Λεπτομέρειες

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Διαχειριστές Ψηφιακών Πιστοποιητικών (ΔΨΠ)
Βιβλίο: Λεπτομέρειες
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Monday, 6 December 2021, 1:30 AM

Πίνακας περιεχομένων

1. Λεπτομέρειες

Επιλέγετε το εικονίδιο για τις Λεπτομέρειες.

   

Η επιλογή Λεπτομέρειες ουσιαστικά παραπέμπει στο ίδιο το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε, στο Ιστορικό αίτησης