Ακύρωση έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Διαχειριστές Ψηφιακών Πιστοποιητικών (ΔΨΠ)
Βιβλίο: Ακύρωση έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023, 5:55 AM

1. Πότε γίνεται Ακύρωση Έκδοσης ΨΠ

Ακύρωση έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού πραγματοποιείται πριν την έκδοσή του με επιτυχία.

   

Ακύρωση της διαδικασίας έκδοσης πριν γίνει η ταυτοποίηση στοιχείων μεταξύ taxisnet και Αστυνομίας

Παραδείγματα:

1. Αναμένεται ο έλεγχος των στοιχείων του χρήστη 

   

2. Αναμένεται η έγκριση της αίτησης έκδοσης του πιστοποιητικού 

   

Ακύρωση της διαδικασίας έκδοσης αφού γίνει η ταυτοποίηση και οριστεί username από τον δικαιούχο

Παραδείγματα:

1. Αναμένεται η υπογραφή της αίτησης 

   


2. Αναμένεται η έκδοση του πιστοποιητικού

   

2. Ενέργειες ακύρωσης διαδικασίας έκδοσης ΨΠ

Εφόσον ως Διαχειριστής ΨΠ γνωρίζετε την αναγκαιότητα ακύρωσης της διαδικασίας έκδοσης  του ψηφιακού πιστοποιητικού για συγκεκριμένο υπάλληλο, αναζητάτε τον υπάλληλο με ένα από τους δυνατούς τρόπους.

      

Στη θέση που θα εμφανισθεί ο υπάλληλος επιλέγετε το μπλε μικρό εικονίδιο για τις Λεπτομέρειες του υπαλλήλου.

   
Ενημερώνεστε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού. π.χ. Αναμένεται ο έλεγχος των στοιχείων του χρήστη. Επιλέγετε Ακύρωση διαδικασίας έκδοσης ΨΠ.
   

Στο αναδυόμενο μήνυμα επιλέγετε Έγκριση (εφόσον είστε σίγουροι για την ακύρωση).

   
Στο περιβάλλον του ΚΣΗΔΕ ενημερώνεστε ότι Η έκδοση του πιστοποιητικού ακυρώθηκε!
   

3. Ενημέρωση της κατάστασης του υπαλλήλου

Η καρτέλα του υπαλλήλου ενημερώνεται. Μπορείτε να τον αναζητήσετε με το όνομά του και επιβεβαιώνετε ότι πράγματι Απορρίφθηκε η αίτηση έκδοσης του πιστοποιητικού.

   
Μπορείτε να επιλέξετε στη συνέχεια το μπλε εικονίδιο Λεπτομέρειες.
   

Στην καρτέλα του δημοσίου υπαλλήλου εμφανίζεται η κατάστασή του: Απορρίφθηκε η αίτηση έκδοσης του πιστοποιητικού (1). Επίσης, στην Περιγραφή στο Ιστορικό αίτησης (2) εμφανίζεται ότι Η έκδοση του πιστοποιητικού ακυρώθηκε από τον χρήστη ..... (το όνομα του Διαχειριστή ΨΠ).