Ψηφιακή υπογραφή εγγράφου με το DocuSign

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Ψηφιακά Πιστοποιητικά Δημοσίων Υπαλλήλων
Βιβλίο: Ψηφιακή υπογραφή εγγράφου με το DocuSign
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024, 12:48 AM

1. Εισαγωγή στο περιβάλλον υπογραφής DocuSign

Για να υπογράψετε ένα έγγραφο χρειάζεται να έχετε με τη συσκευή σας πρόσβαση στο Internet.

Πηγαίνετε στη διεύθυνση

https://sign.mindigital-shde.gr/

   

 


Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στα πεδία.

Στο πρώτο πεδίο (1) εισάγετε το όνομα χρήστη (username) το οποίο δημιουργήσατε κατά την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

Στο δεύτερο πεδίο (2) εισάγετε τον Προσωπικό Κωδικό (password) τον οποίο δημιουργήσατε κατά την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

   Κατά την εισαγωγή των στοιχείων σας προσέχετε:
  1. να έχετε το πληκτρολόγιό σας στην αγγλική γλώσσα.
  2. να "πατάτε" σωστά (εφόσον χρειάζονται) τα πλήκτρα Caps Lock και Shift.

    


Στην περίπτωση που εισάγετε λάθος είτε το όνομα χρήστη είτε κωδικό και επιλέξετε Sign in τότε εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος Invalid username or password.  Εισάγετε εκ νέου το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας.
   

 

Μετά τη σωστή εισαγωγή των στοιχείων σας επιλέγετε Sign in.


   


2. Αναζήτηση εγγράφου

Με την είσοδό σας στη σελίδα για το άνοιγμα του εγγράφου παρατηρείτε ότι πλέον αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες κι είναι αυτή η μορφή την οποία θα έχει η υπογραφή σας.

Επιλέγετε Browse για να αναζητήσετε και να βρείτε στη συσκευή σας το έγγραφο το οποίο θέλετε να υπογράψετε.

    

    

3. Θέση της υπογραφής

Επιλέγετε το έγγραφο pdf.

    
Εξαρχής εμφανίζεται ότι η θέση της υπογραφής είναι στην 1η σελίδα και με ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Και τη θέση και το μέγεθος μπορείτε να τα αλλάξετε αν επιθυμείτε.
    

Αλλαγή της θέσης της υπογραφής στην ίδια σελίδα.

Για να αλλάξετε τη θέση της υπογραφής στην ίδια σελίδα, επιλέγετε το γαλάζιο πλαίσιο της υπογραφής και το σύρετε στη θέση που επιθυμείτε.

    

Αλλαγή της θέσης της υπογραφής σε άλλη σελίδα.
Για να αλλάξετε τη θέση της υπογραφής σε άλλη σελίδα, επιλέγετε τη Σελίδα. Εμφανίζονται όλες οι σελίδες που διαθέτει το έγγραφο, οπότε και επιλέγετε την επιθυμητή.

    

Αλλαγή του μεγέθους του πλαισίου της υπογραφής.
Για να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου της υπογραφής χειρίζεστε όλες τις πλευρές του πλαισίου.

    

4. Υπογραφή του εγγράφου

Για να συνεχίσετε στην υπογραφή, επιλέγετε Sign.

    
Επιλέγετε όποια στοιχεία εσείς θέλετε να εμφανίζονται στην υπογραφή.

Επιλέγετε Add reason and change signature appearance.

     

Επιλέγετε εάν θα φαίνεται:

  1. η ημερομηνία και ώρα (προεπιλεγμένο)
  2. το όνομα (προεπιλεγμένο)
  3. ο τίτλος (π.χ. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)
  4. η αιτιολογία της υπογραφής


     

Κατά τη δημιουργία του ψηφιακού πιστοποιητικού είχατε θέσει όνομα χρήστη και κωδικό.

  1. Εμφανίζεται το όνομα χρήστη (1) το οποίο δεν μπορείτε να αλλάξετε.
  2. Στο password (2) γράφετε τον κωδικό.
  3. Στο OTP γράφετε το OTP το οποίο λαμβάνετε είτε με το Smartphone (με την εφαρμογή Επαληθευτής) είτε με email.
Τη στιγμή που κάνετε κλικ στο πλαίσιο του OTP,  η εφαρμογή ελέγχει με ποιον τρόπο λαμβάνετε το OTP.
    

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ OTP ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ SMARTPHONE

Στο κινητό σας τηλέφωνο (smartphone) επιλέγετε την εφαρμογή "Επαληθευτής" που είχατε και πάλι χρησιμοποιήσει κατά τη δημιουργία της ψηφιακής υπογραφής.

    
Επιλέγετε KSHDE SIGNATURE OTP.

Εμφανίζεται ο εξαψήφιος αριθμός τον οποίο εισάγετε στο πεδίο OTP.

    KSHDE SIGNATURE OTP

_ _ _ _ _ _Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ OTP ΜΕΣΩ EMAIL

Ανοίγετε το υπηρεσιακό σας email στο οποίο θα έχετε λάβει ένα μήνυμα από το ΣΗΔΕ με θέμα Κωδικός Ψηφιακής Υπογραφής μιας Χρήσης.

Στο email αυτό εμφανίζεται ο εξαψήφιος αριθμός τον οποίο εισάγετε στο πεδίο OTP.
   

Έχοντας συμπληρώσει και τον κωδικό και το OTP συνεχίζετε επιλέγοντας Apply.

    


Με την υπογραφή του εγγράφου στο περιβάλλον του DocuSign, ΔΕΝ αποθηκεύονται αυτόματα τα ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα. Χρειάζεται να "κατεβάσετε" το υπογεγραμμένο έγγραφο.