Διαχείριση υπογεγραμμένων εγγράφων στο WebSign

2. Ιστορικό υπογραφών

Εφόσον έχετε συνδεθεί χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, μπορείτε να επιλέξετε το Ιστορικό υπογραφών.

   
Εμφανίζεται μία κατάσταση των υπογεγραμμένων εγγράφων η οποία περιλαμβάνει το μέγεθος των αρχείων και την ημερομηνία υπογραφής. Τα έγγραφα είναι κατανεμημένα σε σελίδες με τα πιο πρόσφατα να βρίσκονται στην 1η σελίδα.

   Εδώ ΔΕΝ βρίσκονται τα ίδια τα έγγραφα.

   

Για να αναζητήσετε αν έχετε υπογράψει ένα έγγραφο καθορίζετε ημερομηνία υπογραφής (από...έως...)

   
Διαγράφετε την εμφάνιση από το Ιστορικό υπογραφών επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο. Εμφανίζεται και μήνυμα επιβεβαίωσης διαγραφής.