Ενέργειες (από το Ιστορικό αίτησης)

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Διαχειριστές Ψηφιακών Πιστοποιητικών (ΔΨΠ)
Βιβλίο: Ενέργειες (από το Ιστορικό αίτησης)
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Monday, 6 December 2021, 1:15 AM

1. Αναζήτηση και εύρεση υπαλλήλου

Αναζητάτε τον συγκεκριμένο υπάλληλο με έναν από τους δυνατούς τρόπους. π.χ. με το επίθετο. Εισάγετε το Επίθετο του υπαλλήλου κι επιλέγετε Αναζήτηση.

   

Εμφανίζεται ο υπάλληλος (ή περισσότεροι οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης) και επιλέγετε από τον συγκεκριμένο υπάλληλο το μικρό μπλε εικονίδιο Λεπτομέρειες.

   

Εμφανίζεται η καρτέλα του υπαλλήλου με τα ατομικά του στοιχεία και (χαμηλότερα στην οθόνη) δίπλα στο Ιστορικό αίτησης εμφανίζονται τα εικονίδια με τις περαιτέρω ενέργειες που μπορεί να πραγματοποιήσει ο Διαχειριστής.

   

2. Οι ενέργειες σε τίτλους

Στην καρτέλα κάθε υπαλλήλου είναι διαθέσιμες ορισμένες ενέργειες.

   

Καταχώρηση αιτήματος.

        

Ξεκλείδωμα λογαριασμού.

   

Αποστολή email κατάστασης.

   

Λεπτομέρειες.