Λεπτομέρειες

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Διαχειριστές Ψηφιακών Πιστοποιητικών (ΔΨΠ)
Βιβλίο: Λεπτομέρειες
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024, 12:59 PM

Πίνακας περιεχομένων

1. Λεπτομέρειες

Επιλέγετε το εικονίδιο για τις Λεπτομέρειες.

   

Η επιλογή Λεπτομέρειες ουσιαστικά παραπέμπει στο ίδιο το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε, στο Ιστορικό αίτησης