Συγχρονισμός OTP στο περιβάλλον WebSign

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Ψηφιακά Πιστοποιητικά Δημοσίων Υπαλλήλων
Βιβλίο: Συγχρονισμός OTP στο περιβάλλον WebSign
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, 11:39 AM

1. Πότε χρειάζεται συγχρονισμός OTP;

Υπάρχει πιθανότητα αποσυγχρονισμού του μηχανισμού OTP ενός χρήστη στις περιπτώσεις που έχει επιλεγεί να γίνεται παραγωγή του κωδικού OTP μέσω της εφαρμογής Google Authenticator.
Η λειτουργικότητα του κωδικού ΟΤP μπορεί να αποσυγχρονιστεί και χρειάζεται "Συγχρονισμός OTP"
  1. στην περίπτωση που πατηθεί επανειλημμένα και με μικρά χρονικά περιθώρια ανάμεσα στις αλλαγές (π.χ. 20 φορές) η επιλογή που μας δίνει νέο κωδικό OTP μέσα από την εφαρμογή Google Authenticator.
  2. στην περίπτωση που θέλουμε να συνδέσουμε εκ νέου το OTP με κάποια νέα συσκευή.
Δεν μπορεί να συμβεί αποσυγχρονισμός όταν ο κωδικός OTP αποστέλλεται στο χρήστη μέσω email.


2. Συχρονισμός OTP

Για να υπογράψετε ένα έγγραφο χρειάζεται να έχετε με τη συσκευή σας πρόσβαση στο Internet.

Πηγαίνετε στη διεύθυνση

https://webapp.mindigital-shde.gr/login

   

 


Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στα πεδία.

Στο Username (όνομα χρήστη) (1) εισάγετε το όνομα χρήστη το οποίο δημιουργήσατε κατά την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

Στον Κωδικό εισάγετε τον Προσωπικό Κωδικό τον οποίο δημιουργήσατε κατά την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

Μετά τη σωστή εισαγωγή των στοιχείων σας επιλέγετε Είσοδος.

  Για λεπτομερή περιγραφή της εισόδου στο: Εισαγωγή στο περιβάλλον υπογραφής.

    


Στο όνομα χρήστη (θέση 1) επιλέγετε το βελάκι και από το αναδυόμενο μενού επιλέγετε Συγχρονισμός OTP.
   

 


Εμφανίζεται το δικό σας όνομα χρήστη (username) καθώς είστε ήδη συνδεδεμένοι.

Εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό (password), έτσι όπως τον δημιουργήσατε κατά τη λήψη Ψηφιακού Πιστοποιητικού.


   

 

Ανοίγετε από το κινητό σας τηλέφωνο (smartphone) την εφαρμογή Επαληθευτής που έχετε ήδη εγκαταστήσει και κατεβάσει στο smartphone σας.


   


Επιλέγετε συνεχόμενα 2 φορές:

KSHDE SIGNATURE OTP

_ _ _ _ _ _

Κάθε φορά εισάγετε το OTP που παίρνετε από την εφαρμογή, στα πεδία του Συγχρονισμού.

Στη συνέχεια επιλέγετε Συγχρονισμός.

   


Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εμφανίζεται μήνυμα Ο συγχρονισμός πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.