Ανάκληση ψηφιακού πιστοποιητικού

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Ψηφιακά Πιστοποιητικά Δημοσίων Υπαλλήλων
Βιβλίο: Ανάκληση ψηφιακού πιστοποιητικού
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, 12:54 PM

Πίνακας περιεχομένων

1. Ανάκληση

Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει Ανάκληση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

  Η ανάκληση του ψηφιακού πιστοποιητικού πραγματοποιείται όταν το ψηφιακό πιστοποιητικό έχει ήδη αποδοθεί στον δικαιούχο και υπάρχουν λόγοι ανάκλησής του.
Ο δικαιούχος του Ψηφιακού Πιστοποιητικού έχει ήδη στείλει Αίτημα προς τον Διαχειριστή Ψηφιακών Πιστοποιητικών. Ο Διαχειριστής εκτιμά το Αίτημα κι εφόσον η λύση στο πρόβλημα είναι η Ανάκληση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού προχωρά στην Ανάκληση.
Ένας συνήθης λόγος για να προχωρήσει η Ανάκληση Ψηφιακού Πιστοποιητικού είναι η απώλεια του κωδικού (password) από τον δικαιούχο καθώς δεν υπάρχει διαδικασία ανάκτησης κωδικού. Για αυτό επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος πρέπει να διαφυλάξει σωστά τον κωδικό του.
Ο Διαχειριστής εκκινεί τη διαδικασία Ανάκλησης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού. Ο δικαιούχος λαμβάνει σχετικό μήνυμα στο υπηρεσιακό του email κι επιλέγει Ανάκληση (εφόσον συμφωνεί) για να προχωρήσει η διαδικασία.
   
Συνδέεστε με τους κωδικούς στο taxisnet.
   

Αποδέχεστε την πρόσβαση στα βασικά στοιχεία του φορολογικού σας μητρώου επιλέγοντας Αποστολή.

   
Πλέον ο Διαχειριστής των Ψηφιακών Πιστοποιητικών λαμβάνει μήνυμα ότι η ανάκληση του πιστοποιητικού ολοκληρώθηκε!