαίνεται το περιβάλλον του web banking της Εθνικής Τράπεζας. Στο παράδειγμα αυτό, μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία, τα οποία έχει αντλήσει η τράπεζα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Επισκόπηση στοιχείων πριν την ολοκλήρωση της άντλησης δεδομένων μέσω egov-KYC στο περιβάλλον web banking της Εθνικής Τράπεζας

Άρνηση συναίνεσης

Εάν δεν επιθυμείτε να συναινέσετε στη διαβίβαση των στοιχείων σας, επιλέγετε τον σχετικό σύνδεσμο «Δε συναινώ στη διάθεση των στοιχείων».


Θα μεταφερθείτε σε νέα σελίδα όπου εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα «Άρνησης συναίνεσης» και ο σύνδεσμος για την επιστροφή σας στη σελίδα του ΠΙΧΟ.