Αναζήτηση υπαλλήλου και ενημέρωση για τις ενέργειές του

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Διαχειριστές Ψηφιακών Πιστοποιητικών (ΔΨΠ)
Βιβλίο: Αναζήτηση υπαλλήλου και ενημέρωση για τις ενέργειές του
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Monday, 8 August 2022, 7:18 PM

1. Αναζήτηση υπαλλήλου δικαιούχου ΨΠ

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν υπάλληλο για να δείτε την κατάστασή του, δηλαδή σε ποιο σημείο της διαδικασίας απόδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού βρίσκεται.

1. Με πληκτρολόγηση στοιχείων

Πληκτρολογείτε το Όνομα ή το email ή Επίθετο του υπαλλήλου.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και συνδυασμό αυτών, δηλαδή και το Όνομα και το Επίθετο (σε περίπτωση ίσως που με ένα συγκεκριμένο επίθετο αναμένεται να εμφανιστούν πολλοί υπάλληλοι).

   

 2. Με επιλογή Φορέα


   

3. Με επιλογή Κατάστασης

Επιλέγετε μία Κατάσταση στην οποία θεωρείτε ότι συμπεριλαμβάνεται ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι που ψάχνετε.

   

4. Με επιλογή Λόγου Ανάκλησης

Υπάρχει η δυνατότητα Ανάκλησης Πιστοποιητικού εφόσον αυτό έχει ήδη εκδοθεί. Εφόσον έχετε προχωρήσει σε Ανάκληση Πιστοποιητικού έχετε δηλώσει και για ποιον λόγο γίνεται η ανάκληση αυτή.

   

Σε κάθε περίπτωση από τις παραπάνω επιλέγετε Αναζήτηση.

Με την Αναζήτηση παρουσιάζεται ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι  που συμφωνούν με τα κριτήρια της αναζήτησης. Στον συγκεκριμένο υπάλληλο επιλέγετε το μπλε εικονίδιο Λεπτομέρειες.
   

2. Ενημέρωση για την κατάσταση και τις ενέργειες του υπαλλήλου

Έχοντας επιλέξει τις Λεπτομέρειες εμφανίζονται κατ' αρχάς τα στοιχεία και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο υπάλληλος.

          

Στο Ιστορικό αίτησης εμφανίζονται όλες οι ενέργειες που αφορούν στην έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού.

  

Παρατηρείστε ότι οι ενέργειες είναι τοποθετημένες κατά χρονολογική σειρά με τις πιο πρόσφατες να βρίσκονται "ψηλότερα" στη σελίδα.

   

Στο Ιστορικό αίτησης εμφανίζονται και οι τυχόν καταχωρήσεις αιτημάτων προβλημάτων που τυχόν έχουν υποβληθεί από τον ίδιο τον δημόσιο υπάλληλο.

        

Στο Ιστορικό αίτησης εμφανίζονται και οι τυχόν καταχωρήσεις αιτημάτων προβλημάτων που τυχόν έχουν υποβληθεί από τον Διαχειριστή ΨΠ.