Σελίδα υποστήριξης

1. Μετάβαση στη σελίδα υποστήριξης

 Από το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων διατίθεται σελίδα υποστήριξης.

   
  • 1ος τρόπος

Σε κάθε email που λαμβάνετε κατά τη διαδικασία έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού, περιλαμβάνεται σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα υποστήριξης. Επιλέγετε σελίδα υποστήριξης.


   
  • 2ος τρόπος

Για να λάβετε υποστήριξη πηγαίνετε στη διεύθυνση: https://support.mindigital-shde.gr/


   
  1. Στα Manuals βρίσκετε εγχειρίδια χρήσης που αφορούν στις ενέργειες δικαιούχων ψηφιακών πιστοποιητικών και διαχειριστών.
  2. Στα Videos βρίσκετε επεξηγηματικά βίντεο που αφορούν στις ενέργειες δικαιούχων ψηφιακών πιστοποιητικών, διαχειριστών και εποπτών.
  3. Στα FAQs περιλαμβάνονται συχνές ερωτήσεις για την Έκδοση Ψηφιακών πιστοποιητικών, για την Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων - Αγγλική Έκδοση εφαρμογής, για την Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων - Ελληνική Έκδοση εφαρμογής, για το ΚΣΗΔΕ-ΕΔ (Επόπτες, ΔΨΠ, ΔΣΗΔΕ).