Ψηφιακή υπογραφή εγγράφου με το WebSign

1. Εισαγωγή στο περιβάλλον υπογραφής WebSign

Για να υπογράψετε ένα έγγραφο χρειάζεται να έχετε με τη συσκευή σας πρόσβαση στο Internet.

Πηγαίνετε στη διεύθυνση

https://webapp.mindigital-shde.gr/login

   Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στα πεδία.

Στο Username (όνομα χρήστη) (1) εισάγετε το όνομα χρήστη το οποίο δημιουργήσατε κατά την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

Στον Κωδικό εισάγετε τον Προσωπικό Κωδικό (password) τον οποίο δημιουργήσατε κατά την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

   Κατά την εισαγωγή των στοιχείων σας προσέχετε:
  1. να έχετε το πληκτρολόγιό σας στην αγγλική γλώσσα.
  2. να "πατάτε" σωστά (εφόσον χρειάζονται) τα πλήκτρα Caps Lock και Shift.

   


Στην περίπτωση που εισάγετε λάθος είτε το όνομα χρήστη είτε κωδικό και επιλέξετε Είσοδο τότε εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος. Αφαιρείται ό,τι έχετε εισάγει και εισάγετε εκ νέου και όνομα χρήστη και κωδικό.
   


Μετά τη σωστή εισαγωγή των στοιχείων σας επιλέγετε Είσοδος.