Καταχώρηση αιτήματος

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Διαχειριστές Ψηφιακών Πιστοποιητικών (ΔΨΠ)
Βιβλίο: Καταχώρηση αιτήματος
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, 12:16 PM

1. Καταχώρηση αιτήματος και περιγραφή προβλήματος

Για την καταχώρηση και περιγραφή ενός προβλήματος επιλέγετε Καταχώρηση αιτήματος.

   

Εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο περιγράφετε το πρόβλημα του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Μπορείτε:

  1. να επισυνάψετε ένα αρχείο επιλέγοντας Περιήγηση.
  2. να στείλετε το αίτημα στο helpdesk τσεκάροντας την Αποστολή στο helpdesk.
Επιλέγετε Αποστολή.
   

Αν δείτε το Ιστορικό αίτησης για τον συγκεκριμένο υπάλληλο, θα δείτε ότι έχει ενημερωθεί με την περιγραφή του αιτήματός σας.

   

2. Επικοινωνία με το helpdesk για την επίλυση του προβλήματος

Ταυτόχρονα με την Καταγραφή αιτήματος και την προβολή της στο Ιστορικό αίτησης, ενημερώνεστε στο προσωπικό σας υπηρεσιακό email με θέμα Επιτυχής δημιουργία δελτίου υποστήριξης (1). Το αίτημα- δελτίο λαμβάνει και έναν αριθμό υποστήριξης (π.χ.[#INC0000001654]) ο οποίος ακολουθεί το συγκεκριμένο αίτημα σε όλη την αλληλογραφία σας με το helpdesk. Επιλέγετε το: Μπορείτε να δείτε την εξέλιξη του δελτίου πατώντας εδώ ή πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο περιβάλλον KSHDE για τα αιτήματα.

   

Το περιβάλλον του ΚΣΗΔΕ που εμφανίζεται είναι το περιβάλλον υποστήριξης και παρουσιάζει όλη την αλληλογραφία ενός αιτήματος. Εμφανίζεται:

  • το όνομα του δημοσίου υπαλλήλου (1)
  • με τον μοναδικό  αριθμό υποστήριξης (2)
  • καθώς και το όνομά σας (3) - εφόσον έχετε εσείς υποβάλει το αίτημα.
   

Στο προσωπικό σας υπηρεσιακό email παρακολουθείτε όλη την αλληλογραφία με το helpdesk.

   

Πάντα σε αντιστοιχία με τα email παρακολουθείτε και στο περιβάλλον υποστήριξης του ΚΣΗΔΕ όλες τις οδηγίες προς αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η παρακολούθηση του αιτήματος στο περιβάλλον ΚΣΗΔΕ εμφανίζεται ενιαία ενώ στο προσωπικό σας υπηρεσιακό email μπορεί να παρεμβάλλονται και διάφορα άλλα μηνύματα που λαμβάνετε.

    

Στο περιβάλλον υποστήριξης του ΚΣΗΔΕ μπορείτε να απαντήσετε προς το άτομο που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει το αίτημά σας. Γράφετε στο πλαίσιο κειμένου και επιλέγετε Post Replay.