Ανάκληση εκδοθέντος Ψηφιακού Πιστοποιητικού

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Διαχειριστές Ψηφιακών Πιστοποιητικών (ΔΨΠ)
Βιβλίο: Ανάκληση εκδοθέντος Ψηφιακού Πιστοποιητικού
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Monday, 8 August 2022, 8:27 PM

1. Πότε γίνεται ανάκληση Ψηφιακού Πιστοποιητικού

Για να μπορεί να γίνει ανάκληση Ψηφιακού Πιστοποιητικού (ΨΠ) χρειάζεται αυτό να έχει ήδη εκδοθεί με επιτυχία.

   

Εφόσον ως Διαχειριστής ΨΠ γνωρίζετε την αναγκαιότητα ανάκλησης του ψηφιακού πιστοποιητικού για συγκεκριμένο υπάλληλο, αναζητάτε τον υπάλληλο με ένα από τους δυνατούς τρόπους.

     

Επιλέγετε το μπλε μικρό εικονίδιο για τις Λεπτομέρειες του υπαλλήλου.

   
Στην καρτέλα του υπαλλήλου βλέπετε την Ανάκληση πιστοποιητικού και την επιλέγετε.
   

Χρειάζεται να καταγράψετε γιατί προχωράτε στην Ανάκληση πιστοποιητικού. Οι κατηγορίες ανάκλησης πιστοποιητικού είναι δύο (2):

  • Μετά από αίτημα υπαλλήλου
  • Μετά από απόφαση του φορέα/ δικαστικής αρχής/ εποπτικής αρχής
   

Από τις παραπάνω κατηγορίες επιλέγετε τη συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά στον υπάλληλο.

   

Στο πλαίσιο της Περιγραφής μπορείτε να καταγράψετε περισσότερες λεπτομέρειες και στη συνέχεια επιλέγετε την Επιβεβαίωση.

   

2. Ενέργειες εκ μέρους του υπαλλήλου δικαιούχου ΨΠ

Ο υπάλληλος δικαιούχος ψηφιακού πιστοποιητικού λαμβάνει email με θέμα: ΚΣΔΕ: Ανάκληση ψηφιακού πιστοποιητικού. Ο υπάλληλος ενημερώνεται ότι εσείς ως Διαχειριστής έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία ανάκλησης καθώς και για τον λόγο της ανάκλησης αυτής. Χρειάζεται ο υπάλληλος να επιλέξει Ανάκληση.

   
Ο δικαιούχος του ΨΠ συνδέεται με τους κωδικούς taxisnet.
   

Ο υπάλληλος ενημερώνεται ότι το Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας επιλέγει Αποστολή για να προχωρήσει στην Ακύρωση.

   
Στο περιβάλλον του ΚΣΗΔΕ παρουσιάζεται μήνυμα ότι Η ανάκληση του πιστοποιητικού ολοκληρώθηκε!