Έγγραφα που μπορούν να υπογραφούν

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Ψηφιακά Πιστοποιητικά Δημοσίων Υπαλλήλων
Βιβλίο: Έγγραφα που μπορούν να υπογραφούν
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, 11:43 AM

1. Έγγραφα που μπορούν να υπογραφούν

Ποια έγγραφα μπορείτε να υπογράψετε;

Ψηφιακή υπογραφή επιδέχονται όλα τα αρχεία .pdf έκδοσης 1.4 ή μεταγενέστερης. Σε περίπτωση που ανεβάσετε pdf παλαιότερης έκδοσης, το σύστημα θα προσπαθήσει αυτόματα να αναβαθμίσει την έκδοση του pdf ώστε να γίνει συμβατό με ψηφιακή υπογραφή.

   

Συμβατά με ψηφιακές υπογραφές είναι και τα αρχεία .docx & .xlsx αρκεί να έχουν ήδη εγκατεστημένο το πεδίο υπογραφής. Αν το πεδίο υπογραφής δεν υπάρχει, το σύστημα θα μετατρέπει αυτόματα τα αρχεία σε .pdf.

   

Τέλος, οι απαρχαιωμένοι τύποι αρχείων .doc & .xls δεν επιδέχονται ψηφιακή υπογραφή και θα μετατρέπονται αυτόματα σε .pdf.

   

2. Προσθήκη πεδίου υπογραφής σε έγγραφο Word ή Excel

Για να υπογραφεί ένα αρχείο Word ή Excel απαιτείται να υπάρχει στο έγγραφο πεδίο υπογραφής.

Ανοίγετε το αρχείο Word το οποίο επιθυμείτε να υπογράψετε. Από το μενού διαδοχικά επιλέγετε Εισαγωγή - Γραμμή υπογραφής - Γραμμή υπογραφής του Microsoft Office.
   
Εμφανίζεται μήνυμα στο οποίο γίνεται αναφορά στην εγκυρότητα των ψηφιακών υπογραφών. Επιλέγετε ΟΚ.
   

Η συμπλήρωση των πεδίων δεν είναι υποχρεωτική. π.χ. μπορείτε στο πρώτο πεδίο να καταγράψετε το ονοματεπώνυμό σας.

Επιλέγετε ΟΚ.


   

Εμφανίζεται το έγγραφο με τη θέση που θα έχει η ψηφιακή υπογραφή σε αυτό. Το έγγραφο είναι έτοιμο για να το υπογράψετε.