Απόδοση ψηφιακού πιστοποιητικού μέσω ΚΣΗΔΕ σε Δημόσιο Υπάλληλο δικαιούχο ΨΠ

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Διαχειριστές Ψηφιακών Πιστοποιητικών (ΔΨΠ)
Βιβλίο: Απόδοση ψηφιακού πιστοποιητικού μέσω ΚΣΗΔΕ σε Δημόσιο Υπάλληλο δικαιούχο ΨΠ
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024, 11:59 AM

1. Έναρξη της διαδικασίας έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού σε Δημόσιο Υπάλληλο

Ως Διαχειριστής χρειάζεται να γνωρίζετε:

  1. το Α.Φ.Μ. του Δημοσίου Υπαλλήλου και
  2. τη Διεύθυνση του υπηρεσιακού E-Mail του Δημοσίου Υπλλήλου

Επιλέγετε Νέο Ψηφιακό Πιστοποιητικό.
     
Συμπληρώνετε το ΑΦΜ του Δημοσίου Υπαλλήλου και στη συνέχεια το εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού.

Αυτόματα εμφανίζονται το Όνομα, το Επώνυμο και το Όνομα Πατρός του Δημοσίου Υπαλλήλου.


       

Αν εισάγετε εσφαλμένο ΑΦΜ εμφανίζεται μήνυμα λάθους κι επιλέγετε ΟΚ για να εισάγετε και πάλι το ΑΦΜ.

   
Εισάγετε τη Διεύθυνση email του Δημοσίου Υπαλλήλου. 

    Εισάγετε τη διεύθυνση email του υπηρεσιακού email του υπαλλήλου κι όχι κάποια διεύθυνση προσωπικού email.

Συμπληρώνετε προαιρετικά τα τηλέφωνα του υπαλλήλου.

Επιλέγετε Έναρξη Διαδικασίας.


   

2. Ενημέρωση από το περιβάλλον Διαχείρισης

Με την εκκίνηση της διαδικασίας από τον Διαχειριστή, ένα email στέλνεται αυτόματα στον δικαιούχο Δημόσιο Υπάλληλο για να κάνει κάποιες ενέργειες για την ταυτοποίησή του.

Παράλληλα ενημερώνεστε στο περιβάλλον Διαχείρισης Πιστοποιητικών. Επιλέγετε Κατάσταση και από το αναπτυσσόμενο μενού επιλέγετε Αναμένεται ο έλεγχος στοιχείων του χρήστη. Στη συνέχεια επιλέγετε Αναζήτηση.


Εμφανίζονται όλοι οι δικαιούχοι Ψηφιακών Πιστοποιητικών για τους οποίους έχει ξεκινήσει η διαδικασία και τους έχει σταλεί σχετικό email για να γίνουν ενέργειες από μέρους τους. Βρίσκετε το όνομα του υπαλλήλου για τον οποίο θέλετε να δείτε την κατάστασή του.  Επιλέγετε το μπλε εικονίδιο για τις Λεπτομέρειες.
    

Σε αυτή τη φάση, σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε Ακύρωση διαδικασίας έκδοσης ΨΠ (Ψηφιακού Πιστοποιητικού). Εφόσον όλα τα εισαχθέντα στοιχεία είναι σωστά, δεν το επιλέγετε.

   
Επιλέγετε το Ιστορικό αίτησης και βλέπετε ότι ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης ΨΠ από εσάς (1).  Επίσης, ενημερώνεστε ότι πράγματι έχει σταλεί email στον δικαιούχο ΨΠ (2).
     


3. Ενέργειες για την έγκριση

Ο υπάλληλος δικαιούχος ψηφιακού πιστοποιητικού (ΨΠ)  κάνει τις πρώτες ενέργειες που απαιτούνται και αλλάζει η κατάστασή του.

Ο Διαχειριστής ΨΠ ενημερώνεται ότι ο δικαιούχος υπάλληλος έχει πραγματοποιήσει τις ενέργειες που απαιτούνται μέχρι αυτό το σημείο.

1ος τρόπος ενημέρωσης του Διαχειριστή

Βλέπετε τον φορέα σας και εισάγετε το Επίθετο του δικαιούχου κι επιλέγετε Αναζήτηση.

 

Εμφανίζεται το Ονοματεπώνυμο και το email του δικαιούχου στο οποίο παρουσιάζεται ότι Αναμένεται η έγκριση της αίτησης έκδοσης του πιστοποιητικού.  Επιλέγετε Λεπτομέρειες.

 

2ος τρόπος ενημέρωσης του Διαχειριστή

Εφόσον ο δικαιούχος ΨΠ έχει κάνει τις ενέργειές του, λαμβάνετε, στο υπηρεσιακό σας email, ενημερωτικό email ότι εκκρεμεί έγκριση έκδοσης πιστοποιητικού. Επιλέγετε στον σύνδεσμο εδώ.

 

Με τον 1ο ή τον 2ο τρόπο οδηγείστε στην καρτέλα του συγκεκριμένου δικαιούχου.

  
Η καρτέλα του δικαιούχου υπαλλήλου ενημερώνεται και πλέον ο Διαχειριστής βλέπει ότι Αναμένεται η έγκριση της αίτησης έκδοσης του πιστοποιητικού από τον ίδιο τον Διαχειριστή για να προχωρήσει η διαδικασία.
   
(χαμηλότερα στην οθόνη και στο Ιστορικό της αίτησης) ο Διαχειριστής μπορεί να δει αναλυτικά τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει ο δικαιούχος υπάλληλος για την ταυτοποίησή του στις βάσεις δεδομένων:
  • taxisnet,
  • σύστημα Απογραφής και
  • σύστημα Αστυνομίας.
Εφόσον είναι όλα επιτυχή, ο Διαχειριστής ενημερώνεται ότι Αναμένεται η έγκριση της αίτησης έκδοσης του πιστοποιητικού.
   
 
   Ο Διαχειριστής επιβεβαιώνει με φυσική παρουσία το Φυσικό πρόσωπο.

   

Εφόσον πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση του δικαιούχου υπαλλήλου, επιλέγετε την Έγκριση Έκδοσης.

   

Εμφανίζεται μήνυμα στο οποίο επιβεβαιώνετε ότι έχετε ταυτοποιήσει με φυσικό παρουσία το Φυσικό πρόσωπο (τον υπάλληλο δικαιούχο του ψηφιακού πιστοποιητικού). Επιλέγετε Έγκριση.

   

4. Ο υπάλληλος δικαιούχος ΨΠ ολοκληρώνει την έκδοση ΨΠ


Εφόσον ο Διαχειριστής των ΨΠ έχει προχωρήσει στην Έγκριση Έκδοσης, ο δικαιούχος υπάλληλος πραγματοποιεί ορισμένες ενέργειες μέχρι να εκδοθεί το Ψηφιακό Πιστοποιητικό. Στις ενέργειες αυτές δεν παρεμβαίνει ο Διαχειριστής ΨΠ.

Συνοπτικά η διαδικασία.

 

Σε κάθε στιγμή ενημερώνεστε ως Διαχειριστές για την κατάσταση κάθε δικαιούχου ΨΠ.

Πληκτρολογείτε το όνομα του υπαλλήλου και επιλέγετε Αναζήτηση. Εφόσον έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό, εμφανίζεται η κατάστασή του: Η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία