Συγχρονισμός OTP στο περιβάλλον WebSign

1. Πότε χρειάζεται συγχρονισμός OTP;

Υπάρχει πιθανότητα αποσυγχρονισμού του μηχανισμού OTP ενός χρήστη στις περιπτώσεις που έχει επιλεγεί να γίνεται παραγωγή του κωδικού OTP μέσω της εφαρμογής Google Authenticator.
Η λειτουργικότητα του κωδικού ΟΤP μπορεί να αποσυγχρονιστεί και χρειάζεται "Συγχρονισμός OTP"
  1. στην περίπτωση που πατηθεί επανειλημμένα και με μικρά χρονικά περιθώρια ανάμεσα στις αλλαγές (π.χ. 20 φορές) η επιλογή που μας δίνει νέο κωδικό OTP μέσα από την εφαρμογή Google Authenticator.
  2. στην περίπτωση που θέλουμε να συνδέσουμε εκ νέου το OTP με κάποια νέα συσκευή.
Δεν μπορεί να συμβεί αποσυγχρονισμός όταν ο κωδικός OTP αποστέλλεται στο χρήστη μέσω email.