Έγγραφα που μπορούν να υπογραφούν

1. Έγγραφα που μπορούν να υπογραφούν

Ποια έγγραφα μπορείτε να υπογράψετε;

Ψηφιακή υπογραφή επιδέχονται όλα τα αρχεία .pdf έκδοσης 1.4 ή μεταγενέστερης. Σε περίπτωση που ανεβάσετε pdf παλαιότερης έκδοσης, το σύστημα θα προσπαθήσει αυτόματα να αναβαθμίσει την έκδοση του pdf ώστε να γίνει συμβατό με ψηφιακή υπογραφή.

   

Συμβατά με ψηφιακές υπογραφές είναι και τα αρχεία .docx & .xlsx αρκεί να έχουν ήδη εγκατεστημένο το πεδίο υπογραφής. Αν το πεδίο υπογραφής δεν υπάρχει, το σύστημα θα μετατρέπει αυτόματα τα αρχεία σε .pdf.

   

Τέλος, οι απαρχαιωμένοι τύποι αρχείων .doc & .xls δεν επιδέχονται ψηφιακή υπογραφή και θα μετατρέπονται αυτόματα σε .pdf.