Απόδοση ψηφιακού πιστοποιητικού σε δικαιούχο Δημόσιο Υπάλληλο μέσω ΚΣΗΔΕ

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Ψηφιακά Πιστοποιητικά Δημοσίων Υπαλλήλων
Βιβλίο: Απόδοση ψηφιακού πιστοποιητικού σε δικαιούχο Δημόσιο Υπάλληλο μέσω ΚΣΗΔΕ
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, 11:22 AM

1. Εισαγωγή

Για την απόδοση ψηφιακού πιστοποιητικού σε δικαιούχο Δημόσιο Υπάλληλο εμπλέκεται ο ίδιος ο Δημόσιος Υπάλληλος και ο Διαχειριστής Ψηφιακών Πιστοποιητικών.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Οι Διαχειριστές Ψηφιακών Πιστοποιητικών (ΔΨΠ) καταχωρούν στην ΚΣΗΔΕ-ΕΔ τα φυσικά πρόσωπα/ στελέχη του φορέα που θα εκδώσουν ψηφιακό πιστοποιητικό. Επιπλέον, κάθε ΔΨΠ λειτουργεί ως εντεταλμένος εκπρόσωπος της Αρχής Εγγραφής με καθήκοντα:

α) ταυτοποίησης των δικαιούχων υπαλλήλων του φορέα που θα εκδώσουν ψηφιακό πιστοποιητικό,

β) πρόσβασης στα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων υπαλλήλων του φορέα τους με βάση την κείμενη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) έγκρισης / απόρριψης των αιτημάτων έκδοσης ΨΠ,

δ) καταχώρησης στην ΚΣΗΔΕ-ΕΔ των αιτημάτων ανάκλησης ΨΠ και

ε) υποστήριξης των χρηστών σε προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίσουν κατά τη διαδικασία έκδοσης ΨΠ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Δικαιούχοι για έκδοση ΨΠ είναι οι υπάλληλοι και λειτουργοί του δημόσιου τομέα, μόνιμοι, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή επί θητεία, υπάλληλοι και λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δικαστικοί υπάλληλοι και λειτουργοί, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της παρακάτω παραγράφου.

Προϋπόθεση για τον ορισμό ενός υπαλλήλου ως δικαιούχου ΨΠ είναι να έχει προσωπικό υπηρεσιακό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ο οποίος του έχει αποδοθεί από τον φορέα του και χειρίζεται κατ’ αποκλειστικότητα.

Πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να λάβουν:

 • Όλοι οι πολιτικοί προϊστάμενοι.
 • Οι Δικαστικοί Λειτουργοί και οι Δημόσιοι Λειτουργοί.
 • Στελέχη με θέση ευθύνης (από το επίπεδο του προϊσταμένου τμήματος και άνω).
 • Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες Γραμματείας / Πρωτοκόλλου και διαχειρίζονται εισερχόμενα και εξερχόμενα (ηλεκτρονικά) έγγραφα.
 • Οι υπάλληλοι που διεκπεραιώνουν και υπογράφουν ηλεκτρονικά έγγραφα (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κ.λπ.) προς πολίτες και επιχειρήσεις.
 • Οι υπάλληλοι που συμμετέχουν σε Ελεγκτικά Σώματα, Επιτροπές, Συλλογικά Όργανα.
 • Όλοι οι Επόπτες, ΔΨΠ και ΔΣΗΔΕ.

Κατόπιν και ανάλογα με τον υπολειπόμενο διαθέσιμο αριθμό Ψηφιακών Πιστοποιητικών και τις επιχειρησιακές ανάγκες του κάθε φορέα δύναται να οριστούν και άλλοι δικαιούχοι υπάλληλοι / λειτουργοί.

Προτείνεται οι υπάλληλοι / λειτουργοί που ήδη έχουν ψηφιακό πιστοποιητικό της ΑΠΕΔ, εφόσον είναι μέσα στους δικαιούχους με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια, να μην εξαιρεθούν, αλλά να οριστούν κανονικά ως δικαιούχοι στην ΚΣΗΔΕ-ΕΔ και να εκδώσουν ΨΠ.

2. Τι χρειαζόσαστε

Χρειάζεται η Δημόσια Υπηρεσία να γνωρίζει το Α.Φ.Μ. σας και τη Διεύθυνση του υπηρεσιακού σας E-Mail.

Η Δημόσια Υπηρεσία καταχωρεί το Α.Φ.Μ. και τη Διεύθυνση υπηρεσιακού E-Mail στο περιβάλλον το οποίο διαχειρίζεται.

Για την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού από τη μεριά σας χρειάζεται: 

 • να γνωρίζετε τους κωδικούς taxisnet
 • να γνωρίζετε τους κωδικούς για το υπηρεσιακό σας email
 • να έχετε αποφασίσει με ποιον τρόπο θα λαμβάνετε το OTP για να κάνετε ανάλογα τις κατάλληλες ενέργειες.
Το OTP είναι το One Time Password. Αυτό είναι ένα password (ένας κωδικός) που έχει ισχύ για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
 1. Το OTP θα χρειαστεί να το λάβετε για να εκδώσετε το Ψηφιακό Πιστοποιητικό σας
 2. Θα το λαμβάνετε και κάθε φορά που υπογράφετε ένα έγγραφο.

Σ' αυτό το σημείο αποφασίζετε πώς θα λαμβάνετε το OTP:  

α) μέσω του υπηρεσιακού σας email.

Το email σας μπορείτε να το ανοίγετε σε οποιαδήποτε συσκευή σας έχει σύνδεση στο Internet.
ή
β) μέσω του google authenticator  
Το Google Authenticator το εγκαθιστάτε στο κινητό σας τηλέφωνο (smartphone).

Στο κινητό σας τηλέφωνο (smartphone) επιλέγετε την εφαρμογή από την οποία αναζητάτε το google authenticator (Επαληθευτής Google).

Επιλέγετε Εγκατάσταση.

    
Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση επιλέγετε Άνοιγμα.     
Επιλέγετε Έναρξη.


     

3. Με μια ματιά...


Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού θα λαμβάνετε συνεχώς emails από το Κεντρικό ΣΗΔΕ - Εφαρμογής Διαχείρισης. Μετά από κάθε email που θα λαμβάνετε, απαιτούνται ενέργειες από εσάς για να προχωρήσει η διαδικασία.

Περίπτωση που έχετε επιλέξει να λαμβάνετε το OTP στο email σας.

   
Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει τη διαδικασία ο Διαχειριστής των Ψηφιακών Πιστοποιητικών, θα λάβετε συνολικά 5 emails μέχρι που να ολοκληρώσετε τη διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού.
   

Περίπτωση που έχετε επιλέξει να λαμβάνετε το OTP στο smartphone σας.

   
Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει τη διαδικασία ο Διαχειριστής των Ψηφιακών Πιστοποιητικών, θα λάβετε συνολικά 4 emails μέχρι που να ολοκληρώσετε τη διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού.
    


Συνοπτικά η διαδικασία

   
Παρακάτω επεξηγείται αναλυτικά η διαδικασία.
Δίνετε προσοχή στο γεγονός αν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε το OTP στο email σας ή μέσω smartophone.

4. 1ο email - Εκκίνηση της διαδικασίας

Η Δημόσια Υπηρεσία καταχωρεί το Α.Φ.Μ. και τη Διεύθυνση υπηρεσιακού E-Mail στο περιβάλλον το οποίο διαχειρίζεται.

Λαμβάνετε email (στο υπηρεσιακό σας email) με θέμα και τίτλο: Έγκριση αίτησης έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού και επιλέγετε Έναρξη.


Μεταφέρεστε πλέον στο περιβάλλον ΚΣΗΔΕ και επιλέγετε Σύνδεση (με κωδικούς taxisnet).


Εισάγετε τα στοιχεία σας που έχετε στο taxisnet, όνομα χρήστη και Κωδικό. Επιλέγετε Σύνδεση.


Ακολουθεί η Αυθεντικοποίηση Χρήστη στην οποία επιλέγετε Αποστολή.

 
 • Συμφωνία στοιχείων Αστυνομίας και taxisnet

Εφόσον τα στοιχεία σας συμφωνούν με τις βάσεις δεδομένων εμφανίζεται μήνυμα Επιτυχούς ταυτοποίησης.

 
 • Ασυμφωνία στοιχείων Αστυνομίας και taxisnet

Αν δεν συμφωνούν τα στοιχεία της αστυνομίας και του taxisnet τότε χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα έγγραφο pdf το οποίο να περιέχει και τις δύο όψεις της ταυτότητάς σας. Το αρχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20ΜΒ.

Επιλέγετε Περιήγηση ώστε να βρείτε το αρχείο  στη συσκευή σας και στη συνέχεια Μεταφόρτωση.

  

Παρουσιάζεται μήνυμα ότι το αρχείο με τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ανέβηκε επιτυχώς.

Παράλληλα, ο Διαχειριστής των Ψηφιακών Πιστοποιητικών ενημερώνεται για τη μεταφόρτωση αυτή, βλέπει την ταυτότητά σας και προχωρά στην έγκριση των στοιχείων σας.

  

Είτε μετά από την αρχική επιτυχή ταυτοποίηση των στοιχείων είτε μετά από τη μεταφόρτωση της ταυτότητας, ο Διαχειριστής των Ψηφιακών Πιστοποιητικών επιβεβαιώνει ότι σας έχει ταυτοποιήσει με φυσική παρουσία.

Εφόσον πραγματοποιηθεί αυτή ταυτοποίηση, προχωρά στην Έγκριση της Έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού και λαμβάνετε επόμενο email.

  

5. 2o email - Συνέχιση της διαδικασίας

Λαμβάνετε από το ΚΣΗΔΕ 2ο email με θέμα: Έγκριση αίτησης έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού και τίτλο: Επιβεβαίωση στοιχείων έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού. Ελέγχετε αν τα αναγραφόμενα στοιχεία που σας αφορούν είναι τα σωστά. Το ονοματεπώνυμό σας αναγράφεται με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες.

  

Μετά από τον έλεγχο των στοιχείων σας επιλέγετε Αποδέχομαι, εφόσον συμφωνείτε κι έτσι προχωρά η διαδικασία. Η αποδοχή αυτή έχει ορισμένο χρονικό περιθώριο.

  

Μεταφέρεστε πλέον στο περιβάλλον ΚΣΗΔΕ και επιλέγετε Σύνδεση (με κωδικούς taxisnet).


Εισάγετε τα στοιχεία σας που έχετε στο taxisnet, όνομα χρήστη και Κωδικό. Επιλέγετε Σύνδεση.


Ακολουθεί η Αυθεντικοποίηση Χρήστη στην οποία επιλέγετε Αποστολή.

 

Συμπληρώνετε στα πλαίσια τα στοιχεία σας που θα αφορούν στο Ψηφιακό Πιστοποιητικό.  

1. Γράφετε το Επιθυμητό όνομα χρήστη. Το όνομα αυτό θα το χρειάζεστε για να ξεκινάτε τη διαδικασία υπογραφής του εγγράφου. Δεν εμφανίζεται στην υπογραφή. Το Επιθυμητό όνομα χρήστη το γράφετε με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. επιτρέπονται λατινικοί χαρακτήρες (μικρά γράμματα ή κεφαλαία)
 2. οι χαρακτήρες πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερις (4).
 3. δεν επιτρέπονται τα κενά
 4. επιτρέπεται από τα σύμβολα μόνο η τελεία (.) 

Αν θέσετε κάτι συνηθισμένο (π.χ. maria) είναι πιθανό να παρουσιαστεί μήνυμα που να σας ειδοποιεί ότι το όνομα υπάρχει και θα χρειαστεί να θέσετε ένα άλλο όνομα χρήστη.

Παράδειγμα αποδεκτού ονόματος: papadopoulos.nikos

  

2. Επιλέγετε τη μέθοδο με την οποία θα λαμβάνετε το OTP.

Το OTP είναι το One Time Password. Αυτό είναι ένα password (ένας κωδικός) που έχει ισχύ για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
Σ' αυτό το σημείο αποφασίζετε πώς θα λαμβάνετε το OTP:  

α) μέσω του υπηρεσιακού σας email.

Το email σας μπορείτε να το ανοίγετε σε οποιαδήποτε συσκευή σας έχει σύνδεση στο Internet.
ή

β) μέσω του google authenticator.

Την εφαρμογή google authenticator την έχετε ήδη κατεβάσει και εγκαταστήσει στο smartphone σας (ένα κινητό με πρόσβαση στο Internet).

   

3. Συμπληρώνετε το υπηρεσιακό σας τηλέφωνο (προαιρετικά).

   

4. Συμπληρώνετε το κινητό σας τηλέφωνο (προαιρετικά).

   

5. Συμπληρώνετε τη διεύθυνση κατοικίας σας (προαιρετικά).

    

Επιλέγετε Εγγραφή χρήστη.

    

Εμφανίζεται μήνυμα για να επιβεβαιώσετε ότι  επιθυμείτε να ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής χρήστη, οπότε και επιλέγετε Εγγραφή.

   Όσο διενεργείται η εγγραφή περιμένετε και δεν πρέπει να κάνετε ανανέωση της σελίδας.
 Στο τέλος εμφανίζεται μήνυμα ότι  δημιουργήθηκε με επιτυχία ο λογαριασμός του χρήστη.
     

6. περίπτωση 1η: 3o email - Λήψη OTP μέσω smartphone

Έχετε ήδη πραγματοποιήσει την επιτυχή Εγγραφή χρήστη.

   

Λαμβάνετε από το ΚΣΗΔΕ 3ο email με τίτλο: Ενεργοποίηση OTP σε κινητή συσκευή.

Στο email αναφέρεται το username που θέσατε στην προηγούμενη φάση.

Χρειάζεται να κατεβάσετε την εφαρμογή google authenticator για να έχετε μέσω αυτής το OTP.

  1ος τρόπος:

Εμφανίζεται ένα πρώτο QR code με την οδηγία (1) η οποία σας προτρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή google authenticator.

   Χρειάζεται να έχετε σαρωτή QR code.

   

2ος τρόπος:

Στο κινητό σας τηλέφωνο (smartphone) επιλέγετε την εφαρμογή από την οποία αναζητάτε το google authenticator

Επιλέγετε Εγκατάσταση.    
Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης εμφανίζεται το εικονίδιο Επαληθευτής και το οποίο επιλέγετε.

  
Επιλέγετε την Έναρξη.


Εμφανίζεται μήνυμα "Να επιτρέπεται στην εφαρμογή Επαληθευτής η λήψη φωτογραφιών και η εγγραφή βίντεο;" Επιλέγετε Να επιτρέπεται.

     
Επιλέγετε Σάρωση κωδικού QR. Δίνεται οδηγία ώστε να  τοποθετήσετε τον κωδικό  QR code εντός των κόκκινων γραμμών που εμφανίζει η εφαρμογή.

      
Έχετε ήδη ανοικτό το email σας στο οποίο δίνεται η οδηγία (3) "Μέσω της εφαρμογής που εγκαταστήσατε σαρώστε την παρακάτω εικόνα που βρίσκεται και στο συνημμένο αρχείο". Τοποθετείτε λοιπόν τις κόκκινες γραμμές της εφαρμογής Επαληθευτής έτσι ώστε να περιλαμβάνουν όλο το QR code.

      
Εμφανίζεται μήνυμα ότι ο λογαριασμός προστέθηκε. 

Για να αποκτήσετε το OTP πατάτε πάνω στο KSHDE SIGNATURE OTP κι αμέσως εμφανίζεται ένας 6ψήφιος αριθμός.

KSHDE SIGNATURE OTP 

_ _ _ _ _ _ Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη φύλαξη του QR code που δίνεται με αυτό το email (στην οδηγία 3) γιατί δεν μπορείτε να το λάβετε εκ νέου. Επομένως, σε περίπτωση που χρειαστεί να εγκαταστήσετε και πάλι την εφαρμογή Επαληθευτής (πιθανώς σε ένα άλλο smartphone) θα πρέπει να σαρώσετε το συγκεκριμένο QR code που έχετε στο email σας.

Συγκεκριμένα στο email αναφέρεται:


Το παραπάνω QR Code μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαναρύθμιση του OTP στην κινητή σας συσκευή σε περίπτωση αναβάθμισής της, απεγκατάστασης της εφαρμογής ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απώλειας της γεννήτριας OTP. Παρακαλώ φυλάξτε αυτό το EMAIL! 

Στην τελευταία οδηγία του email επιλέγετε Αίτηση και Όροι Ψ.Π. για να οδηγηθείτε στο τελευταίο βήμα της έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού.
      

7. περίπτωση 2η: 3ο και 4ο email - Λήψη OTP μέσω email

Έχετε ήδη πραγματοποιήσει την επιτυχή Εγγραφή χρήστη.

   

Λαμβάνετε από το ΚΣΗΔΕ ταυτόχρονα (χωρίς ενδιάμεση δική σας κίνηση)

 • ένα 3ο email με θέμα: Κωδικός Ψηφιακής υπογραφής μιας χρήσης
 • και ένα 4ο email με θέμα: ΚΣΗΔΕ: Ενεργοποίηση OTP  και τίτλο: Ενεργοποίηση OTP μέσω email.
   

Ανοίγετε το email  με θέμα: Κωδικός Ψηφιακής υπογραφής μιας χρήσης και βρίσκετε τον εξαψήφιο αριθμό που αποτελεί το OTP και τον καταγράφετε.

   

Ανοίγετε το 4ο email με θέμα: ΚΣΗΔΕ: Ενεργοποίηση OTP  και τίτλο: Ενεργοποίηση OTP μέσω email.

Επιλέγετε Αίτηση και Όροι Ψ.Π. για να οδηγηθείτε στο τελευταίο βήμα της έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

   

8. Ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού

Έχετε ήδη επιλέξει Αίτηση και Όροι Ψ.Π.
   


Επιλέγετε Σύνδεση (με κωδικούς taxisnet).
   
Εισάγετε τα στοιχεία σας που έχετε στο taxisnet, όνομα χρήστη και Κωδικό. Επιλέγετε Σύνδεση.
   
Ακολουθεί η Αυθεντικοποίηση Χρήστη στην οποία επιλέγετε Αποστολή.
   
Εμφανίζεται η Δημιουργία προσωπικού κωδικού υπογραφής και αποδοχή όρων συνδρομητή.
    
Στο πεδίο (1) εμφανίζεται το όνομα χρήστη (username) το οποίο είχατε θέσει.

Στο πεδίο (2) εμφανίζεται η επιλογή που έχετε κάνει στον τρόπο λήψης του OTP. Είτε θα είναι "OTP μέσω email" είτε "OTP μέσω smartphone".

    
Το OTP έχει ισχύ για ορισμένη χρονική διάρκεια. 
Στην προηγούμενη φάση έχετε λάβει ένα OTP είτε μέσω email είτε μέσω smartphone. Αν για κάποιο λόγο έχετε καθυστερήσει από την προηγούμενη φάση για να βρεθείτε εδώ (περίπου στα 10') και δεν έχει ισχύ πλέον το OTP, μπορείτε τότε να επιλέξετε Επαναποστολή OTP. Πηγαίνετε και πάλι είτε στο email σας είτε ανοίγετε στο smartphone σας την εφαρμογή Επαληθευτής για να λάβετε και πάλι ένα OTP, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε παρακάτω.
 
    
Μέχρι στιγμής, έχετε ορίσει το όνομα χρήστη (username) και τον τρόπο λήψης του OTP (μέσω email ή μέσω smartphone). 

Εδώ ορίζετε τον προσωπικό κωδικό σας (password).

  Δεν υπάρχει τρόπος ανάκτησης του προσωπικού κωδικού (password) αλλά μόνο τρόπος αλλαγής του. Επομένως, βεβαιώνεστε ότι θα είστε πάντα σε θέση να γνωρίζετε τον κωδικό.
Στο πεδίο (1) γράφετε τον κωδικό σας (password) με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. χρησιμοποιείτε λατινικούς χαρακτήρες
 2. εισάγετε 8 τουλάχιστον χαρακτήρες
 3. ο ένας χαρακτήρας τουλάχιστον να είναι αριθμός
 4. ο ένας χαρακτήρας τουλάχιστον να είναι μικρό λατινικό γράμμα
 5. ο ένας χαρακτήρας τουλάχιστον να είναι κεφαλαίο λατινικό γράμμα
 6. ο ένας χαρακτήρας τουλάχιστον να είναι ένα σύμβολο από τα παρακάτω: !@#$%^&*()_-

  Βεβαιώνεστε για τα πλήκτρα που χρησιμοποιείτε (Shift, Caps Lock).
  Καταγράψτε τον προσωπικό κωδικό (password) και σε ένα μέσο στο οποίο θα έχετε πάντα πρόσβαση.
Στο πεδίο (2) γράφετε και πάλι τον ίδιο κωδικό που είχατε γράψει στο πεδίο (1). Αν δεν ταυτίζονται οι δύο κωδικοί παρουσιάζεται μήνυμα λάθους οπότε και γράφετε τον κωδικό και πάλι και στα δύο πεδία.

Στο πεδίο (3) εισάγετε το OTP που είχατε λάβει προηγουμένως είτε μέσω email είτε μέσω smartphone.

   
Τσεκάρετε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Πιστοποιητικών καθώς και τη δυνατότητα ανάκλησης του πιστοποιητικού είτε από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είτε από τον Φορέα σας.

Επιλέγετε Έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

   
Εμφανίζεται μήνυμα ότι εκδίδεται το Ψηφιακό Πιστοποιητικό.

  Δεν πρέπει να κάνετε ανανέωση οθόνης μέχρι να εκδοθεί το Ψηφιακό Πιστοποιητικό.
Στο ίδιο περιβάλλον του ΚΣΗΔΕ εμφανίζεται μήνυμα ότι "Η διαδικασία έκδοσης Ψ.Π. ολοκληρώθηκε επιτυχώς!"

   

9. Ενημερωτικό email

Μετά από την ολοκλήρωση Έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού λαμβάνετε ένα ενημερωτικό email με τίτλο "Ολοκλήρωση διαδικασίας έκδοσης ΨΠ" στο οποίο αναγράφονται όλα σας τα στοιχεία με τα οποία έχετε ταυτοποιηθεί καθώς και το όνομα χρήστη (username) το οποίο θα χρησιμοποιείτε κατά την υπογραφή των εγγράφων.

   Δεν συμπεριλαμβάνεται στα στοιχεία αυτά ο προσωπικός σας κωδικός (password) τον οποίο πρέπει να έχετε καταγράψει κάπου με ασφάλεια.
   


Στη συνέχεια του email καταγράφονται δύο χρήσιμοι σύνδεσμοι (links):
 1. Ο πρώτος σύνδεσμος αφορά στη σελίδα αλλαγής κωδικού υπογραφής.
  https://register.mindigital-shde.gr/change-sign-password

 2. Ο δεύτερος σύνδεσμος αφορά στη σελίδα υποστήριξης που βρίσκονται υποστηρικτικά βίντεο και εγχειρίδια χρήσης.

  https://support.mindigital-shde.gr/