Διαχείριση υπογεγραμμένων εγγράφων στο WebSign

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Ψηφιακά Πιστοποιητικά Δημοσίων Υπαλλήλων
Βιβλίο: Διαχείριση υπογεγραμμένων εγγράφων στο WebSign
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, 12:39 PM

1. Ενέργειες με το υπογεγραμμένο έγγραφο

Με την ψηφιακή υπογραφή ενός εγγράφου βλέπετε ότι το έγγραφο υπεγράφη με επιτυχία.

    

Λαμβάνετε από το Websign ένα email το οποίο επίσης σας ενημερώνει ότι υπογράψατε ένα έγγραφο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

   

   
Με την υπογραφή του εγγράφου στο περιβάλλον του websign, ΔΕΝ αποθηκεύονται αυτόματα τα ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα. Χρειάζονται ενέργειες εκ μέρους σας.

   

Τι μπορείτε να κάνετε με ένα υπογεγραμμένο έγγραφο;

  1. Να εισάγετε Νέα Υπογραφή.
  2. Να το αποστείλετε μέσω email.
  3. Να το λάβετε ("κατεβάσετε") στη συσκευή σας.
   
1. Για να εισάγετε Νέα Υπογραφή στο ίδιο έγγραφο, επιλέγετε Νέα Υπογραφή. Δεν ζητούνται κωδικοί εκ νέου. Τοποθετείτε τη θέση της νέας υπογραφής όπου επιθυμείτε.
   

2. Για να στείλετε το έγγραφο με email, επιλέγετε Αποστολή μέσω email. Συμπληρώνετε το email του παραλήπτη και εάν επιθυμείτε, επιλέγετε να σταλεί και ένα αντίγραφο στο δικό σας υπηρεσιακό email. Επιλέγετε Αποστολή.

    
Ο παραλήπτης λαμβάνει το email στο οποίο φαίνεται από ποιον έχει υπογραφεί το έγγραφο.

Εφόσον έχετε επιλέξει να σας αποσταλεί και σε εσάς ένα αντίγραφο, θα δείτε το έγγραφο στα Εισερχόμενά σας emails ως Κοινοποίηση.

    

3. Για να λάβετε το υπογεγραμμένο έγγραφο στη συσκευή σας, επιλέγετε Λήψη εγγράφου. Αποθηκεύετε το έγγραφο στη συσκευή σας.

   

2. Ιστορικό υπογραφών

Εφόσον έχετε συνδεθεί χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, μπορείτε να επιλέξετε το Ιστορικό υπογραφών.

   
Εμφανίζεται μία κατάσταση των υπογεγραμμένων εγγράφων η οποία περιλαμβάνει το μέγεθος των αρχείων και την ημερομηνία υπογραφής. Τα έγγραφα είναι κατανεμημένα σε σελίδες με τα πιο πρόσφατα να βρίσκονται στην 1η σελίδα.

   Εδώ ΔΕΝ βρίσκονται τα ίδια τα έγγραφα.

   

Για να αναζητήσετε αν έχετε υπογράψει ένα έγγραφο καθορίζετε ημερομηνία υπογραφής (από...έως...)

   
Διαγράφετε την εμφάνιση από το Ιστορικό υπογραφών επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο. Εμφανίζεται και μήνυμα επιβεβαίωσης διαγραφής.
   

3. Υπογραφή νέου εγγράφου

Εφόσον είστε συνδεδεμένοι, επιλέγετε Υπογραφή νέου εγγράφου για να υπογράψετε ένα νέο έγγραφο χωρίς να σας ζητούνται πλέον κωδικοί.

Συνεχίζετε με την αναζήτηση του εγγράφου στη συσκευή σας.