Αλλαγή κωδικού εισόδου και κωδικού ψηφιακής υπογραφής

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Διαχειριστές Ψηφιακών Πιστοποιητικών (ΔΨΠ)
Βιβλίο: Αλλαγή κωδικού εισόδου και κωδικού ψηφιακής υπογραφής
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024, 11:35 AM

1. Αρχική αλλαγή κωδικού εισόδου

1. Την πρώτη φορά που εισέρχεστε ως Διαχειριστής είναι υποχρεωτικό να αλλάξετε τον κωδικό σας (password) εισόδου στο σύστημα.

Κατά τη διαδικασία απόδοσης διαχειριστικού ρόλου και αντίστοιχα της Δημιουργίας λογαριασμού στην πλατφόρμα "Κεντρικό ΣΗΔΕ - Εφαρμογή Διαχείρισης" έχετε λάβει ένα email στο οποίο αναγράφεται: Η αλλαγή του αρχικού κωδικού είναι υποχρεωτική την πρώτη φορά που θα εισέλθετε στο σύστημα.

   

Πηγαίνετε στη διεύθυνση https://register.mindigital-shde.gr

Εισάγετε:

  • το προσωπικό σας υπηρεσιακό email.
  • τον κωδικό που είχατε εξαρχής.
  • τον κωδικό που λαμβάνετε με SMS.

Επιλέγετε Είσοδος.

   

Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό.

Εισάγετε τον καινούργιο σας κωδικό 2 φορές. Η δεύτερη εισαγωγή γίνεται για να είστε σίγουροι τι γράφετε.

   

Εμφανίζεται μήνυμα ότι Η αλλαγή κωδικού πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και εισάγετε εκ νέου:

  • το προσωπικό σας υπηρεσιακό email και
  • τον καινούργιο σας κωδικό.


   

Εισάγετε τον κωδικό που λαμβάνετε με SMS.

Επιλέγετε Είσοδος.

   

Επιλέγετε Αποδέχομαι για να αποδεχτείτε τον ρόλο που σας διατίθεται.

   

Ακολουθεί μήνυμα καλωσορίσματος και ότι Η αποδοχή ρόλου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

   

2. Αλλαγή κωδικού ψηφιακής υπογραφής

2. Δίνεται η δυνατότητα να αλλάξετε κωδικό ψηφιακής υπογραφής αλλά όχι να τον ανακτήσετε στην περίπτωση που τον έχετε χάσει.

Πηγαίνετε στη διεύθυνση https://register.mindigital-shde.gr

Επιλέγετε Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επιλέγετε Αλλαγή κωδικού ΨΥ

     

Εμφανίζεται το περιβάλλον της Αλλαγής κωδικού ψηφιακής υπογραφής.

    

Εισάγετε το όνομα χρήστη (username) που είχατε δημιουργήσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας.

Στη θέση Παλιός κωδικός εισάγετε τον κωδικό (password) που σας αποδόθηκε κατά την απόδοση του διαχειριστικού ρόλου και βρίσκεται στο παραπάνω email.

Στη θέση Νέος κωδικός εισάγετε τον καινούργιο κωδικό σας και τον ίδιο στην Επιβεβαίωση κωδικού.     

Ακολουθείτε τους κανόνες δημιουργίας κωδικού.
  • τουλάχιστον 8 χαρακτήρες
  • ένας χαρακτήρας τουλάχιστον από το λατινικό αλφάβητο (μικρά)
  • ένας χαρακτήρας τουλάχιστον από το λατινικό αλφάβητο (μικρά)
  • ένας τουλάχιστον αριθμός
  • κι ένα τουλάχιστον σύμβολο !@#$%^&*()_-


    

Επιλέγετε Αλλαγή κωδικού.

    

Εμφανίζεται μήνυμα: Η αλλαγή του κωδικού της ψηφιακής υπογραφής ολοκληρώθηκε!